Kennis Van Het Oude Testament

20 Vragen | Total Attempts: 395

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kennis Van Het Oude Testament

Toets jouw kennis over het Oude Testament. Er zijn 20 eenvoudige vragen. Dit is om je te helpen om de Bijbel effectiever te lezen. Een persoon komt in aanmerking voor een Bijbel van het Surinaams Bijbelgenootschap. Er  is ook een prijs voor de persoon die de meeste mensen in Suriname gestuurd heeft naar de website: www.ecclesia-suriname.com. De personen die gestuurd zijn moeten echter via e-mail aangeven door wie ze gestuurd zijn. Het is een zeer aantrekkelijke prijs. Het is een aangename verrassing. Doe mee.


Questions and Answers
 • 1. 
  Wie was de eerste mens?
  • A. 

   Eva

  • B. 

   Jezus

  • C. 

   Adam

  • D. 

   Henoch

 • 2. 
  Hoeveel mensen overleefden de zondvloed?
  • A. 

   9 mensen

  • B. 

   8 mensen

  • C. 

   10 mensen

  • D. 

   12 mensen

 • 3. 
  Hoe heet de zoon die Abraham moest offeren aan God?
  • A. 

   Noach

  • B. 

   Izaak

  • C. 

   Jakob

  • D. 

   Ismael

 • 4. 
  Hoe heet het land in Exodus waar de Israelieten als slaven waren?
  • A. 

   Egypte

  • B. 

   Syrie

  • C. 

   Israel

  • D. 

   Libanon

 • 5. 
  Hoe heet de man die de Israelieten uit Slavernij in Exodus heeft geleidt?
  • A. 

   Farao

  • B. 

   Aaron

  • C. 

   Mozes

  • D. 

   Jetro

 • 6. 
  Wat was de eerste plaag voordat de Israelieten bevrijd werden uit slavernij?
  • A. 

   Water veranderde in bloed.

  • B. 

   Steekvliegen

  • C. 

   Dood van de eerstgeborenen

  • D. 

   Hagels

 • 7. 
  Welke ziekte kreeg Meriam als straf toen ze roddelde over haar broer?
  • A. 

   Hoge koorts

  • B. 

   Kanker

  • C. 

   Blindheid

  • D. 

   Malaatsheid

 • 8. 
  Hoe het land dat de Israelieten veroverde na hun slavernij?
  • A. 

   Midian

  • B. 

   Jericho

  • C. 

   Kanaan

  • D. 

   Israel

 • 9. 
  Hoe heet de eerste koning van de Joden?
  • A. 

   David

  • B. 

   Beltazar

  • C. 

   Salomo

  • D. 

   Saul

 • 10. 
  Hoe heet de reus met wie David moest vechten?
  • A. 

   Zeus

  • B. 

   Og

  • C. 

   Goliath

  • D. 

   Michael

 • 11. 
  Welke rij geeft alleen maar profeten aan?
  • A. 

   Adam, Mozes, Jesaja

  • B. 

   Mozes, Saul, Jesaja

  • C. 

   Jesaja, Jeremia, Nahum

  • D. 

   Jeremia, Nahum, Petrus

 • 12. 
  Wie was een vriend van Daniel?
  • A. 

   Sadrach

  • B. 

   Nebukatnessar

  • C. 

   Alia

  • D. 

   Nathan

 • 13. 
  Naar welke stad had God Jona gestuurd?
  • A. 

   Jeruzalem

  • B. 

   Nineve

  • C. 

   Tarsis

  • D. 

   Ur

 • 14. 
  Hoe heet de berg waar Elia met de Baal priesters offers moest brengen?
  • A. 

   Karmel

  • B. 

   Sinai

  • C. 

   Horeb

  • D. 

   Olijfberg

 • 15. 
  Hoe heet de opvolger van Elia?
  • A. 

   Achab

  • B. 

   Elisa

  • C. 

   Nabot

  • D. 

   Joas

 • 16. 
  Nehemia staat bekend om de bouw van:
  • A. 

   Schip

  • B. 

   Muur

  • C. 

   Stad

  • D. 

   Tempel

 • 17. 
  Ester was een:
  • A. 

   Priester

  • B. 

   Profetese

  • C. 

   Koningin

  • D. 

   Richter

 • 18. 
  Wie schreef het grootste deel van de Psalmen?
  • A. 

   Salomo

  • B. 

   Elia

  • C. 

   Ester

  • D. 

   David

 • 19. 
  Wie is de schrijver van Prediker?
  • A. 

   David

  • B. 

   Salomo

  • C. 

   Mozes

  • D. 

   Jonathan

 • 20. 
  Hoeveel boeken telt het Oude Testament?
  • A. 

   66

  • B. 

   39

  • C. 

   27

  • D. 

   54

Back to Top Back to top