Koliko Puno Znaš?

12 Pitanja

Settings
Please wait...
Koliko Puno Znaš?

Koliko puno znaš o svemu?..


Questions and Answers
 • 1. 
  Koja je ekološka promjena najviše naudila šumama?
  • A. 

   Sječa

  • B. 

   Globalno zatopljenje

  • C. 

   Kisela kiša

  • D. 

   Požari

  • E. 

   Manjak kisika

 • 2. 
  Koji od ovih plinova nema staklenički učinak?
  • A. 

   Ugljični dioksid

  • B. 

   Kisik

  • C. 

   Dušikov oksid

  • D. 

   Helij

  • E. 

   Dušik

 • 3. 
  U koju vrstu lječenja se ubraja terapija bojom?
  • A. 

   U alternativne vrste lječenja

  • B. 

   U bojoterapeutsku vrstu lječenja

  • C. 

   U netučujne vrste lječenja

  • D. 

   U vidnotivne vrste lječenja

  • E. 

   Nikoje od navedenih

 • 4. 
  Mogu li  se neuroni obnavljati?
  • A. 

 • 5. 
  Naziv kojeg kontinenta je ujedno i naziv države?
  • A. 

   Afrike

  • B. 

   Europe

  • C. 

   Amerike

  • D. 

   Australije

  • E. 

   Azije

 • 6. 
  Od čega se sastoji  mrežnica ?
  • A. 

   Od more i odra

  • B. 

   Od ćunjića i štapića

  • C. 

   Od čunjovića i staplića

  • D. 

   Od tanke kožne niti

  • E. 

   Od mreže

 • 7. 
  Koliko boja može vidjet ljudsko oko?
  • A. 

   10000

  • B. 

   100000000

  • C. 

   100000000000

  • D. 

   100000000000000

  • E. 

   10000000000000000000

 • 8. 
  Koliko stanica tvori zigotu četiri dana nakon oplodnje?
  • A. 

   Oko 60

  • B. 

   Oko 70

  • C. 

   Oko 50

  • D. 

   Oko 30

  • E. 

   Oko 100

 • 9. 
  Na kojoj je rijeci nalazi Prag?
  • A. 

 • 10. 
  Zvježđama nazivamo..
  • A. 

 • 11. 
  Koji je tip živčanog sustava najjednostavniji?
  • A. 

   Kockasti živčani sustav

  • B. 

   Laki živčani sustav

  • C. 

   Umrežni živčani sustav

  • D. 

   Mrežasti živčani sustav

  • E. 

   Mali živčani sustav

 • 12. 
  Koji je izvorni naziv japanskog stripa?
  • A. 

   Menga

  • B. 

   Mono

  • C. 

   Monga

  • D. 

   Mana

  • E. 

   Manga