ITEC

40 Questions

Settings
Please wait...
ITEC

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Araştırma, oluşturma ve sunma öğrenme alanları ile öncelikle hangi pedagojik öğrenme senaryosuna odaklanılmaktadır?
  • A. 

   Öğretmen liderliğindeki öğrenme

  • B. 

   İşbirlikçi öğrenme

  • C. 

   Araştırmaya dayalı öğrenme

 • 2. 
  Sınıfta işbirliğini teşvik edici faaliyetleri geliştirmek için TeamUP aracı size nasıl yardım edebilir?
  • A. 

   Öğrencilere kendi profillerini oluşturup akranları ile paylaşmayı sağlar

  • B. 

   Öğretmen ve öğrencilerin birbirlerine mesaj göndererek bir takım ilerlemesi hakkında geribildirim vermelerine izin verir

  • C. 

   Öğrencilerin profillerine dayalı öğrenci takımları oluşturmanıza ve her takıma, araç ile geri bildirim verebildiği görevler atamanıza izin verir

 • 3. 
  İnovasyon Olgunluk Modeli aşama 5’in, aşama 4’den farkı nedir?
  • A. 

   Aşama 5’te, tüm teknolojili öğrenme etkinlikleri öğrenmeye yönelik araştırmalara dayanmaktadır

  • B. 

   Aşama 5’te öğrenenler 21. Yüzyıl Becerileri geliştirmek için teknolojileri kullanıyor

  • C. 

   Aşama 5’te öğrenenler öğrenme analitiği desteği ile kendi öğrenme yolculuklarını oluştururlar

 • 4. 
  Aşağıdakilerden hangisi, işbirliği faaliyetleri tasarladığınız zaman kendinize sormanız gereken önemli bir soru olarak vurgulanır? 
  • A. 

   İşbirlikçi öğrenme aktivitesini nasıl değerlendirebilirsiniz?

  • B. 

   İşbirlikçi öğrenme faaliyetini barındıracak en iyi öğrenme alan organizasyonu nedir?

  • C. 

   Öğrenciler işbirliği içinde çalışırken işleri birbirine bağımlı mıdır?

 • 5. 
  Video konferans ekipmanının sınıfa nasıl değişiklik getirebileceğine ait güçlü bir örnek hangisidir? 
  • A. 

   Sınıfa dışarıdan uzmanlar ve "gerçek hayat" profesyonelleri getirmek

  • B. 

   Gelişimlerinde öğretmenleri destekleyecek dış pedagojik uzmanların dersleri gözlemlemeleri için fırsatlar sunar

  • C. 

   Kolayca iyi uygulamaları tespit etmesi için müdüre dünyadaki diğer okul müdürleriyle tanışma fırsatı sağlamak

 • 6. 
  Bizim şu anki eğitim ve öğretim uygulamalarımızı değiştirmemizi gerektiren neden nedir?
  • A. 

   Gençler arasında, işverenler tarafından en gerekli görülen bilim ve matematik gibi konularda bizim eğitime odaklanmamız gerektiğini gösteren, işsizlik artıyor

  • B. 

   Giderek tüm iş ve sosyal faaliyetler çevrimiçi yapıldığından dolayı bizim öğretimi de (çevrimiçi) bulut içine taşımamız gerekir

  • C. 

   Toplumdaki hızla değişen tutum, bağlamlar, iş gereksinimleri kendi kendilerini öğretebilen ve kolayca yeni durumlara uyum sağlayabilen öğrenenleri gerektiriyor

 • 7. 
  Aşağıdakilerden hangisi 2025 sınıfının önemli bir özelliği olarak belirlenmektedir?
  • A. 

   Dış uzmanlar videokonferans yoluyla sınıfa geliyor

  • B. 

   Öğrenciler kendi öğrenmelerini yönlendiriyor

  • C. 

   Sınıf öncelikle bulutta (sanal sınıf) var oluyor

 • 8. 
  Powerleague nedir?
  • A. 

   Öğrencilerin mobil cihazlar ve interaktif beyaz tahta ile etkileşim sağlamasına izin veren bir çevrimiçi araçtır

  • B. 

   Bir sosyal sıralama aracıdır

  • C. 

   Bilgiyi farklı kategoriler halinde düzenlemek için bir online araçtır

 • 9. 
  Aşağıdaki teknoloji araçlarından hangisi öğrencinin interaktif posterler oluşturarak yaratıcılığını geliştirilmesi için tavsiye edilir
  • A. 

