Jämställdhetsquiz

6 Sprgsml | Total Attempts: 56

Settings
Please wait...
Jämställdhetsquiz

  


Questions and Answers
 • 1. 
  I alla de nordiska länderna är andelen kvinnliga företagsledare och chefer under 40 procent (2013). Vilket nordiskt land har störst andel kvinnliga chefer?
  • A. 

   Danmark

  • B. 

   Norge

  • C. 

   Island

 • 2. 
  Bland alla Nordens börsnoterade företag har Island och Norge flest kvinnor i styrelserna, 45 respektive 38 procent år 2014, tack vare ländernas lagstiftning. Vilket land har lägst kvinnorepresentation i börsnoterade företag?
  • A. 

   Finland

  • B. 

   Danmark

  • C. 

   Sverige

 • 3. 
  Vilken nordisk regering ökade kvinnorepresentationen i regeringen dramatiskt nyligen – från 12,5 procent till 50 procent? 
  • A. 

   Danmark

  • B. 

   Finland

  • C. 

   Färöarna

 • 4. 
  Utbyggd barnomsorg har varit en av nycklarna till jämställdheten i Norden. Mellan 92 och 98 procent av de nordiska småbarnen (3-5 år) går i förskola. Men i ett land stannar betydligt fler barn hemma. Vilket?
  • A. 

   Finland

  • B. 

   Island

  • C. 

   Norge

 • 5. 
  Risken att bli fattig har ökat i hela Norden utom på Island mellan 2008 och 2013. I de flesta länder är risken större för kvinnor än män att hamna i fattigdom. Ett av länderna avviker med en dramatisk förhöjd risk. Vilket? 
  • A. 

   Danmark

  • B. 

   Finland

  • C. 

   Sverige

 • 6. 
  Fler kvinnor än män dör av hjärt- och kärlsjukdomar i Norden. Högst risk löper kvinnorna på Åland. Var är risken lägst? 
  • A. 

   Färöarna

  • B. 

   Norge

  • C. 

   Grönland