Kümeler Ile Ilgili Sorular

10 Sorular | Total Attempts: 64

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kümeler Ile Ilgili Sorular

Sınavımız 10 sorudan oluşmaktadır Her soru 5 puandır Sınav süresi 15 dakikadır   Başarılar... Tuğçe ELİBOL  


Questions and Answers
 • 1. 
  A - ( B U C ) =  (A-B ) ∩ ( A-C ) eşitliğinin doğruluğunu bulunuz. 
  • A. 

   (A/B) U (B/C)

  • B. 

   (A U B)/ (C ∩ B)

  • C. 

   (A-B) ∩ (A-C)

 • 2. 
  A   ve  B   iki kümedir.   s( A ) = 2 . s( B ) ,  s( A - B ) = 10 ve    A ∩ B    kümesinin Alt kümelerinin sayısı 64 olduğuna göre, B kümesinin eleman sayısını bulalım . 
  • A. 

   8

  • B. 

   15

  • C. 

   4

  • D. 

   7

 • 3. 
  ( A - B )' = ( A ∩ B' )'   = A' U ( B' )' = A' U B     ( A - B )' = A' U B   bu eşitlik doğru mudur ?  
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 4. 
  A) Sınıfımızdaki bazı öğrenciler B) Yaz mevsiminin ayları C) 4 ayaklı tavuklar D) Sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler Yukarıdakilerden hangisi bir küme belirtmez?   
 • 5. 
  32 kişilik bir sınıftan matematik kursuna katılanların sayısı 12, Türkçe kursuna katılanların sayısı 15 ve her iki kursa katılanların sayısı 6 dır.” Bu verilenlere göre cevabı yazınız.     
 • 6. 
  24 dairelik bir apartmanın her dairesinde A ve B gazetelerinden en az biri okunmaktadır. 13 dairede yalnız A gazetesi, 4 dairede ise A ve B gazeteleri okunuyor. Buna göre, B gazetesinin okunduğu kaç daire vardır?   
  • A. 

   7

  • B. 

   11

  • C. 

   13

  • D. 

   17

 • 7. 
  Herhangi A ve B kümeleri için, s(A)=10 ve s(B)=8  olduğuna göre, s[(AÈB)\(AÇB)] en çok kaç olur?   
  • A. 

   9

  • B. 

   12

  • C. 

   16

  • D. 

   18

 • 8. 
  A = { Emin, Erkut { Esen, Erkan} , Elif ,Ersin }  bir kümedir. O halde aşağıdakiler doğru mu dur ? { Emin } ⊂ A  veve ve veve { Elif, Ecrin } ⊂ A   
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  A = { 5 , 10 , { 15 } , 20 , { 25 , 30 } , 35 } kümesi için aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur ? ·s(A) = 7 ·5 ∈A ·25 ∈A ·10 ⊂A ·{15} ⊂A ·{ 20 } ⊂A  
 • 10. 
  GÖKHAN kelimesindeki harfler A kümesini, ERKAN kelimesindeki harfler ise B kümesini oluşturuyor. Buna göre  s(A ⋃ B) kaçtır ?