Kasaysayan Ng Alamat

2
Kasaysayan Ng Alamat

Matuklasan ang iba't ibang uri ng alamat, kahulugan ng alamat

Please wait...
Questions and Answers
  • 1. 
    Ano ang alamat?
  • 2. 
    _________nagsasalaysay tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig