Karagdagang Halimbawa (Additional Examples)

5

Settings
Please wait...
Karagdagang Halimbawa (Additional Examples)

Pagtalakay sa nilalaman ng kabanata


Questions and Answers
 • 1. 
       1. Pansinin ang simula ng akda. Paano ipinakilala ang mga tauhan at paano inihanda ang mga mambabasa sa napipintong suliranin sa simula ng nobela? Ipaliwanag.
 • 2. 
       2. Bakit tinawag na Tabo ang Bapor? Ipaliwanag.
 • 3. 
  3.  Sino si Simoun? Bakit siya pinangingilagan ni Don Custodio at ng mga prayle?Ipaliwanag.
 • 4. 
       4. Sino si Donya Victorina? Ilarawan siya.
 • 5. 
       5. Ano ang panukala ni Simoun para mapabilis ang pagtutuwid ng ilog? Bakit kaya niya iyon ipinanukala?