Ken De Coalitie: Expertquiz 2

5 Questions | Total Attempts: 37

SettingsSettingsSettings
Ken De Coalitie: Expertquiz 2 - Quiz

De scores op de algemene quiz waren over het algemeen uitmuntend: bijna 80 procent van de deelnemers haalde een dikke voldoende voor de eerste CoaltieQuiz Overijssel. Nu gaan we de diepte in. Hoe goed ken je de uitgangspunten?


Questions and Answers
 • 1. 
  Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling & Waterbeheer: wat behelst de sturingsfilosofie uit het Lentedocument?? 
  • A. 

   Decentraal wat moet, centraal wat kan.

  • B. 

   Het accent ligt op achterkantsturing en provinciaal belang.

  • C. 

   De bestuursfilisofie van dit akkoord behelst een decentrale insteek gekoppeld aan het instrumentarium van de Wro.

 • 2. 
  Een goede ruimtelijke ontwikkeling vraagt:
  • A. 

   Dat ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit en duurzaamheid als krachtige, individuele kerntaken worden beschouwd.

  • B. 

   Dat sociale kwaliteit en duurzaamheid integrerend deel uitmaken van de provinciale opgaven.

  • C. 

   Dat de budgettering van ruimtelijke ontwikkeling per beleidsveld op zijn eigen merites wordt gehonoreerd.

 • 3. 
  De programmatische aanpak van wonen in de provincie houdt in dat:
  • A. 

   Met prestatieafspraken richten op diversiteit aan woonlocaties die ruimte biedt aan sociaal zwakke doelgroepen.

  • B. 

   De woningmarkt sterk stimuleren om terughoudend om te gaan met de ontwikkelingen rondom collectief particulier opdrachtgeverschap waar dat specifiek zwakkere doelgroepen betreft.

  • C. 

   Starters op de woningmarkt, ouderen en sociaal zwakkeren stimuleren.

 • 4. 
  Welke bewering over de plannen voor de IJssel is waar?
  • A. 

   De inzet op IJsseldelta Zuid, een opgave uit het vorige onderhandelingsakkoord, wordt door dit college afgebouwd.

  • B. 

   Het voormalige Deltaprogramma biedt onvoldoende betekenis voor de huidige toekomstbestendige ontwikkeling van Overijssel.

  • C. 

   De gebiedsgerichte benadering van de IJssel-Vecht delta is hiermee steeds belangrijker geworden.

 • 5. 
  Wat is de kern van het provincaal beleid voor grote steden?
  • A. 

   De provinciale focus ligt op de gebieden die de stadsrandzoneā€™s omringen.

  • B. 

   Grotere kernen als Hardenberg en Steenwijk zullen vanuit hun streekfunctie meer autonomie en minder provinciale inmeningen vergen.

  • C. 

   Er moet voor ontwikkeling van de vijf grote steden een link zijn met provinciale kerntaken.

Back to Top Back to top