K đường Mật Ngoài Gan- Bệnh Học

10 cu hi | Total Attempts: 347

SettingsSettingsSettings
Please wait...
K đường Mật Ngoài Gan- Bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Vàng da là kết quả của tình trạng:
  • A. 

   A-Tăng bilirubin toàn phần trong huyết tương

  • B. 

   B-Tăng bilirubin trực tiếp trong huyết tương

  • C. 

   C-Tăng bilirubin gián tiếp trong huyết tương

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 2. 
  Một người được gọi là có vàng da khi:
  • A. 

   A-Tăng bilirubin huyết tương

  • B. 

   B-Da có màu vàng

  • C. 

   C-Củng mạc có màu vàng

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 3. 
  Một người được gọi là có vàng da khi nồng độ bilirubin huyết tương trên:
  • A. 

   A-1,5 mg/dL

  • B. 

   B-2 mg/dL

  • C. 

   C-2,5 mg/dL

  • D. 

   D-3 mg/dL

  • E. 

   E-3,5 mg/dL

 • 4. 
  Một trong những chẩn đoán phân biệt của vàng da là tình trạng tăng nồng độ caroten trong huyết tương. Người có nồng độ caroten trong huyết tương tăng: A-Vàng da và vàng củng mạc B-Không vàng da nhưng củng mạc vàng C-Nồng độ bilirubin huyết tương bình thường D-Câu B,C đúng E-Câu A,B sai
  • A. 

   A-Vàng da và vàng củng mạc

  • B. 

   B-Không vàng da nhưng củng mạc vàng

  • C. 

   C-Nồng độ bilirubin huyết tương bình thường

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B sai

 • 5. 
  Tình trạng vàng da giả tạo có thể gặp ở những người làm việc ngoài trời. Người “vàng da giả tạo” do làm việc ngoài trời có:
  • A. 

   A-Vàng da và vàng củng mạc

  • B. 

   B-Không vàng da nhưng củng mạc vàng

  • C. 

   C-Nồng độ bilirubin huyết tương bình thường

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B sai

 • 6. 
  Tất cả các trường hợp vàng da do nguyên nhân trước gan (vàng da trước gan):
  • A. 

   Tất cả các trường hợp vàng da do nguyên nhân trước gan (vàng da trước gan): A-Bilirubin toàn phần tăng

  • B. 

   B-Bilirubin toàn phần và trực tiếp tăng

  • C. 

   C-Bilirubin toàn phần và gián tiếp tăng

  • D. 

   D-Bilirubin toàn phần bình thường, trực tiếp tăng, gián tiếp giảm

  • E. 

   E-Bilirubin toàn phần bình thường, trực tiếp giảm, gián tiếp tăng

 • 7. 
  Nguyên nhân phổ biến nhất của vàng da trước gan:
  • A. 

   A-Tán huyết

  • B. 

   B-Suy tim

  • C. 

   C-Thông nối (shunt) động-tĩnh mạch

  • D. 

   D-Thuốc

  • E. 

   E-Vàng da sơ sinh

 • 8. 
  Nguyên nhân tán huyết gây vàng da phổ biến nhất:
  • A. 

   A-Khối tụ máu trong cơ thể

  • B. 

   B-Tán huyết do di truyền

  • C. 

   C-Tán huyết do mắc phải

  • D. 

   D-Van tim nhân tạo

  • E. 

   E-Đông máu rãi rác trong lòng mạch

 • 9. 
  Các dấu hiệu lâm sàng sau gợi ý vàng da do nguyên nhân trước gan, TRỪ:
  • A. 

   A-Thiếu máu

  • B. 

   B-Loét chân

  • C. 

   C-Sỏi túi mật

  • D. 

   D-Lách to

  • E. 

   E-Gan to

 • 10. 
  Nguyên nhân gây vàng da tại gan tăng biliribin gián tiếp phổ biến nhất ở người lớn:
  • A. 

   A-Hội chứng Gilbert

  • B. 

   B-Hội chứng Crigler-Najjar

  • C. 

   C-Hội chứng Budd-Chiari

  • D. 

   D-Hội chứng Alagille

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

Back to Top Back to top