Test DIT Kendskab Til Trafikreglerne For Cyklister

20 Sprgsml | Total Attempts: 45934

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test DIT Kendskab Til Trafikreglerne For Cyklister

Her kan du teste din viden om de love og regler, der gælder for de danske cyklister og deres tohjulede køretøjer. Der er i alt 20 spørgsmål at besvare, og testen er ikke begrænset af en tidsramme. Brug blot den tid, du har brug for. Og bemærk, at nogle spørgsmål kan have mere end ét rigtigt svar. Sørg for at svare rigtigt på mindst 14 spørgsmål. Ellers dumper du. Testen er lavet i samarbejde med Cyklistforbundet og Rådet for Sikker Trafik.


Questions and Answers
 • 1. 
  Er det tilladt at skrive en sms, mens man cykler?
  • A. 

   Ja, hvis det foregår på en cykelsti eller en stillevej

  • B. 

   Nej, det er ulovligt uanset vejens type

  • C. 

   Færdselsloven forholder sig slet ikke til cyklisters brug af mobiltelefoner

 • 2. 
  Bilen foran dig skal til højre. Du skal ligeud i krydset. Hvordan vil du fortsætte?
  • A. 

   Jeg kører frem, holder mellem bilen og kantstenen og kører ligeud før bilen svinger

  • B. 

   Jeg holder mig bag bilen og lader den køre, før jeg fortsætter ud i krydset

  • C. 

   Jeg kører frem, så jeg holder til venstre for bilen

 • 3. 
  Hvornår skal du ifølge færdselsreglerne række hånden ud?
  • A. 

   Det er kun lovpligtigt ved venstresving

  • B. 

   Det er lovpligtigt ved både højre- og venstresving

  • C. 

   Der er ikke regler for tegngivning på cykel

  • D. 

   Det er kun lovpligtigt på veje uden cykelsti

 • 4. 
  Er disse cykler lovligt parkeret?
  • A. 

   Ja, der findes ikke regler, som forbyder cyklister at låse cyklen fast til skilte eller lignende

  • B. 

   Nej, det er principielt ulovligt at fastgøre sin cykel til fast vejinventar

  • C. 

   Fast vejinventar må anvendes til kortvarig cykelparkering. Cyklen kan fjernes af politiet, hvis den observeres fast parkeret i over 24 timer

 • 5. 
  Du skal til venstre i svinget. Hvordan vil du fortsætte?
  • A. 

   Det er tilladt at tage svinget i et stræk. Ved grønt lys skal jeg som bilerne køre ud midt i krydset og afvente, at der bliver fri for modkørende

  • B. 

   Det er tilladt at tage svinget i et stræk, men jeg skal køre helt over til modsatte side af vejen og afvente fri bane, før jeg svinger

  • C. 

   Jeg skal tage svinget i to stræk, så jeg kører lige over, stopper i modsatte side af vejen og afventer grønt lys

  • D. 

   Det er kun ulovligt at tage svinget i et stræk på veje, hvor der er cykelsti i begge retninger

 • 6. 
  Hvad betyder dette skilt for dig som cyklist?
  • A. 

   Vejen er ensrettet

  • B. 

   Jeg skal holde tilbage for modkørende

  • C. 

   Modkørende skal holde tilbage for mig

  • D. 

   Skiltet gælder kun for biler

 • 7. 
  Hvornår skal du ifølge færdselsreglerne bruge ringeklokken?
  • A. 

   Ved pludselig risiko for kollision

  • B. 

   Når du ønsker, at en forankørende skal trække ind til siden, så du kan overhale

  • C. 

   Færdselsloven giver ingen anvisninger for brug af cyklens ringeklokke

 • 8. 
  Du kommer kørende i lav fart og skal svinge til højre. Hvordan vil du fortsætte?
  • A. 

   Jeg stopper og afventer grønt lys

  • B. 

   Såfremt der ikke er fodgængere, er det altid lovligt at svinge til højre for rødt lys

  • C. 

   Når der er cykelsti i begge retninger, er det lovligt at svinge til højre for rødt lys

 • 9. 
  Må du køre med hovedtelefoner i trafikken?
  • A. 

   Det er tilladt at køre med hovedtelefoner, men musikken skal være så lav, at du tydeligt kan høre omgivelserne

  • B. 

   Det er slet ikke tilladt at færdes på cykel med hovedtelefoner eller andre anordninger, der nedsætter hørelsen

  • C. 

   Der er ingen regler vedrørende brug af hovedtelefoner på cykel

 • 10. 
  Hvad er kravene til din baglygte fra 1. november 2012?
  • A. 

