Kemahiran Hidup Bersepadu_tanaman Hiasan

10 Questions | Total Attempts: 868

SettingsSettingsSettings
Kemahiran Hidup Bersepadu_tanaman Hiasan - Quiz

Kuiz ini adalah kuiz untuk topik tanaman hiasan tingkatan satu.Kuiz ini mengandungi 10 soalan sahaja.Masa yang diberi adalah 10 minit sahaja.jawab semua soalan.Selamat mencuba.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Medium semaian terdiri daripada campuran tanah loam,bahan organik dan bahan X.  Apakah fungsi bahan X?
  • A. 

   Sumber nutrien

  • B. 

   Menyimpan air

  • C. 

   Memperbaiki saliran dan pengudaraan

  • D. 

   Memegang dan mengukuhkan tanah

 • 2. 
  1.  Nisbah campuran medium semaian mengikut bahagian tanah loam, bahan organik dan pasir sungai ialah
  • A. 

   7:3:2

  • B. 

   2:1:1

  • C. 

   3:1:1

  • D. 

   3:2:1

 • 3. 
  1. Apakah yang perlu dilakukan untuk mempercepatkan pengakaran pada keratan?
  • A. 

   Rendam didalam air

  • B. 

   Siram dengan air yang banyak

  • C. 

   Panaskan dibawah cahaya matahari

  • D. 

   Celupkan di dalam hormon pengakaran

 • 4. 
  1. Jika tanah loam mengandungi tanah liat yang tinggi,  apakah nisbah medium pananaman yang sesuai?
  • A. 

   7:3:2

  • B. 

   3:2:1

  • C. 

   3:1:2

  • D. 

   2:1:1

 • 5. 
  1. Mengapakah bahagian bawah keratan perlu dipotong secara serong?
  • A. 

   Untuk menambahkan keluasan permukaan supaya air dapat diserap daripada medium

  • B. 

   Untuk membezakan antara pangkal dan hujung keratan.

  • C. 

   Untuk memudahkan kerja penyemaian

  • D. 

   Untuk menggalakkan pertumbuhan akar.

 • 6. 
  1.  Mengapakah semua daun pada keratan kayu keras harus dibuang?
  • A. 

   Untuk menggalakkan pengakaran

  • B. 

   Untuk menguatkan tisu anak pokok

  • C. 

   Untuk mengelakkan persaingan bagi mendapatkan nutrien dan air

  • D. 

   Untuk mengurangkan kadar transpirasi

 • 7. 
  1. Mengapakah medium semaian perlu ditapis sebelum digunakan untuk menanam keratan batang?
  • A. 

   Menambahkan nutrien

  • B. 

   Kelihatan lebih sekata

  • C. 

   Bebas daripada bahan asing

  • D. 

   Mendapat kadar sukatan yang betul

 • 8. 
  1. Antara berikut yang manakah adalah jenis-jenis keratan batang?
  2. I Keratan kayu lembut II Keratan kayu kasar III Keratan kayu rapuh IV Keratan kayu keras
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan IV

  • C. 

   II dan III

  • D. 

   III dan IV

 • 9. 
  1. Susunkan langkah-langkah penanaman keratan batang mengikut turutan yang betul.
  2. I Kejapkan permukaan medium di sekeliling keratan II Tanam 1/3 keratan batang ke dalam lubang medium semaian. III Celup pangkal keratan ke dalam serbuk hormon pengakaran IV Lembapkan pangkal keratan batang
  • A. 

   IV,III,II dan I

  • B. 

   I,II,IV,III

  • C. 

   III,IV,II,I

  • D. 

   I,IV,III dan II

 • 10. 
  1. Apakah akibat daripada penyiraman yang berlebihan?
  2. I Akar tumbuhan menjadi reput  II Lumut tumbuh di sekeliling tumbuhan III Daun tumbuhan berwarna kuning IV Tumbuhan cepat membesar
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan IV

  • C. 

   II dan III

  • D. 

   III dan IV

Back to Top Back to top