Jan2x - Filipino 3 [g1 - Ikalawang Buwanang Pagsusulit]

11 | Total Attempts: 58

Settings
Please wait...
Jan2x - Filipino 3 [g1 - Ikalawang Buwanang Pagsusulit]

Filipino Final Exam Reviewer


Questions and Answers
 • 1. 
  Lagyan ng tiyak na pangngalan ang patlang upang mabuo ang talata. Isang _________ ng umaga, si  ___________ ay nagpunta sa ____________ upang mamasyal.  Kasama niya sina             (araw)                                    (pangalan)                                     (pook)  Aling ____________ at Mang ___________.  Suot niya ang bago niyang ___________ at _____________.  Tuwang-tuwa  ang               (nanay)                               (tatay)                                                                   (sapatos)                (damit)   lahat.  Pagkatapos ng pamamasyal ay kumain sila sa ____________ at doon ay nakita niya ang kanyang guro ___________                                                                                                                                                                                                               (restawran)                                                                                     (pangalan) sa Filipino.  Pagkatapos ay bumili sila ng _____________.                                                                                    (aklat)                                                     
 • 2. 
  Piliin ang tamang kasarian ng mga pangangalang may salungguhit. Sit Ate ay mabait sa akin.
  • A. 

   Pambabae

  • B. 

   Di-tiyak

  • C. 

   Walang kasarian

  • D. 

   Panlalaki

 • 3. 
  Binasahan niya ako ng kuwento tungkol sa isang prinsipe.
  • A. 

   Pambabae

  • B. 

   Di-tiyak

  • C. 

   Walang kasarian

  • D. 

   Panlalaki

 • 4. 
  Ang bata ay may alagang kalapati.
  • A. 

   Pambabae

  • B. 

   Di-tiyak

  • C. 

   Walang kasarian

  • D. 

   Panlalaki

 • 5. 
  Ang ama ang haligi ng tahanan.
  • A. 

   Pambabae

  • B. 

   Di-tiyak

  • C. 

   Walang kasarian

  • D. 

   Panlalaki

 • 6. 
  Masarap matulog sa malambot na kama.
  • A. 

   Pambabae

  • B. 

   Di-tiyak

  • C. 

   Walang kasarian

  • D. 

   Panlalaki

 • 7. 
  Namasyal kami sa Dubai Mall.
  • A. 

   Pambabae

  • B. 

   Di-tiyak

  • C. 

   Walang kasarian

  • D. 

   Panlalaki

 • 8. 
  Natutuwa ang reyna sa mabait na matanda.
  • A. 

   Pambabae

  • B. 

   Di-tiyak

  • C. 

   Walang kasarian

  • D. 

   Panlalaki

 • 9. 
  Pusa ang paborito kong alagaan.
  • A. 

   Pambabae

  • B. 

   Di-tiyak

  • C. 

   Walang kasarian

  • D. 

   Panlalaki