   Prezi

  • B. 

   Glogster

  • C. 

   Drawitlive

 • 10. 
  Aurasma nedir? 
  • A. 

   Video ve fotoğraflar paylaşmamıza izin veren bir araçtır

  • B. 

   Artırılmış gerçeklik içeriği oluşturmamıza olanak veren bir araç

  • C. 

   Bir interaktif oyunlar kütüphanesi

 • 11. 
  Edukata ( http://edukata.fi/materials/guide-book/ ) nedir?
  • A. 

   Öğretmenler için meslektaşlarının desteği ile yenilikçi öğrenme aktiviteleri tasarlama yöntemidir

  • B. 

   Öğretmenler için bir bireysel olarak yenilikçi öğrenme aktiviteleri tasarlama yöntemidir

  • C. 

   Bir yenilikçi öğrenme aktiviteleri kütüphanesidir

 • 12. 
  ITEC öğrenme aktiviteleri ile iTEC öğrenme senaryoları arasındaki bağlantı nedir?
  • A. 

   ITEC öğrenme aktiviteleri bir iTEC öğrenme senaryosunun gerçekleşmesini destekleyen konu bağımsız aktivitelerdir

  • B. 

   ITEC öğrenme aktiviteleri bir iTEC öğrenme senaryosunun gerçekleşmesini destekleyen konu odaklı aktivitelerdir

  • C. 

   ITEC öğrenme aktiviteleri bir iTEC öğrenme senaryosunun, belirli bir konuda nasıl çalışabileceğini gösteren bir dizi örneklerdir

 • 13. 
  Sınıfı ters çevirmenin (flip sınıf) önemli yararı nedir?
  • A. 

   Öğrencilerin öğrenmeleri hakkında gelecek öğrenme aktiviteleri tasarlamak için kullanılabilecek daha fazla veri sağlar

  • B. 

   Öğretmenlerin zayıf öğrencilere yoğunlaşmalarına olanak verir

  • C. 

   Daha işbirlikçi öğrenci çalışması, deneyimsel egzersizler, tartışma ve laboratuvar çalışması için sınıfiçinde zaman kazanır.

 • 14. 
  Socrative nedir?
  • A. 

   IPad için bir öğrenci yanıt uygulaması

  • B. 

   Android cihazlar için bir Online Sınav sistemi

  • C. 

   Herhangi bir cihaz üzerinde çalışan bir tarayıcı tabanlı öğrenci yanıtlama sistemi

 • 15. 
  ITEC metodolojisi içinde, farklı pedagojik kavramlar genellikle hangi sırayla inşa edilir?
  • A. 

   1. Öğrenme Senaryoları, 2. Öğrenme Aktiviteleri, 3. Öğrenme Hikâyeleri

  • B. 

   1. Öğrenme Senaryoları, 2. Öğrenme Hikâyeleri, 3. Öğrenme Aktiviteleri

  • C. 

   1. Öğrenme Hikâyeleri, 2. Öğrenme Senaryoları, 3. Öğrenme Aktiviteleri

 • 16. 
  ITEC metodolojisi içindeki pedagojik kavramlar hangisinde doğru sıralanır ve tanımlanır? 
  • A. 

   Senaryolar vizyon; Aktiviteler fikirler; Hikayeler bağlam

  • B. 

   Senaryolar vizyon; Hikayeler bağlam; Aktiviteler fikirler

  • C. 

   Hikayeler bağlam; Aktiviteler fikirler; Senaryolar vizyon

 • 17. 
  Popplet’i özellikle sınıfta kullanışlı hale getiren iki temel özelliği nedir?
  • A. 

   Tüm içerik genel erişime açılmadan önce öğretmen tarafından yönetilebilir ve telif hakkı materyalleri kullanılacağı zaman araç tarafından otomatik olarak işaretlenir

  • B. 

   Kullanımı kolaydır ve kullanmaya başlamak için kayıt gerekmez

  • C. 

   Medya bakımından zengindir ve öğrenci gruplarının işbirliği becerilerini geliştiren aynı zihin haritası üzerinde çalışmalarını sağlar

 • 18. 
  Resmi Avrupa Komisyonu Dijital beceriler tanımına göre anahtar dijital beceriler nelerdir?
  • A. 

