Kiểm Tra Từ Vựng Và Kanji N5 Với Isenpai

10 Questions | Total Attempts: 1544

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kim Tra T Vng V Kanji N5 Vi Isenpai

Bạn sẽ trả lời 10 câu hỏi về Kanji và từ vựng mức độ N5 trong vòng 2 phút. Mỗi lần làm bài sẽ hiện ngẫu nhiên các câu hỏi khác nhau. Theo dõi iSenpai.jp để tham khảo các thông tin về Nhật Bản và làm các đề bài tiếng Nhật mới nhất nhé.


Questions and Answers
 • 1. 
  あの先生はわかいです。
  • A. 

   せんせえ

  • B. 

   せんせい

  • C. 

   せんせん

  • D. 

   せんせ

 • 2. 
  あしたえいがかんは休みです。 
  • A. 

   やつみ

  • B. 

   やづみ

  • C. 

   やすみ

  • D. 

   やずみ

 • 3. 
  このセーターは二千九百えんでした。 
  • A. 

   にっせんきゅうひゃく

  • B. 

   にっせんくうひゃく

  • C. 

   にせんきゅうびゃく

  • D. 

   にせんきゅうひゃく

 • 4. 
  すみません、お金をわすれました。
  • A. 

   おかね

  • B. 

   おかぬ

  • C. 

   おがね

  • D. 

   おがぬ

 • 5. 
  毎日こうえんをさんぽします。 
  • A. 

   まえにち

  • B. 

   まいにち

  • C. 

   めえにち

  • D. 

   めいにち

 • 6. 
  右がわにとしょかんがあります。 
  • A. 

   みぎ

  • B. 

   みき

  • C. 

   ひたり

  • D. 

   ひだり

 • 7. 
  このしごとは時間がかかります。 
  • A. 

   しがん

  • B. 

   じっかん

  • C. 

   じがん

  • D. 

   じかん

 • 8. 
  はしのうえで電車がとまりました。 
  • A. 

   でんしゃ

  • B. 

   てんしゃ

  • C. 

   てんじゃ

  • D. 

   でんじゃ

 • 9. 
  このなかでいちばん安いのはどれですか。 
  • A. 

   たかい

  • B. 

   はやい

  • C. 

   やすい

  • D. 

   ちいさい

 • 10. 
  あねにこどもが生まれました。 
  • A. 

   おまれました

  • B. 

   うまれました

  • C. 

   ゆまれました

  • D. 

   いまれました

Back to Top Back to top