Kolokvij Iz Elektroničkog Poslovanja

90 Questions | Total Attempts: 748

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kolokvij Iz Elektroničkog Poslovanja

Elektroničko poslovanje


Questions and Answers
 • 1. 
  Tvrtka Dell computers najbolji je primjer:
  • A. 

   Trgovačkog modela e-poslovanja

  • B. 

   Posredničkog modela e-poslovanja

  • C. 

   Proizvođačkog ili "direktnog" modela e-poslovanja

  • D. 

   Pretplatničkog modela e-poslovanje

 • 2. 
  Poslovni model popularnog web servis Wikipedia predstavlja dobar primjer:
  • A. 

   Utility modela

  • B. 

   Affiliate modela

  • C. 

   Community modela

  • D. 

   Infomediary modela

 • 3. 
  Kreiranje specifičnog ozračja web lokacije, izgradnja povjerenja, efikasna obrada narudžbi su primjeri:
  • A. 

   Strategija pozicioniranja specifične za el. poslovanje

  • B. 

   strategija diferenciranja specifične za el. poslovanje

 • 4. 
  Odabrati sve ono što ne spada u varijable e-tržišne segmentacije.
  • A. 

   Global Digital Marketing Index

  • B. 

   Starosna dob studentske populacije

  • C. 

   Struktura obrazovanosti uposlenih jednog poduzeća

  • D. 

   Demografski pokazatelji jedne zemlje

  • E. 

   Karakteristike ličnosti pojedinca

 • 5. 
  Navedite samo jedan (bilo koji) od modela e-trgovine (koristite kratice)
 • 6. 
  Kada je identitet korisnika poznat, kontrola pristupa specifičnim informacijama zove se:
  • A. 

   autentifikacija

  • B. 

   Provjerljivost

  • C. 

   Očuvanje integriteta

  • D. 

   Autorizacija

 • 7. 
  Ukoliko se organizacija bavi proizvodnjom i isporukom elektroničkih sklopova za strojeve tvornice za proizvodnju papira koji se dostavlja tiskarama nakladnika, tada one primjenjuju jedan od sljedećih oblika elektroničkog poslovanja:
  • A. 

   B2C2B

  • B. 

   B2B2B

  • C. 

   B2B2C

  • D. 

   Ne posluju elektronički

  • E. 

   Ništa od ponuđenog

 • 8. 
  Analiza potrošačke košarice primjenom asocijativnih pravila (apriori algoritam) predstavlja alat na strani kompanije za:
  • A. 

   Guranje (push) prilagođenih informacija korisnicima

  • B. 

   Povlačenje (pull) informacija koje će rezultirati korisničkim odgovorom

 • 9. 
  U "intermediary" modelu trgujemo:
  • A. 

   Reklamama

  • B. 

   Digitalnim sadržajem (medijima)

  • C. 

   Informacijama

  • D. 

   Oglasima

 • 10. 
  Ukoliko se promatra razina orijentiranosti elektroničkom poslovanju, aktivnosti jedne organizacije ne mogu biti strategijom na razini poduzeća za drugu organizaciju.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 11. 
  Pronalaženje skrivenog sadržaja i veza unutar i između dokumenata, njihovo povezivanje i grupiranje prema zadanim temama, karakteristično je za aplikacije:
  • A. 

   Rudarenje po tekstu

  • B. 

   Rudarenje sadržaja web stranica

  • C. 

   Rudarenja strukture web stranica

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 12. 
  "Brokerage" model na hrvatskom znači:
  • A. 

   Pretplatnički model

  • B. 

   Posrednički model

  • C. 

   Distributorski model

  • D. 

   Zastupnički model

 • 13. 
  Trgovački model poslovanja na webu najbolje ilustriraju:
  • A. 

   Doubleckick.com

  • B. 

   Amazon.com

  • C. 

   Google.com

  • D. 

   Yahoo.com

  • E. 

   Adsense

 • 14. 
  Četiri osnovna načina provođenja personalizacije su: (Odabrati netočan odgovor!)
  • A. 

   Preporučivanje

  • B. 

   Prilagođavanje

  • C. 

   RFM analiza

  • D. 

   Ograničeno emitiranje

  • E. 

   Pozdravljanje

 • 15. 
  Feistelovu mrežu uglavnom koriste:
  • A. 

   Hash funkcije

  • B. 

   Simetrični blokovski algoritmi

  • C. 

   Asimetrični algoritmi

 • 16. 
  Aplikacije za planiranje resursa poduzeća obično se sastoje od aplikacija za: (Zaokružiti sve NETOČNO!)
  • A. 

   Operacijsko upravljanje

  • B. 

   Upravljanje ljudskim resursima

  • C. 

   Upravljanje odnosima s kupcima

  • D. 

   Financijsko upravljanje

  • E. 

   Upravljanje lancem vrijednosti

 • 17. 
  Primjena modela posredovanja (u on line razmjeni i aukcija) predstavlja primjer primjene modela elektroničkog poslovanja na razini:
  • A. 

   Aktivnosti

  • B. 

   Poslovnog procesa

  • C. 

   Organizacije

 • 18. 
  Ukupan broj potrebnih ključeva za sigurnu simetričnu kriptografiju prilikom odvijanja dvosmjerne komunikacije (dijaloga) jeste:
  • A. 

   Tri ključa

  • B. 

   Jedan ključ

  • C. 

   Dva ključa

 • 19. 
  Zaštita podataka od modifikacije, dodavanja i brisanja izvodi se:
  • A. 

   kontrolom povjerljivosti

  • B. 

   Kontrolom pristupa

  • C. 

   Kontrolom integriteta

 • 20. 
  U tablici ravnoteže rezultata (BSC), kada se promatraju pokazatelji interne perspektive ( internih procesa), uključuju se i pokazatelji:
  • A. 

   Cijelog lanca dostave

  • B. 

   Vrijednosti za kupce

  • C. 

   Ništa od navedenog

 • 21. 
  Ukoliko poduzeće kaže da ima "Notebook koji staje u svaki džep!", tada ono primjenjuje strategiju pozicioniranja na temelju:
  • A. 

   Pogodnosti

  • B. 

   Kategorije korisnika

  • C. 

   Primjene napredne tehnologije

  • D. 

   Integracije (kompletnosti usluge)

 • 22. 
  Usability teorija proučava:
  • A. 

   Korisničku uporabljivost određenih aplikacija

  • B. 

   Ekonomsku iskoristivost poslovnih modela

 • 23. 
  Smatra se da je Internet oglašavanje dobro za stvaranje marke i da pruža bolje efekte od drugih medija
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 24. 
  Kada administracija javne uprave kreira i objavi na Netu javni natječaj za nabavku računalne opreme i softvera, tada primjenjuje jedan od sljedećih oblika elektroničkog trgovanja:
  • A. 

   A2C

  • B. 

   B2B

  • C. 

   A2B

  • D. 

   Ništa od ponuđenog

 • 25. 
  Transformacija podataka u oblik koji nije moguće pročitati bez određenog znanja, naziva se
  • A. 

   Kriptogram

  • B. 

   Enkripcijski algoritam

  • C. 

   Kriptografija

Back to Top Back to top