Kaedah Jualan

16 Soalan
Kaedah Jualan
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Menjual barang dan perkhidmatan tanpa membenarkan pembeli atau pelanggang berhutang adalah kaedah jualan
 • 2. 
  Pelanggan boleh menangguhkan pembayaran ke suatu tempoh tertentu. Kaedah jualan iterdiri daripada
 • 3. 
  Pelanggan menjelaskan bayaran terlebih dahulu untuk membolehkan ia menggunakan perkhidmatan dan barangan pada masa akan datang.  Kaedah jualan ini ialah...
 • 4. 
  Pembekal membekal barang kepada peniaga untuk dijual dengan syarat barang tersebut akan dipulangkan semula kepada pembekal sekiranya barang tidak habis dijual. Peniaga yang menerima bekalan barang tidak perlu membayar kos barang, tetapi mendapat komisen dari jualan barang itu.
 • 5. 
  Tandakan jawapan-jawapan yang betul sahaja. Kaedah jualan terdiri daripada :-
  • A. 

   Jualan promosi

  • B. 

   Jualan tunai

  • C. 

   Jualan penghabisan stok

  • D. 

   Jualan prabayar

  • E. 

   Bayaran tertunda

  • F. 

   Jualan langsung

  • G. 

   Jualan konsainan

 • 6. 
  Tandakan fakta-fakta yang betul. Faktor-faktor pemilihan kaedah jualan ialah :-
  • A. 

   Saiz pasaran

  • B. 

   Saiz barangan

  • C. 

   Jenis barangan

  • D. 

   Kemudahan pembayaran

  • E. 

   Undang-undang dan peraturan

  • F. 

   Jenis pelanggan

  • G. 

   Aliran tunai

 • 7. 
  Tandakan fakta-fakta yang betul. Kelebihan kaedah jualan tunai kepada peniaga
  • A. 

   Penjual tidak menanggung hutang lapuk

  • B. 

   Barang yang mahal kurang laris kerana pembeli jarang membawa wang tunai yang banyak.

  • C. 

   Penjual mempunyai modal pusingan yang segera untuk menambah stok barangan

  • D. 

   Masa urusniaga dapat dijimatkan

  • E. 

   Penjual terpaksa memberi potongan harga serta tawaran-tawaran yang lain bagi menggalakkan pembelian.

 • 8. 
  Tandakan fakta-fakta yang betul. Kekurang kaedah jualan tunai kepada pembeli ialah :-
  • A. 

   Tidak terikat pada hutang

  • B. 

   Barang yang rosak sukar dipulangkan

  • C. 

   Sukar membeli barangan yang mahal kerana tidak cukup wang tunai

  • D. 

   Berbelnja mengikut kemampuan wang tunai yang ada.

  • E. 

   Mengambil masa untuk tawar menawar harga.

 • 9. 
  Sewa beli adalah satu kaedah jualan kredit yang sesuai untuk barangan  seperti kereta, rumah, televisyen dan lain-lain barangan yang bernilai tinggi.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 10. 
  Tandakan fakta-fakta yang betul. Kelebihan kaedah jualan sewa beli kepada penjual ialah :-
  • A. 

   Dapat meningkatkan jumlah jualan

  • B. 

   Untung dapat ditambahkan kerana jualan meningkat

  • C. 

   Menanggung hutang lapuk akibat pembeli tidak membayar hutang

  • D. 

   Penjual mempunyai hak milik ke atas barang yang dijual selagi hutang atau ansuran belum dijelaskan.

  • E. 

   Penjual dapat mengenakan harga yang lebih tinggi dari jualan tunai

  • F. 

   Penjual memerlukan modal yang banyak.

  • G. 

   Penjual terpaksa menyediakan dokumen jual beli yang sistematik

 • 11. 
  Tandakan fakta-fakta yang betul. Kekurangan kaedah jualan kredit  sewa beli kepada pelanggan atau pembeli ialah :-
  • A. 

   Membeli barangan yang mahal tanpa dirancang

  • B. 

   Terpaksa membayar faedah ke atas baki ansuran yang belum dijelaskan lagi

  • C. 

   Taraf hidup pembeli meningkat

  • D. 

   Dapat menggunakan barang setelah bayaran pendahuluan diselesaikan

  • E. 

   Risiko barangan ditarik balik

  • F. 

   Membayar harga lebih tinggi dari harga tunai

  • G. 

   Boleh mendapat khidmat lepas jualan

 • 12. 
  Kaedah jualan kredit bayaran tertunda adalah sesuai untuk barangan yang bernilai rendah seperti alat dapur,  pakaian dll. Pelanggan akan membayar secara ansuran barangan yang dibeli denga kaedah ini. Penjual pula tidak berhak menarik balik barang yang telah dijual.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 13. 
  Tandakan fakta-fakta yang betul. Kekurangan bayaran tertunda kepada penjual ialah :-
  • A. 

   Perjanjian secara lisan sudah memadai

  • B. 

   Menanggung risiok hutang lapuk dan barangan tidak boleh ditarik kembali

  • C. 

   Terpaksa menuntut baki hutang yang belum dibayar menerusi mahkamah

  • D. 

   Penjual boleh menggalakkan jumlah jualannya dengan cara yang fleksibel

 • 14. 
  Tandakan fakta-fakta yang betul. Kelebihan kaedah jualan bayaran tertunda kepada pemmbeli atau pelanggan ialah :-
  • A. 

   Dapat membeli secara boros

  • B. 

   Barang menjadi hak milik pembeli sebaik sahaja ansuran pertama dijelaskan

  • C. 

   Baki ansuran tidak dikenakan faedah (bayaran bunga)

  • D. 

   Harga barangan dibeli lebih mahal

 • 15. 
  Tandakan fakta-fakta yang betul. Kelebihan kaedah jualan prabayar kepada pengeluar ialah :-
  • A. 

   Pembeli boleh mengambil tindakan undang-undang atas kerugian yang ditanggung

  • B. 

   Wang prabayar meningkatkan tanggungan kepada penjual.

  • C. 

   Penjual tidak alami masalah hutang lapuk

  • D. 

   Mudah merancang kewangan dan penyedian barang

  • E. 

   Wang yang diterima dahulu boleh digunakan sebagai modal pusingan atau dilaburkan untuk mendapatkan keuntungan

 • 16. 
  Tandakan fakta-fakta yang betul. Kekurangan kaedah jualan kepada konsainor  (peniaga yang membekalkan barang kepada konsaini )  ialah :-
  • A. 

   Dapat meluaskan pasaran

  • B. 

   Barangan disediakan dipamerkan

  • C. 

   Menanggung risiko kehilangan stok barang

  • D. 

   Sukar menilai stok barang yang berada di luar premisnya

  • E. 

   Terpkasa menanggung perbelanjaan tambahan bagi membayar komisen kepada peruncit (konsaini)

  • F. 

   Barang terpaksa dikendalikan sendiri oleh konsainor

  • G. 

   Memerlukan kos modal yang besar bagi menyediakan rak dan almari pameran barangan