EH, TI PADEŽI!
11 Questions
Voliš padeže? Svašta pitam, je li? Ako želiš provjeriti svoje znanje, kreni i riješi sljedeće zadatke. Sretno!