   Dijital oyun oynama, online alışveriş, online oy verme yeteneği

  • B. 

   Dijital bilgilere erişme ve alma, dijital bilgi depolama, dijital bilgi üretme yeteneği

 • 19. 
  İşverenlerin 2015 mezunlarından istediği Forbes dergisi tarafından tanımlanan üst beceri nedir?
  • A. 

   Kararlar alma ve sorunları çözme becerisi

  • B. 

   Kurum içinde ve dışında insanlarla sözlü iletişim kurma becerisi

  • C. 

   Bir takım yapısı içinde çalışabilme yeteneği

 • 20. 
  20. Yüzyıl öğretim uygulamalarına 21. Yüzyıl teknolojilerini eklemek öğretim etkinliğini düzeltmeye yönelik bir başlangıçtır. 
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 21. 
  Bir web sitesi oluşturmaya başlamadan önce en önemli şey nedir?
  • A. 

   Web sitesi tasarımının net bir görselleştirmesinin olması

  • B. 

   Web sitesinin amacının gerçekten ne olacağına karar vermek

 • 22. 
  Öğrencilerin çalışmalarının dijital yayıncılığında temel amaç nedir?
  • A. 

   Çalışmaları için öğrencilere gerçek bir kitle kazandırmak

  • B. 

   Etkili dijital yayıncılık ilkelerini öğretmek

 • 23. 
  Sınıfımızda etkili online tartışmalar geliştirmemiz için ne tavsiye ediliyor? 
  • A. 

   Öğrencilerinizin takip etmesi için kendiniz çeşitli topluluk kuralları oluşturun

  • B. 

   Öğrencilerinize takip etmek zorunda olacakları çeşitli toplum kuralları oluşturtun

 • 24. 
  Aşağıdaki yeterliliklerin hangisi, eğitsel robotik kullanılırken geliştirilmektedir?
  • A. 

   1.Fiziksel hareket 2.Öğrenmeyi öğrenme 3.Kültürel farkındalık 4.Dijital yeterlilik

  • B. 

   1.Yabancı dillerde iletişim 2.Fiziksel hareket 3.Psikolojik analiz 4.Öğrenmeyi öğrenme

  • C. 

   1.Yabancı dillerde iletişim 2.Öğrenmeyi öğrenme 3.Kültürel farkındalık 4.Dijital yeterlilik

 • 25. 
  Sosyal medya, sınıflarımıza ne fırsatlar sağlar?
  • A. 

   Sosyal medya öğrencilerin, çalışmaları için bir hedef kitle bulmalarını sağlar

  • B. 

   Sosyal medya, öğrencilerin çevrimiçi iletişim gerçekleştirmelerine kolay bir yöntem sunar

 • 26. 
  Slideshare nedir?
  • A. 

   PowerPoint slaytların işbirlikçi hazırlanmasını sağlayan bir platformdur

  • B. 

   İnsanların sunum slaytları paylaşabildikleri ve tartışabildikleri Youtube / Keynotes Powerpointidir

 • 27. 
  Dijital ayak izi nedir?
  • A. 

   Webde geride bıraktığınız silinmesi çok zor iz

  • B. 

   Tüm özel verilerinizi güvenle saklamak için bir güvenlik mekanizması

 • 28. 
  İyi bir öğretmenin anahtar özelliği nedir? 
  • A. 

   Her zaman öğrencilerinin ilgileri konusunda güncel kalır

  • B. 

   İyi araçlar kullanır

 • 29. 
  21. yüzyılda dersliğimizi oyunların hangi özellikleri ile düzenleyebiliriz?
  • A. 

   Oyunlar çeşitli duyuları teşvik eder ve görsel olarak çekici bulunmaktadır.

  • B. 

   Oyunlar zorluk, ilerleme, ödül, kişiselleştirme ve gerçek zamanlı etkileşim sunuyor.

 • 30. 
  Oyun Oynama (öğrencilerin bilgisayar oyunu oynamasını sağlamak) sınıfta bir ödül mekanizması olarak kullanılmalıdır
  • A. 

   Yanlış

  • B. 

   Doğru

 • 31. 
  Exer-gaming nedir?
  • A. 

   Tamamlanması son derece zor olan oyunları oynama pratiği

  • B. 

   Dışarıda bilgisayar oyunları oynamak

  • C. 

