Koja Bi Ti Pozicija Najviše Odgovarala

48 Questions | Total Attempts: 51

Please wait...
Koja Bi Ti Pozicija Najviše Odgovarala

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Voleo/la bih da učestvujem u osmišljavanju i realizaciji radionica.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 2. 
  Voleo/la bih da učestvujem u organizovanju motivacionih vikenda za članove ESTIEM-a.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 3. 
  Voleo/la bih da radim na podizanju timskog duha putem tim bildinga i drugih aktivnosti.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 4. 
  Voleo/la bih da pomažem u uspostavljanju dobrih međuljudskih odnosa među članovima.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 5. 
  Voleo/la bih da motivišem i učestvujem u poboljšanju saradnje među članovima.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 6. 
  Voleo/la bih da smišljam, izrađujem ankete i analiziram podatke na osnovu dobijenih odgovora.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 7. 
  Voleo/la bih da kontaktiram razne kompanije i razvijam komunikacione veštine.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 8. 
  Voleo/la bih da istražujem tržište kompanija i pronalazim nove potencijalne prilike za saradnju.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 9. 
  Voleo/la bih da učestvujem u sastancima sa predstavnicima kompanija.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 10. 
  Voleo/la bih da učestvujem u pripremanju materijala za kontaktiranje kompanija smišljanje teksta za slanje ponude mejlom, pripremam tekst za pozive).
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 11. 
  Voleo/la bih da učestvujem u osmišljavanju sponzorskih paketa i predloga za saradnju sa kompanijama.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 12. 
  Voleo/la bih da ostvarim dugoročnu saradnju sa nekom kompanijom i budem odgovoran/a za realizaciju ugovornih obaveza.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 13. 
  Voleo/la bih da se oslobodim straha od javnog nastupa.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 14. 
  Voleo/la bih da prezentujem.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 15. 
  Voleo/la bih da kontaktiram i komuniciram sa medijima.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 16. 
  Voleo/la bih da spremam sadržaj i tekst prezentacija.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 17. 
  Voleo/la bih da pravim raspored prezentacija.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 18. 
  Voleo/la bih da učestvujem u simulaciji prezentacija/intervjua.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 19. 
  Volela bih da se bavim dizajnom objava.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 20. 
  Voleo/la bih da dizajniram štampani promotivni materijal.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 21. 
  Voleo/la bih da naučim alate za uređivanje fotografija i pravljenje objava. (Canva, PhotoShop, Ilustrator)
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 22. 
  Voleo/la bih da unapredim svoje veštine, inovativnost i brzinu dizajniranja materijala.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 23. 
  Voleo/la bih da se bavim održavanjem i unapređenjem brendinga.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 24. 
  Voleo/la bih da se bavim editovanjem i dizajnom videa.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

 • 25. 
  Voleo/la bih da pišem članove i artikle.
  • A. 

   Apsolutno tačno

  • B. 

   Donekle tačno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Donekle netačno

  • E. 

   Apsolutno netačno

Back to Top Back to top