Kegiatan Ekonomi Utama Di Malaysia

10 Questions | Total Attempts: 91

SettingsSettingsSettings
Kegiatan Ekonomi Utama Di Malaysia - Quiz

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul


Questions and Answers
 • 1. 
  Kegiatan ekonomi primer merupakan aktiviti pengeluaran __________________.
 • 2. 
  Pekerjaan guru, doktor dan peguam tergolong dalam sektor _____________
 • 3. 
  Kegiatan perikanan air tawar sering dijalankan di ________________
 • 4. 
  Tanaman makanan dan tanaman jualan dihasilkan daripada sektor _______________
 • 5. 
  Tanaman padi huma dilakukan di kawasan tanah tinggi pedalaman _____________
 • 6. 
  Industri tekstil dan pakaian merupakan sektor perindustrian yang ______________________
 • 7. 
  Kegiatan perlombongan di Malaysia sangat giat dilakukan di kawasan _________________
 • 8. 
  Kegiatan ekonomi tertier terdiri daripada sektor pelancongan, kewangan, pendidikan,         perdagangan dan _________________ 
 • 9. 
  Industri berasakan makanan dan minuman tergolong dalam sektor ekonomi _____________
 • 10. 
  Aktiviti ______________ sesuai dijalankan di Malaysia kerana mempunyai hutan hujan tropika yang luas
Back to Top Back to top