Knyostlgy

15 Questions | Total Attempts: 12

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Knyostlgy

a kitartás sikert hoz!


Questions and Answers
 • 1. 
  Jelöld ami igaz a kocsányos tölgyre!
  • A. 

   A hatlábúak számára az egyik legmegbízhatóbb tápnövény.

  • B. 

   faanyaga tartóssága miatt népszerű

  • C. 

   mitológiában és a jelképek világában betöltött szerepe is nagyon színes

  • D. 

   a folyószabályozás óta összefüggő hatalmas, vadban gazdag erdőségeket alkot

  • E. 

   évszázadokon át szinte kizárólag ennek a fáját használták az asztalosok

  • F. 

   Első ízben használt tölgyfa hordó és az abban érlelt bor a csersavnak köszönhetően különleges és különneve is van

 • 2. 
  Jelentős tulajdonságai kettő kivételéval
  • A. 

   Matuzsálemi élettartama

  • B. 

   jelentős magassága

  • C. 

   Jelentős törzsátmérője

  • D. 

   terebélyes koronája

  • E. 

   Vastag koronaágai

  • F. 

   Durván repedezett kérge

  • G. 

   Kemény és tartós faanyaga,

  • H. 

   Mélyre hatoló gyökérrendszere

  • I. 

   Puha faanyaga

  • J. 

   Gyors növekedése

 • 3. 
  Nem véletlen, hogy ................................... 1753-ban megjelent Species Plantarum című művében a Quercus robur tudományos nevet adta a kocsányos tölgynek, hiszen a latin robur (korábbi formában robus) erősséget, keménységet, szilárdságot jelent, amely szavak jól jellemzik e fafaj főbb tulajdonságait. A tudós amúgy még nem tett különbséget a kocsányos és a kocsánytalan tölgy között, utóbbit az előző változatának írta le, s csak a későbbiekben emelték faji rangra. A Quercus tudományos nemzetségnév a latin köznyelvi quercus szóból származik 
 • 4. 
  A tölgyek ......mi igaz?
  • A. 

   A gyűrűs likacsú fajokhoz tartoznak,

  • B. 

   a nagy átmérőjű edények az évgyűrűhatár mentén szabályos sorokat alkotnak

  • C. 

   a kocsányos nagy átmérőjű edénynyalábjai a korai pásztában csak egyetlen sort alkotnak

  • D. 

   a kocsánytalan edényei több sorban helyezkednek el.

  • E. 

   Szabad szemmel nem látható a különbség

  • F. 

   A kocsányos tölgy kérge fiatalon sima

  • G. 

   Kérge régebben a csersav termelés legfontosabb alapanyagának számított.

 • 5. 
  A régi magyar szakirodalomban megtaláljuk még a mocsártölgy, muzsdalyfa, csupkás tölgy népi neveit is. 
  • A. 

   Tölgy szavunk oszét (alán) jövevényszó

  • B. 

   A tölgy szó Anonymus írásaiban olvasható először.

 • 6. 
  A legidősebb magyar tölgyet a nép ezerévesnek gondolja. 
  • A. 

   A kocsányos tölgy 40 méter magasra megnövő fafaj

  • B. 

   magassága több mint 50 méter

  • C. 

   a hollandiában Kvill községben található Rurnskullaeken névre keresztelt egyede 14,75 méter törzskerületű. (és az Ikea is onnan jött!)

  • D. 

   A legidősebb példányt, amely Dániában Ja:gerspris Nordskov mellett található, 1500:"2000 évesre becsülik.

  • E. 

   A hédervári xv. században épült kis templom mellett díszlő Arpád-fát tartják a legidősebb hazai egyednek, a szakemberek az életkorát 700 évre teszik

  • F. 

   A közelmúltban elpusztult Vas megyei Zsennye határában állott fa törzskerülete pedig 10,2 méter volt.

 • 7. 
  Hajtásai 
  • A. 

   Hajtásai szabályos csúcsrüggyel zárulnak

  • B. 

   a szakaszos hajtásképzés is jellemző rá,

  • C. 

   yár elején, június végén, július elején ebből a csúcsrügyből újra kihajt,

  • D. 

   másodhajtást fejleszt (jános-napi hajtások)

  • E. 

   Kedvező körülmények között harmadik hajtásképzés is megfigyelhető még ugyanabban az évben, ha a Péter-napi hajtás csúcsrügye kihajt.

  • F. 

   Érdekes, hogy az utóbbi hajtásképzés során két új évgyűrű keletkezik

  • G. 

   A tavaszi és a nyáreleji hajtás is különbözik felépítésében

 • 8. 
   Ma teljes mértékben "belakta" Nagy-Britanniát, elérte a Skandináv-félsziget déli részét, s keleten egészen az Urálig hatolt. Dél-Európában viszont a legdélibb területekről már hiányzik, miként a magashegységek (Alpok, árpátok stb) felső régióiból is. Ha a honfoglalás feltételezett útvonalát és az egyes megtelepedéseket fölrajzoljuk a kocsányos tölgy által uralt kelet-európai erdőssztyepp-zóna térképére, akkor meglepő egybeesést találunk.Legmagasabb előfordulását a Máramarosi-havasokban találjuk;
  • A. 

   Kocsányos tölgy Európa java részében előfordul

  • B. 

   e kontinensen élő 24 tölgyfaj közül a legkisebb areájú.

  • C. 

   Ezt a jelenlegi elterjedési területet az utolsó jégkorszak után kezdte el meghódítani

  • D. 

   a kisemlősök (például mókus, pelefajok), a szajkó és vélhetően az ember segítségével nyomult tovább

  • E. 

   A létszükségletet jelentő legeltetés mellett védelmet, faanyagot is szolgáltattak ezek az erdőssztyepp-állományok

  • F. 

   Legalacsonyabb előfordulását a Máramarosi-havasokban találjuk;