JavaScript

10 Otzky | Total Attempts: 49

SettingsSettingsSettings
Please wait...
JavaScript Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  Aké správne atribúty sa píšu do značky script pre otvorenie základného JavaScriptu?
  • A. 

   Language="JavaScript" type="text/javascript"

  • B. 

   Language="JavaScript" type="application/javascript"

  • C. 

   Language="jscript" type="text/javascript"

  • D. 

   Language="jscript" type="application/javascript"

 • 2. 
  Akým príkazom sa určuje, aby JavaScript našiel v dokumente určené id?
  • A. 

   Document.getElementById("id")

  • B. 

   Document.addIdByElement("id")

  • C. 

   InnerHTML.getElementById("id")

  • D. 

   InnerHTML.addIdByElement("id")

 • 3. 
  Akým príkazom sa určuje, aby JavaScript pracoval s textom, obaleným značkou určeného id?
  • A. 

   .innerHTML

  • B. 

   .id

  • C. 

   .value

  • D. 

   .write

 • 4. 
  Akým príkazom sa určuje, aby JavaScript pracoval s hodnotou formulárového prvku určeného id?
  • A. 

   .value

  • B. 

   .innerHTML

  • C. 

   .id

  • D. 

   .write

 • 5. 
  Akým znakom sa určuje, aby JavaScript prepísal hodnotu?
  • A. 

   =

  • B. 

   ==

  • C. 

   +=

  • D. 

   =+

 • 6. 
  Akým znakom sa určuje, aby JavaScript dopísal hodnotu za určenú hodnotu?
  • A. 

   +=

  • B. 

   =

  • C. 

   ==

  • D. 

   =+

 • 7. 
  Ako sa v JavaScripte píše komentár?
  • A. 

   // alebo /* */

  • B. 

   // alebo

  • C. 

   \\ alebo /* */

  • D. 

   \\ alebo

 • 8. 
  Ako sa v JavaScripte zapisuje funkcia?
  • A. 

   Function nazovFunkcie () { }

  • B. 

   Function.nazovFunkcie [] { }

  • C. 

   NazovFunkcie.function { }

  • D. 

   NazovFunkcie function { } ()

 • 9. 
  Ako sa v dokumente v značke zapisuje onClick funkcia?
  • A. 

   Onclick="nazovFunkcie ()"

  • B. 

   Onclick="function nazovFunkcie ()"

  • C. 

   Onclick="nazovFunkcie"

  • D. 

   Onclick="function.nazovFunkcie"

 • 10. 
  Ako sa v JavaScripte zapisuje vo varku spájanie dvoch hodnôt?
  • A. 

   Var x = y + z;

  • B. 

   Var x = y & z;

  • C. 

   Var x = y z;

  • D. 

   Var x = "y + z";