   Baglygten skal være monteret, så den lyser lige bagud

  • B. 

   Lyset må ikke blinke

  • C. 

   Baglygten skal være synlig på mindst 300 meters afstand

  • D. 

   Baglygten skal være synlig på 150 meters afstand

 • 11. 
  Hvilken retsvirkning har dette skilt?
  • A. 

   Ejeren af forretningen må flytte din cykel til nærmeste cykelstativ

  • B. 

   Ejeren af butikken må flytte din cykel uden ansvar, herunder bortskaffe den

  • C. 

   Butikkens ejer må trods skiltet ikke fjerne din cykel

 • 12. 
  Hvilke regler gælder for transport af børn på cykel?
  • A. 

   Du må kun transportere ét barn på cyklen. Har du flere, skal du benytte anhænger eller ladcykel

  • B. 

   Du må højst transportere to børn på cyklen

  • C. 

   Du må køre med børn på cyklen, indtil de er fyldt otte år

  • D. 

   Du må køre med børn på cyklen, indtil de er fyldt ti år

  • E. 

   Du skal minimum være 18 år for at køre med et barn på cyklen

  • F. 

   Du skal minimum være 15 år for at køre med et barn på cyklen

 • 13. 
  Er denne manøvre lovlig?
  • A. 

   Nej, at bruge cyklen som løbehjul er det samme som at cykle på den. Og det er ulovligt i et fodgængerfelt

  • B. 

   Ja, det er ikke ulovligt at trække en cykel igennem et fodgængerfelt. Heller ikke selv om den ene fod er på pedalen

  • C. 

   Det er kun lovligt, når der ikke er fodgængere

 • 14. 
  Gælder hastighedsbegrænsningen på dette skilt også for cykler?
  • A. 

   Ja, den gælder al trafik

  • B. 

   Nej, den gælder kun motoriseret trafik

  • C. 

   Der findes ingen regler på området

 • 15. 
  Cyklisten til venstre er i gang med at overhale dig. Er det lovligt?
  • A. 

   Ja, hvis man holder sig inden for den markerede cykelsti

  • B. 

   Nej, det er ulovligt at overhale i et kryds for både biler og cyklister

  • C. 

   Ja, cykler må altid overhale i et kryds, hvis der ellers er fri bane

 • 16. 
  Må du køre ind her som cyklist?
  • A. 

   Ja, skiltet forholder sig udelukkende til motoriserede køretøjer

  • B. 

   Nej, skiltet forbyder indkørsel for både bilister og cyklister

  • C. 

   Ja, men du skal vige til side for modkørende trafik

 • 17. 
  Hvad er reglerne for brug af cykelhjelm?
  • A. 

   Børn under 15 år skal bære cykelhjelm

  • B. 

   Børn under 12 år skal bære cykelhjelm

  • C. 

   Børn, der sidder i cykelstol eller anhænger, skal bære cykelhjelm

  • D. 

   Der er ingen regler, der påbyder børn eller voksne at bruge cykelhjelm

 • 18. 
  Hvilke regler gælder for kørsel på cykel ved et busstoppested?
  • A. 

   Passagerer til og fra bussen skal altid holde tilbage for cyklister

  • B. 

   Cyklister skal altid standse for passagerer til og fra bussen

  • C. 

   Når der som på billedet er et bushelle, skal passagerer holde tilbage for cyklister

  • D. 

   Færdselsreglerne fastsætter udelukkende, at cyklister og passagerer i disse situationer skal udvise gensidigt hensyn

 • 19. 
  Hvilke regler gælder om at cykle to personer ved siden af hinanden?
  • A. 

   Det er kun lovligt at køre side om side på cykelstier

  • B. 

   Det er altid lovligt, såfremt trafikken tillader det

  • C. 

   Det er som udgangspunkt lovligt, dog ikke på cykelstier

 • 20. 
  Hvilke regler gælder for godstransport på cykel?
  • A. 

   Der må ikke cykles med genstande, der overstiger bredden af cyklens fører

  • B. 

   Der må ikke cykles med genstande, der er mere end 1,5 m lange eller 75 cm brede

  • C. 

   Der må ikke cykles med genstande, der er mere end 3,5 m lange eller 1 m brede

  • D. 

   Uanset størrelse må der ikke fragtes genstande, der nedsætter cyklistens fulde herredømme over cyklen

  • E. 

   Færdselsloven forholder sig ikke til transport af genstande på cykel

Back to Top Back to top