Kemahiran Hidup Bersepadu_organisasi Bengkel Dan Keselamatan

1 Question
Kemahiran Hidup Bersepadu_organisasi Bengkel Dan Keselamatan

Kuiz ini adalah kuiz untuk topik Organisasi Bengkel Dan Keselamatan tingkatan satu. Kuiz ini mengandungi 10 soalan sahaja. Masa yang diberi adalah 10 minit sahaja. Jawab semua soalan. Selamat mencuba.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Antara berikut yang manakah langkah keselamatan dalam bengkel kemahiran hidup bersepadu?I sentiasa mengemaskan tempat kerjaII tergesa-gesa masuk dan keluar dari bengkelIII mengamalkan tabiat kerja yang tidak baikIV berjimat cermat dalam penggunaan bahan
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan IV

  • C. 

   II dan III

  • D. 

   III dan IV