Java1 Teszt By Sanya

63 kérdés | Total Attempts: 55

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Java1 Teszt By Sanya

GDF Java1 teszt


Questions and Answers
 • 1. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   A moduláris programozás lényege, hogy a programot kész modulokból állítsuk össze.

  • B. 

   A szoftverkrízis a hagyományos szoftverfejlesztési módszer válsága.

  • C. 

   A moduláris programozás egyik alapelve, hogy a modulok között minél erősebb kötés legyen.

  • D. 

   A modulokra bontást minden esetben felülről lefelé kell elvégezni.

 • 2. 
  Mely szavak jellemzik a szoftver minőségét? Jelölje meg az összes jó választ!
  • A. 

   Hatékonyság

  • B. 

   Helyesség

  • C. 

   Szabványosság

  • D. 

   Gyors fejlesztés

 • 3. 
  Jelölje meg az összes helyes párosítást!
  • A. 

   Editor – programszerkesztő

  • B. 

   Natív kód – Gépi kód

  • C. 

   Fortran – Magas szintű nyelv

  • D. 

   Interpreter – Fordító

 • 4. 
  Jelölje meg az összes állítást, mely igaz az Egységesített Eljárásra!
  • A. 

   A rendszer implementációjának lényegi része a kidolgozási fázisban történik.

  • B. 

   Az, hogy a rendszer fizikai komponenseit milyen hardver egységekre telepítjük, közvetlenül az átadás előtt dől el.

  • C. 

   A kidolgozás fázisában alakítjuk ki a rendszer architektúrájának nagy részét.

  • D. 

   Az implementálás a forráskód előállítása.

 • 5. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   A „használatieset-vezérelt” kifejezés azt jelenti, hogy a használati esetek végigkísérik a szoftver fejlesztését.

  • B. 

   A szemantikai hiba a fordítóprogram által kiszűrhető hiba.

  • C. 

   A szakterületi modell a követelményfeltárás munkafolyamat dokumentációja.

  • D. 

   A tesztelés a program működésének ellenőrzése hibakeresésé céljából.

 • 6. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   Az implementálás dokumentációja a programterv.

  • B. 

   A forráskódot a programterv alapján kell előállítani.

  • C. 

   A szoftver elkészítése után a fejlesztői dokumentációt meg kell őrizni.

  • D. 

   A fejlesztői dokumentációk az egyes fejlesztési szakaszok eredményeinek leírásai.

 • 7. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   Az UML-ben az osztályt egy három részre osztott téglalappal jelöljük. A felső részbe írjuk az osztály nevét, aláhúzva.

  • B. 

   Az UML-ben a példányon fel lehet tüntetni a példánymetódusokat.

  • C. 

   Az objektum születésekor meg kell adni, hogy az objektum melyik osztályhoz tartozik.

  • D. 

   Az üzenet küldője a szerver.

 • 8. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   Mindig a szerver ĂĽzen a kliensnek.

  • B. 

   Az osztály egy minta, mely alapján objektumok hozhatók létre.

  • C. 

   Az üzenet az objektum kívülről elérhető metódusának aktivizálása.

  • D. 

   Egy objektum önmagának is küldhet üzenetet.

 • 9. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   Az utód osztályban újra meg kell adni az ős osztályra jellemző tulajdonságokat és viselkedésformákat.

  • B. 

   Öröklődéskor az utód osztályban csak az ős osztálytól való eltéréseket kell megadni.

  • C. 

   Ismeretségi(használati) kapcsolatról akkor beszélünk, ha az egyik objektumhatározottan része a másiknak.

  • D. 

   A polimorfizmus azt jelenti, hogy az objektum felelős feladatai elvégzéséért.

 • 10. 
  Mi az absztrakció? Jelölje be az egyetlen jó választ!
  • A. 

   A valós világ modellezése.

  • B. 

   Objektumok megkülönböztetése számunkra lényeges tulajdonságok alapján.

  • C. 

   A modellezés során a valós világ leegyszerűsítése a lényegre való koncentrálással.

  • D. 

   Osztályok kiterjesztése új metódusok hozzáadásával.

 • 11. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   Az objektumdiagram objektumokat és azok társítási kapcsolatait ábrázoló diagram.

  • B. 

   Egy objektumdiagramból egyértelműen megállapítható az osztálydiagram.

  • C. 

   A gyenge tartalmazás azt jelenti,, hogy a tartalmazott objektumot ki lehet venni a tartalmazóból.

  • D. 

   A kötelező kapcsolat azt jelenti, hogy az egyik osztály minden objektumának kapcsolatban kell lennie egy objektummal a másik osztályból.

 • 12. 
  Mit nevezünk kompozíciónak? Jelölje be az egyetlen jó választ!
  • A. 

   A használati kapcsolatot.

  • B. 

   A gyenge tartalmazást.

  • C. 

   Azt a tartalmazást, ahol az egész objektum minden részével erős tartalmazási kapcsolatban áll.

  • D. 

   Azt a tartalmazást, ahol az egész objektum legalább egy részével erős tartalmazási kapcsolatban áll.

 • 13. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   Feladatának elvégzése után az objektum definiálatlan állapotú lesz.

