Kansarka Malawadka

5 Questions | Total Attempts: 165

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kansarka Malawadka

Questions and Answers
 • 1. 
  Dadka qaba kansarka malawadka badankood ma laha wax calaamad ama xanuun ah?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Da’da iyo kansarka malawadka iskuma xirna?  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Wax xiriir ah kama dhaxeeyaan cunada iyo kansarka?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Kansarka malawadka waa laga hortagi karaa?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Kuwan soo socda keebaa badin karta in qofku ku dhaco kansarka malawadka?
  • A. 

   Qaraabo kuu dhow oo uu ku dhacay

  • B. 

   Sigaarka

  • C. 

   Cayilka

  • D. 

   Dhamaan inta kor ku qoran waa sax