Kabanata 10 - 11 - 12: Paglinang Sa Aralin

8

Settings
Please wait...
Kabanata 10 - 11 - 12: Paglinang Sa Aralin

Pagpalain nawa kayo ng Panginoon!


Questions and Answers
 • 1. 
  Paano naging bayan bayan ang San Diego?
 • 2. 
  Kung ikaw ang napadpad sa San Diego, paano mo pauunlarin ang lugar na tulad ng ginawa ni Don Rafael Ibarra?
 • 3. 
  Ano ang ikinaiiba o ikinatutulad ng sarili ninyong bayan sa San Diego?
 • 4. 
  Kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataong mamuno ng bansa, ano ang una mong bibigyan ng pansin upang umunlad ang isang bayan?
 • 5. 
  Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ng Alperes na ibilad sa ilalim ng init ng araw ang kanyang mga guwardiya sibil na nasasakupan? Ipaliwanag.
 • 6. 
  Kung ikaw ang sepulturero, susundin mo ba ang bawat iutos sa iyo ng kurang malaki?
 • 7. 
  Anu-ano sa palagay ninyo ang dapat na taglaying katangian ng isang lider ng bayan?
 • 8. 
  Bumuo ng mga pangungusap na naglalarawan ng mga tao, pook, at pangyayari kung Todos los Santos nang batay sa nabasa ninyo sa kabanata 12.Halimbawa:1. Ang sementeryo ng San Diego ay nasa gitna ng palayan.