Kata Sendi Nama Latihan 2

10 Soalan
Kata Sendi Nama Latihan 2

Isikan jawapan yang betul di tempat kosong yang telah disediakan.  Fikir baik-baik sebelum menjawab.  Selamat menjawab.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Arahan itu datang _____________ Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • 2. 
  Pengetua sekolah saya telah ditukar ___________ sekolah lain.
 • 3. 
  Tolong berikan bungkusan ini _____________ Puan Amah.
 • 4. 
  Malaysia telah maju dengan pesatnya ______________ tahun-tahun kebelakangan ini.
 • 5. 
  Encik Kassim sangat sayang _____________ anak-anaknya.
 • 6. 
  Kebanyakan pakaian yang dijual di kedai itu diimport ____________ luar negeri.
 • 7. 
  Pameran buku itu akan diadakan ____________ 22 Januari ke 1 Februari 1988.
 • 8. 
  Pak Busu mengucapkan terima kasih ____________ penduduk kampung yang telah membantunya.
 • 9. 
  Alat itu dibuat ____________ plastik dan akan diuji di bulan depan.
 • 10. 
  Melaka jatuh ke tangan Portugis _____________ tahun 1511.