Kiến Thức Về Sản pHẩm Vaccine Coglapest®

5 cu hi | Total Attempts: 81

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kin Thc V Sn pHm Vaccine Coglapest

+ Vaccine COGLAPEST® - Sự lựa chọn hàng đầu của bạn chống lại bệnh dịch tả heo.+ Vaccine COGLAPEST® là vaccine có doanh số dẫn đầu trong ngành chăn nuôi heo ở Thái Lan, Philippine và Việt Nam.Vậy đâu là nguyên nhân cho sự thành công này?


Questions and Answers
 • 1. 
  COGLAPEST® được sản xuất bằng:
  • A. 

   Tế bào thận heo

  • B. 

   Mô thỏ

  • C. 

   Mô cừu

 • 2. 
  Virus Vaccine COGLAPEST® thuộc dòng:
  • A. 

   Dòng Trung Quốc

  • B. 

   Dòng Thiverval

 • 3. 
  Một liều vaccine COGLAPEST® chứa :
  • A. 

   10 PD50

  • B. 

   100 PD50

  • C. 

   1000 PD50

 • 4. 
  COGLAPEST® chứa chất Phenol Red nhằm:
  • A. 

   Kiểm tra chất lượng nước pha

  • B. 

   Dung dịch pha chuyển sang màu hồng

  • C. 

   Cả 2 câu trên

 • 5. 
  Vaccine COGLAPEST® có ưu điểm:
  • A. 

   Không lây truyền ngang

  • B. 

   Không trở lại cường độc

  • C. 

   Bảo hộ sau 7 ngày

  • D. 

   Tất cả

Back to Top Back to top