Jan2x - Filipino 2 [g1 - Unang Markahang Pagsusulit]

35 Questions | Total Attempts: 102

SettingsSettingsSettings
Jan2x - Filipino 2 [g1 - Unang Markahang Pagsusulit] - Quiz

Filipino Final Exam Reviewer


Questions and Answers
 • 1. 
  Sino sa mga sumusunod ang hindi anak ni Inang Kamay?
  • A. 

   Hinlalaki

  • B. 

   Palasingsingan

  • C. 

   Daliri

  • D. 

   Hinalalato

 • 2. 
  Anong akda ang "Si Hinlalaki"?
  • A. 

   Kuwento

  • B. 

   Tula

  • C. 

   Pabula

  • D. 

   Awit

 • 3. 
  Anong aral ang natutuhan mo sa kuwentong "Si Hinlalaki"?
  • A. 

   Maliitin ang kapatid

  • B. 

   Tuksuhin ang kapatid

  • C. 

   Maging matulungin sa kapamilya

 • 4. 
  Baking laging tinutukso at minamaliit ng apat si Hinlalaki? Dahil siya ay _____________.
  • A. 

   Mataas

  • B. 

   Mayabang

  • C. 

   Punggok

  • D. 

   Payat

 • 5. 
  Sino ang nagsasalita sa tulang "Ang Simpleng Ako"?
  • A. 

   Tatay

  • B. 

   Nanay

  • C. 

   Bata

  • D. 

   Lolo

 • 6. 
  Alin sa mga sumusunod ang hindi kayang gawin ng bata sa tula?
  • A. 

   Tumula

  • B. 

   Sumulat

  • C. 

   Sumayaw

  • D. 

   Kumain

 • 7. 
  Kaninong yakap ang paborito ng bata sa tulang "Ang Aking Paborito"?
  • A. 

   Nanay

  • B. 

   Tatay

  • C. 

   Kuya

  • D. 

   Ate

 • 8. 
  Ano ang pinakapaborito ng bata sa lahat?
  • A. 

   Laruan

  • B. 

   Pamilya

  • C. 

   Pagkain

  • D. 

   Aklat

 • 9. 
  Saan gaganapin ang paligsahan sa tugtugan?
  • A. 

   Paaralan

  • B. 

   Simbahan

  • C. 

   Paaralan

  • D. 

   Plaza

 • 10. 
  Ano ang dapat gawin kung sakaling matalo sa paligsahan?
  • A. 

   Malulungkot kami.

  • B. 

   Igagalang namin ang pasya ng hurado.

  • C. 

   Hindi na kami sasali sa anumang paligsahan.

  • D. 

   Wala na lang kaming gagawin.

 • 11. 
  Piliin ang salita ng kasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. Gustong-gusto ko ang ampalaya dahil masustansiya ito.
  • A. 

   Ayaw

  • B. 

   Paborito

  • C. 

   Hilig

  • D. 

   Tunay

 • 12. 
  Ang kanyang damit as simple.
  • A. 

   Luma

  • B. 

   Sira-sira

  • C. 

   Karaniwan

  • D. 

   Magara

 • 13. 
  Ang pintor ay magaling magdrowing.
  • A. 

   Gumuhit

  • B. 

   Magkulay

  • C. 

   Magkalat

  • D. 

   Gumawa

 • 14. 
  Malaki ang premyong matatanggap ng mananalo sa paligsahan.
  • A. 

   Babayaran

  • B. 

   Gantimpala

  • C. 

   Utang

  • D. 

   Panalo

 • 15. 
  Ang paligsahan ay bukas sa lahat ng batang may edad 6 hanggang 12.
  • A. 

   Kantahan

  • B. 

   Sayawan

  • C. 

   Kontes

  • D. 

   Palabas

 • 16. 
  Alamin sa pangungusap ang mga salitang pantawag sa tao at piliin ang tamang daglat nito. Si Ginang Sollano ang aming punong guro sa paaralan.
  • A. 

   Gng.

  • B. 

   G.

  • C. 

   Bb.

  • D. 

   Gob.

 • 17. 
  Si Heneral Alfon ay isa sa mga nanguguna sa pagsisimula ng proyekto sa pamayanan.
  • A. 

   Gen.

  • B. 

   Ben.

  • C. 

   Hen.

  • D. 

   Pang.

 • 18. 
  Hindi rin nakalimot sumuporta sa proyekto si Pangulong Ninoy.
  • A. 

   Dr.

  • B. 

   Pang.

  • C. 

   Gob.

  • D. 

   Sen.

 • 19. 
  Nakikipagtulugnan silang lahat kay Doktor Santos para sa malusog na pamayanan.
  • A. 

   Fr.

  • B. 

   Sr.

  • C. 

   Gr.

  • D. 

   Dr.

 • 20. 
  Si Binibining Bien ang aming guro sa Filipino.
  • A. 

   Bd.

  • B. 

   Dr.

  • C. 

   Bb.

  • D. 

   Db.

 • 21. 
  Piliin ang salitang makabubuo ng diwa ng pangungusap. Si Gng. Rocela ang aming _________ sa Language.
  • A. 

   Nanay

  • B. 

   Kaibigan

  • C. 

   Ate

  • D. 

   Guro

 • 22. 
  Nagsasanay kaming bumasa at sumulat sa loob ng ______________.
  • A. 

   Banyo

  • B. 

   Kusina

  • C. 

   Silid-aralan

  • D. 

   Silid-aklatan

 • 23. 
  Maraming gusali sa ____________.
  • A. 

   Palengke

  • B. 

   Paaralan

  • C. 

   Simbahan

  • D. 

   Ospital

 • 24. 
  Marami akong nakilalang ___________ sa aming paaralan.
  • A. 

   Kamag-aral

  • B. 

   Kaaway

  • C. 

   Kapitbahay

  • D. 

   Kapatid

 • 25. 
  Naglalaro kami ng aking _________.
  • A. 

   Kapitbahay

  • B. 

   Kasama

  • C. 

   Kaibigan

  • D. 

   Kaaway

Back to Top Back to top