Jan2x - Filipino 6 [g1 - Ika-apat Ng Buwanang Pagsusulit]

16 | Total Attempts: 63

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Jan2x - Filipino 6 [g1 - Ika-apat Ng Buwanang Pagsusulit]

Filipino Final Exam Reviewer


Questions and Answers
 • 1. 
  Basahin at suriin ang bawat bilang.  Lagyan ng tsek ( √ ) kung ito ay pangungusap at huwag lagyan kung ito ay hindi pangungusap.
  • A. 

   Ang palaruan

  • B. 

   Maganda at matibay

  • C. 

   Maipagmamalaki mo ang gawang Pilipino.

  • D. 

   Masayahin at masipag na bata si Kendrei.

  • E. 

   Si Bb. Edlyn

  • F. 

   Maberde ang mga dahon sa puno

  • G. 

   Makulay ang mga bulaklak sa hardin.

  • H. 

   Gng. Sollano

  • I. 

   Ngayon ko lang nakita ang magandang kulisap na ito.

  • J. 

   Ang mga bulaklak

 • 2. 
  Piliin ang tamang sagot sa mga sumusunod. Ilang linggo ang bumubuo ng isang buwan?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  Anong buwan ang binubuo lamang ng 28 o 29 na araw?
  • A. 

   Enero

  • B. 

   Pebrero

  • C. 

   Marso

  • D. 

   Abril

 • 4. 
  Anong buwan na ngayon?
  • A. 

   Abril

  • B. 

   Mayo

  • C. 

   Pebrero

  • D. 

   Marso

 • 5. 
  Anong buwang ang binubuo lamang ng 30 araw?
  • A. 

   Pebrero

  • B. 

   Hunyo

  • C. 

   Hulyo

  • D. 

   Oktubre

 • 6. 
  Anong buwan ang hindi binubuo ng 31 araw?
  • A. 

   Disyembre

  • B. 

   Hulyo

  • C. 

   Agosto

  • D. 

   Setyembre

 • 7. 
  Kailan ipinagdiriwang ang Pasko?
  • A. 

   Disyembre 30

  • B. 

   Disyembre 25

  • C. 

   Disyembre 24

  • D. 

   Disyembre 1

 • 8. 
  Kailan ipinagdiriwang ang Araw ng Ina?
  • A. 

   Mayo

  • B. 

   Hunyo

  • C. 

   Marso

  • D. 

   Agosto

 • 9. 
  Ipinagdiriwang ang Araw ng mga puso tuwing _______.
  • A. 

   Enero 1

  • B. 

   Pebrero 14

  • C. 

   Nobyembre 30

  • D. 

   Hulyo 30

 • 10. 
  Masaya at maingay ang okasyong ito.  May putukan at mga lusis pa bilang pagsalubong sa bagong taon.  Anong okasyon ito?
  • A. 

   Pasko

  • B. 

   Pista

  • C. 

   Bagong Taon

  • D. 

   Santakrusan

 • 11. 
  Ibigay ang kasingkahulugan ng mga salitang mag salungguhit.  Piliin ang tamang sagot. nais sakmalin
  • A. 

   Hilahin

  • B. 

   Kagatin

  • C. 

   Gulatin

  • D. 

   Patawanin

 • 12. 
  nagulat na hayop
  • A. 

   Nasilo

  • B. 

   Nahuli

  • C. 

   Nabigla

  • D. 

   Umiwas

 • 13. 
  hindi nag-aaway
  • A. 

   Magkaaway

  • B. 

   Magkapatid

  • C. 

   Magkabati

  • D. 

   Magkalaro

 • 14. 
  patibong na inihanda
  • A. 

   Bitag

  • B. 

   Palusot

  • C. 

   Nakawala

  • D. 

   Papremyo

 • 15. 
  Mabilis na sinalakay
  • A. 

   Lumayo

  • B. 

   Umiwas

  • C. 

   Nahuli

  • D. 

   Sinugod