ISA - Nagadjanje Sta Ce Biti

35 Questions | Total Attempts: 136

SettingsSettingsSettings
ISA - Nagadjanje Sta Ce Biti - Quiz

ISA - nagadjanje sta ce biti


Questions and Answers
 • 1. 
  Kako se naziva svaki uredjaj u mrezi?
  • A. 

   Host

  • B. 

   Cvor

  • C. 

   Komp

  • D. 

   Paket

 • 2. 
  Racunarska mreza je:
  • A. 

   Skup vise racunara

  • B. 

   Mreza koja se na racunarima skuplja tokom vremena jer ih nikad ne cistimo

  • C. 

   Kolekcija racunara i drugih uredjaja koji mogu medjusobno da salju i primaju podatke u realnom vremenu

  • D. 

   Niz masina povezanih u data centrima

 • 3. 
  Kako se naziva svaki cvor u mrezi koji je potpuno funkcionalan racunar?
  • A. 

   Host

  • B. 

   Client

  • C. 

   Server

  • D. 

   Node

 • 4. 
  Modeli mrezne komunikacije su:
  • A. 

   OSI

  • B. 

   HTTP/HTTPS

  • C. 

   TCP/IP

  • D. 

   CLIENT/SERVER

 • 5. 
  Slojevi TCP/IP modela su: (4 tacna odgovora)
  • A. 

   Prezentacioni

  • B. 

   Aplikativni

  • C. 

   Sesije

  • D. 

   Internet

  • E. 

   Veze

  • F. 

   Fizicki

  • G. 

   Pristup mrezi

  • H. 

   Transportni

 • 6. 
  Koji sloj NIJE sloj OSI modela? (2 tacna odgovora)
  • A. 

   Aplikativni

  • B. 

   Sesije

  • C. 

   Veze

  • D. 

   Fizicki

  • E. 

   Internet

  • F. 

   Prezentacioni

  • G. 

   Pristup mrezi

  • H. 

   Mrezni

 • 7. 
  Najbitniji protokoli TCP/IP modela su: (5 tacnih odgovora)
  • A. 

   TCP

  • B. 

   UDP

  • C. 

   IP

  • D. 

   FTP

  • E. 

   SSH

  • F. 

   ARP

  • G. 

   IMAP

  • H. 

   TLS

  • I. 

   SMTP

  • J. 

   HTTPS

  • K. 

   HTTP

 • 8. 
  Koja su dva najznacajnija protokola na transportnom sloju?
  • A. 

   TCP

  • B. 

   DNS

  • C. 

   UDP

  • D. 

   IP

 • 9. 
  Po kom principu protokola funkcionise VoIP?
  • A. 

   TCP

  • B. 

   UDP

  • C. 

   SSH

  • D. 

   TLS

 • 10. 
  Koji protokol je zaduzen za prevodjenje imena sajta (npr. www.google.com) u numericku IP adresu poput (172.217.168.206)?
  • A. 

   IP

  • B. 

   HTTP

  • C. 

   DNS

  • D. 

   HTTPS

 • 11. 
  Koje portove koristi HTTP protokol?
  • A. 

   80

  • B. 

   443

  • C. 

   8080

  • D. 

   4200

  • E. 

   53307

  • F. 

   660

  • G. 

   843

  • H. 

   3074

  • I. 

   1313

 • 12. 
  Koji port koristi HTTPS
  • A. 

   22

  • B. 

   8080

  • C. 

   3307

  • D. 

   443

 • 13. 
  Koje HTTP metode MENJAJU stanje resursa? (5 tacnih odgovora)
  • A. 

   GET

  • B. 

   HEAD

  • C. 

   POST

  • D. 

   PUT

  • E. 

   DELETE

  • F. 

   TRACE

  • G. 

   CONNECT

  • H. 

   OPTIONS

  • I. 

   PATCH

 • 14. 
  Koje HTTP metode NE MENJAJU stanje resursa?
  • A. 

   GET

  • B. 

   PUT

  • C. 

   HEAD

  • D. 

   DELETE

  • E. 

   TRACE

  • F. 

   PATCH

  • G. 

   OPTIONS

  • H. 

   POST

  • I. 

   CONNECT

 • 15. 
  Koji tip greske predstavlja kod tipa 5xx?
  • A. 

   Klijentska

  • B. 

   Preusmeravanje

  • C. 

   Serverska

  • D. 

   Ovo nije greska,ovo je tip uspesnog requesta

 • 16. 
  Klasa Thread implementira:
  • A. 

   Interface "Run"

  • B. 

   Interface "Start"

  • C. 

   Interface "Runnable"

  • D. 

   Interface "Multithread"

 • 17. 
  Koja metoda eksplicitno pokrece Thread nakon konstrukcije niti?
  • A. 

   Go()

  • B. 

   Run()

  • C. 

   Do()

  • D. 

   Start()

 • 18. 
  Metode klase Thread su:
  • A. 

   Equals()

  • B. 

   IsAlive()

  • C. 

   Concat()

  • D. 

   Sleep()

  • E. 

   Join()

  • F. 

   Kill()

  • G. 

   Interrupt()

  • H. 

   SetInterval()

  • I. 

   SetPriority()

  • J. 

   IsAvailable()

 • 19. 
  Kada koristimo niti,da li mozemo biti sigurni kojim redom se izvrsavaju naredbe koje zadamo nasim metodama a izvrsavaju se kroz niti?
  • A. 

   Apsolutno i uvek.

  • B. 

   Nikada,jer redosled zavisi od mnogih drugih faktora na koje ne mozemo uticati

 • 20. 
  Kada se koristi metoda join() nad Threadom?
  • A. 

   Kada zelimo da spojimo dve niti u jednu i da se istovremeno izvrsavaju

  • B. 

   Kada jedna nit ceka drugu(ode u stanje spavanja),onu nad kojom smo pozvali join() metodu

  • C. 

   Kada zelimo da jedna nit izvrsava vise metoda

  • D. 

   Metoda join() ne postoji nad objektom Thread

 • 21. 
  Sta predstavlja izraz "deadlock"?
  • A. 

   Situaciju kada se dva Threada zakljucaju u beskonacnoj petlji

  • B. 

   Situaciju kada se desava takozvana "mrtva petlja" gde obe niti cekaju jedna na drugu da "oslobode svoje katance" kako bi mogle da nastave sa radom

 • 22. 
  Kada koristimo saradnju niti koje poznate metode mozemo izdvojiti?
  • A. 

   Stop()

  • B. 

   Wait()

  • C. 

   Continue()

  • D. 

   Notify()

  • E. 

   NotifyAll()

 • 23. 
  Najbitnije metode objecta Semaphore su:
  • A. 

   IsAvailable()

  • B. 

   AvailablePermits()

  • C. 

   Add()

  • D. 

   Release()

  • E. 

   Acquire()

  • F. 

   DontLet()

 • 24. 
  Sta socket NE MOZE da izvrsi?
  • A. 

   Povezivanje na udaljenu masinu

  • B. 

   Slanje podataka

  • C. 

   Obradu podataka

  • D. 

   Prijem podataka

  • E. 

   Zatvaranje konekcije

  • F. 

   Vezivanje za port

  • G. 

   Osluskivanje dolazecih zahteva

  • H. 

   Prihvatanje zahteva

 • 25. 
  Najznacajnije metode nad Socket objektom su
  • A. 

   Start()

  • B. 

   Close()

  • C. 

   Accept()

  • D. 

   Decline()

  • E. 

   GetInputStream()

  • F. 

   GetUserInput()

  • G. 

   GetUserOutput()

  • H. 

   GetOutputStream()

Back to Top Back to top