Šestaci - Osnove Informatike, Programski Jezik Logo

21 vpraanj | Total Attempts: 588

SettingsSettingsSettings
Please wait...
estaci - Osnove Informatike, Programski Jezik Logo

Ovo je ispit znanja za učenike 6. razreda iz područja osnove informatike i LOGO programski jezik.


Questions and Answers
 • 1. 
  Datoteke prema vrsti dijelimo na: (odaberi tri odgovora!)
  • A. 

   Programske

  • B. 

   Binarne

  • C. 

   Znakovne

  • D. 

   Heksadecimalne

  • E. 

   Podatkovne

 • 2. 
  Datoteke: sadržaj.txt, driver.inf, pripadaju znakovnom tipu datoteka.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 3. 
  LOGO naredba kojom ulazimo u način crtanja u 3 dimenzije:
  • A. 

   DOWNPITCH

  • B. 

   LEFTROLL

  • C. 

   PERSPECTIVE

 • 4. 
  LOGO naredba UPPITCH služi za poniranje kornjače prema dolje za određen kut?
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 5. 
  Nova kornjača se u grafički prozor LOGA poziva naredbom:
  • A. 

   SETTURTLE

  • B. 

   SHOW TURTLE

  • C. 

   HIDE TURTLE

 • 6. 
  Vodeći računa o činjenici da je prva kornjača uvijek označena kao 0, nakon izvršenja LOGO naredbe SETTURTLE 3 u grafičkom prozoru će ukupno biti:
  • A. 

   3 kornjače

  • B. 

   4 kornjače

  • C. 

   2 kornjače

 • 7. 
  Složeni tip podataka koji sadrži znakovne i (ili) brojčane vrijednosti zapisane u [UGLATIM ZAGRADAMA] s razmakom između članova, zove se:
  • A. 

   LISTA

  • B. 

   BROJČANI TIP

  • C. 

   ZNAKOVNI TIP

 • 8. 
  Tipovi podataka mogu biti: 1. _________________, 2. znakovni i 3. liste (upiši jednu riječ koja nedostaje!)
 • 9. 
  Koji se znakovni niz dobiva nakon izvršenja naredbe: PR BUTLAST  "ZRINSHIH
  • A. 

   ZRINSKIH

  • B. 

   ZRINSKI

  • C. 

   RINSKIH

 • 10. 
  Koji se znak  dobiva nakon izvršenja naredbe:  PR ITEM 5 "ZRINSKIH
  • A. 

   Z

  • B. 

   H

  • C. 

   S

 • 11. 
  DIJAGRAM TIJEKA je:
  • A. 

   Grafički prikaz ALGORITMA

  • B. 

   Tablični prikaz ALGORITMA

  • C. 

   Popis postupaka ALGORITMA

 • 12. 
  Precizan slijed točno određenih postupaka u rješavanju nekog problema zove se:
  • A. 

   BIORITAM

  • B. 

   ALGORITAM

  • C. 

   PROGRAM

 • 13. 
  ALGORITAM "preveden" na jezik računala nazivamo PROGRAM (PROCEDURA).
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 14. 
  Simbol dijagrama tijeka za:
  • A. 

   Izlazne podatke

  • B. 

   Odluku ili grananje

  • C. 

   Ulazne podatke

 • 15. 
  Simbol dijagrama tijeka za:
  • A. 

   Ulazne podatke

  • B. 

   Početak i kraj

  • C. 

   Odluku ili grananje

 • 16. 
  Dopuni program za trodimenzionalno crtanje kocke: TO KOCKA :A PERSPECTIVE           REPEAT 4[KVADRAT :A                       FD :A                        D________________ 90] END
 • 17. 
  Varijablama pridružujemo vrijednost na dva načina:
  • A. 

   Kao izlazne vrijednosti programa

  • B. 

   Naredbom list

  • C. 

   Naredbom MAKE

  • D. 

   Kao ulazne vrijednosti programa

  • E. 

   Naredbom PR

 • 18. 
  RIJEČI označavamo:
  • A. 

   Znakom dvotočke ispred i iza riječi

  • B. 

   Znakom navodnika ispred riječi

  • C. 

   Znakom uskličnika ispred riječi

 • 19. 
  MAKE "L [AB 0 1 LOGO] je:
  • A. 

   Znakovni tip podataka

  • B. 

   Brojčani tip podataka

  • C. 

   Lista

 • 20. 
  LISTA je:
  • A. 

   Skup podataka unutar uglatih zagrada odvojenih razmakom

  • B. 

   Skup podataka unutar uglatih zagrada odvojenih minusom

  • C. 

   Skup podataka unutar uglatih zagrada bez razmaka

 • 21. 
  TO ROTIRANJE.PETEROKUTA :D F__________ [1 2 3 4] [SETTURTLE ___                           S_______ ?                          RT(360/5)*?                               P_________________ :D] END 4 naredbe koje nedostaju napiši malim slovima, redom jednu za drugom sa jednom razmakom!
Back to Top Back to top