  • B. 

   Ha két objektum állapota megegyezik, akkor a két objektum azonos.

  • C. 

   Az osztály meghatározza objektumainak viselkedését.

  • D. 

   Ha két objektum ugyanahhoz az osztályhoz tartozik és ugyanabban az állapotban van, akkor egyformán reagál ugyanarra az üzenetre.

 • 14. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   Az objektum az információt attribútumok formájában tárolja.

  • B. 

   Az objektum állapotát adatainak pillanatnyi értéke határozza meg.

  • C. 

   Az objektumot a feladatatok végrehajtására attribútumok által lehet megkérni.

  • D. 

   Ha az objektumnak végrehajtásra kerül egy metódusa, az objektum adatai megváltozhatnak.

 • 15. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   Egy objektum születésekor annak osztálya nincs meghatározva, az csak akkor válik egyértelművé, ha üzenetet küldünk neki.

  • B. 

   Egy objektum nem küldhet üzenetet önmagának.

  • C. 

   Az ĂĽzenetet a kliens objektum kĂĽldi Ă©s a szerver fogadja.

  • D. 

   Az objektum összes adata és metódusa kívülről elérhető.

 • 16. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   A osztálydiagram csak az osztályokat és azok társítási kapcsolatait ábrázolja.

  • B. 

   Az interfész metódusfejeket definiál abból a célból, hogy azokat majd egy osztály implementálja.

  • C. 

   Egy osztály több interfészt is implementálhat.

  • D. 

   Ha azt akarjuk, hogy egy metódust az osztályon kívül más senki se használhasson, akkor azt védettnek (protected) kell definiálnunk.

 • 17. 
  Jelölje be a csak tiszta OO nyelveket tartalmazó csoportokat!
  • A. 

   C++, Java, Smalltalk

  • B. 

   Pascal, Java, Eiffel

  • C. 

   Eiffel, Java, Smalltalk

  • D. 

   Java, C++, Eiffel

 • 18. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   Egy osztályhierarchia-diagram az osztályok közötti öröklési és társítási kapcsolatokat egyaránt ábrázolja.

  • B. 

   Egy osztályhierarchia-diagram csak az osztályok közötti öröklési kapcsolatokat ábrázolja.

  • C. 

   A többszörös öröklés jelentése: az ősosztálynak több közvetlen utódja is lehet.

  • D. 

   A többszörös öröklés jelentése: az utódosztálynak több közvetlen őse is lehet.

 • 19. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   Az objektumot születéskor inicializálni kell!

  • B. 

   Az objektum kezdeti állapotát a konstruktor állítja be.

  • C. 

   Az osztálymetódus eléri a példányváltozókat.

  • D. 

   A példánymetódus eléri az osztályváltozókat.

 • 20. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   Az objektumdiagram objektumokat és azok társítási kapcsolatait ábrázoló diagram.

  • B. 

   Egy objektumdiagramból egyértelműen megállapítható az osztálydiagram.

  • C. 

   A gyenge tartalmazás azt jelenti,, hogy a tartalmazott objektumot ki lehet venni a tartalmazóból.

  • D. 

   A kötelező kapcsolat azt jelenti, hogy az egyik osztály minden objektumának kapcsolatban kell lennie egy objektummal a másik osztályból.

 • 21. 
  Melyik két objektum között van erős tartalmazási kapcsolat?
  • A. 

   Fényképezőgép – elem

  • B. 

   Autó – autó kereke

  • C. 

   Ház – lakó

  • D. 

   Híd – pillér

 • 22. 
  Jelölje meg azokat a pontokat, amelyekben az összes nyelv tiszta objektumorientált!
  • A. 

   Java, Object Pascal, C++

  • B. 

   Eiffel, Smalltalk

  • C. 

   Turbo Pascal, Java, Smalltalk

  • D. 

   Eiffel, C++, Java

 • 23. 
  Jelölje meg az összes igaz állítást!
  • A. 

   Az osztályok közötti öröklési kapcsolatot „az egy ..” kapcsolatnak is szokás nevezni.

  • B. 

   Az öröklő osztály az ős kapcsolatait is örökli.

  • C. 

   Az utódosztály példánya csak azokat az adatokat tartalmazza, melyeket az utódosztályban deklaráltak.

  • D. 

   Az alaposztály az osztályhierarchia teteje.

 • 24. 
  Mely változódeklarációk helyesek szintaktikailag? Jelölje be az összes jó választ!
  • A. 

   Int tripleSec;

  • B. 

   Int nagy.egesz;

  • C. 

   Char betu2;

  • D. 

   Integer i;

 • 25. 
  Jelölje be az összes olyan állítást, mely igaz az öröklésre!
  • A. 

   Egy osztályból több osztály is származtatható.

  • B. 

   Az utód az ős adatait és metódusait örökli, de a kapcsolatait nem.

  • C. 

   Az öröklés tranzitív: ha A leszármazottja B-nek és B leszármazottja C-nek, akkor A leszármazottja C-nek is.

  • D. 

   A leszármazott osztály az ős osztály kiterjesztése.

Back to Top Back to top