   Oyun aracı kullanarak hareket etmek

 • 32. 
  Oyunlaştırma nasıl tanımlanır?
  • A. 

   Sınıfınızla klasik tahta oyunlarını dijital bilgisayar oyunlarına çevirme işlemidir

  • B. 

   Genellikle biraz sıkıcı olan bir şeyi geliştirmek için, bilgisayar oyunlarından bazı kavramları kullanmak.

 • 33. 
  Artırılmış gerçeklik... sunar 
  • A. 

   Aritmetik becerilerini geliştirmek için basit bir yol

  • B. 

   Farklı konularda öğrenme için ilgi çekici bağlamlar

 • 34. 
  Scratch ile Scratch Junior arasındaki temel farklar nelerdir? 
  • A. 

   Scratch Junior biraz daha karmaşıktır ve seviyeleri tasarlamak için daha fazla seçenek sunar

  • B. 

   Scratch Junior sadece ipad’de kullanılabilir ve ücretsiz DEĞİL

  • C. 

   Scratch Junior'ın arayüzü daha çocuksu ve dokunmatik olarak tasarlanmıştır

 • 35. 
  Hangi yıl içinde okullarda oyunlara ve oyunlaştırmaya ilgi başladı? 
  • A. 

   2009

  • B. 

   2011

  • C. 

   2007

 • 36. 
  Avrupa Komisyonu bugün mesleklerin yüzde kaçının dijital beceriler gerektirdiğini tahmin ediyor? 
  • A. 

   % 90

  • B. 

   % 75

  • C. 

   % 98

 • 37. 
  Geleceğin sınıfı senaryolarını geliştirmede paydaşları dâhil etmek neden önemlidir?
  • A. 

   Senaryoyla gelen gerekli değişikliklerin finansmanında önemli bir rol oynadıkları için paydaşlara danışılmalı

  • B. 

   Paydaşlar, çoğu Avrupa ülkesindeki yasal nedenlerle sürece dâhil edilmeli

  • C. 

   Kilit paydaşlar dâhil edilmeden sınıfa veya okula sunulan değişikliklere önemli muhalefet olacağı muhtemeldir

 • 38. 
  Aşağıdakilerden hangisi bir Geleceğin Sınıfı Senaryosunun önemli bir özelliğidir?
  • A. 

   Gerçekçi olması gerekiyor

  • B. 

   Vizyoner olması ve (şimdiki herhangi bir mali veya teknoloji kısıtlamaları göz ardı eden) mavi gökyüzü düşünceleri içermeli

  • C. 

   Pedagojiden ziyade teknolojinin rolü üzerinde durur

 • 39. 
  1. Okullarda akıllı tahta, tablet kullanıldığında Öğrenci öğrenme çıktıları değişikliği nasıl olabilmelidir?
  • A. 

   Öğrenme çıktıları, tamamen oyun tabanlı çıktılara kayabilmelidir.

  • B. 

   Öğrenme çıktıları, tamamen etkileşim tabanlı çıktılara kayabilmelidir.

  • C. 

   Öğrenme çıktıları, tarihsel bir olay ya da bir kimyasal reaksiyon bilgisi gibi, tamamen içerik tabanlı çıktılara kayabilmelidir.

  • D. 

   Öğrenme Çıktıları eleştirel düşünme ya da öz yansıtma gibi derin öğrenme kavramlarına kayabilmelidir.

 • 40. 
  Yapılan gözlemlere göre, etkileşimli tahta ve tablet üzerine öğretmene yönelik bir mesleki gelişim programı neye odaklanması gerekir?
  • A. 

   Tabletin ve etkileşimli tahtanın nasıl çalıştığına dair bir teknik tanıtım yapmak.

  • B. 

   Tabletler ve etkileşimli tahtalarla ilgili sorunları gidermek üzere sürekli teknik destek sağlamak.

  • C. 

   Tabletin ve etkileşimli tahtanın nasıl çalıştığına dair bir defalık teknik tanıtım ve sonrasında tabletin ve akıllı tahtanın öğrenme ve öğretme için nasıl kullanılacağına dair devam eden sürekli pedagojik destek sağlamak.

  • D. 

   A Tabletin ve etkileşimli tahtanın sunduğu olanaklara pedagojik bir giriş yapmak ve tabletler ve etkileşimli tahtalarla ilgili sorunları gidermek üzere sürekli teknik destek sağlamak.