Intelektuāla Viktorīna Informātikā

18 Jautjumi | Total Attempts: 137

Settings
Please wait...
Intelektuāla Viktorīna Informātikā

Mērķi: <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->paplašināt un padziļināt audzēkņu zināšanas informātikā, radīt papildus stimulus informātikas apguvei; <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->veicināt izglītojamajiem interesi par dažādām ar informātiku saistītām asociācijām un to nozīmi; <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->veicināt loģisku un nestandarta domāšanu; <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->paaugstināt interesi par informātiku, lai motivētu un sekmētu mācības.Uzdevumi: <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]--> paplašināt skolēnu redzesloku, attīstīt zinātkāri; <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]--> sistematizēt zināšanas un iemaņas  informātikā; <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]--> popularizēt intelektuālu laika pavadīšanu, paaugstināt intelektuālās elites prestižu sabiedrībā.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kas ietilpst datora pamatkomplektā?
  • A. 

   Sistēmas bloks un monitors.

  • B. 

   Monitors, printeris, pele un tastatūra.

  • C. 

   Sistēmas bloks, monitors, tastatūra un pele.

 • 2. 
  Kas ir pele?
  • A. 

   Informācijas izvadierīce.

  • B. 

   Ierīce datorspēļu spēlēšanas atvieglošanai.

  • C. 

   Koordinātu ievadierīce, kas paredzēta informācijas ievadei.

 • 3. 
  Cik stundu var strādāt pie datora bez pārtraukuma?
  • A. 

   8

  • B. 

   6

  • C. 

   4

 • 4. 
  Vai var jebkuram failam mainīt nosaukumu?
  • A. 

   Jā.

  • B. 

   Nē, tikai lietotāja veidotu failu, ņemot vērā tā tipu (papildinājumu), fails nedrīkst būt atvērts.

  • C. 

   Nē.

 • 5. 
  Kas ir Recycle Bin?
  • A. 

   Recycle Bin (papīrgrozs) ir speciāla programma, kurā glabājas izdzēstie faili un kura nodrošina vienkāršu dzēsto failu atjaunošanu.

  • B. 

   Recycle Bin ir speciāla spēle binārajā sistēmā.

  • C. 

   Recycle Bin (papīrgrozs) ir izdzēsto failu noliktava.

 • 6. 
  Kādas ir tabulācijas taustiņa pielietošanas iespējas, strādājot ar tabulām, formām un dialoglogiem?
 • 7. 
  Dokumentā iezīmēts viens vārds. Uz klaviatūras tiek nospiests taustiņš Enter
  • A. 

   Iezīmētais teksts tiek dzēsts

  • B. 

   Teksta kursors pārvietojas uz iezīmējuma beigām, un iezīmējums tiek noņemts

  • C. 

   Iezīmējums saglabājas

  • D. 

   Tiek uzdots jautājums, vai gribat pārvietot iezīmēto vārdu

 • 8. 
  Tekstā iezīmēts teikums. Ja tiek izpildīta komanda Edit, Paste
  • A. 

   Nekas nenotiek

  • B. 

   Iezīmētais teksts tiek kopēts datora atmiņā

  • C. 

   Iezīmētais teksts tiek aizvietots ar atmiņas bufera saturu, kurā atrodas agrāk izpildītās komandas Edit, Copy vai Edit, Cut darbības rezultāts;

  • D. 

   Iezīmētais teksts tiek pavairots

 • 9. 
  Tekstā ir divas dažādi noformētas rindkopas. Tiek nodzēsta pirmās rindkopas beigu zīme
  • A. 

   Abas rindkopas apvienojas vienā, saglabājot pirmās rindkopas noformējumu

  • B. 

   Abas rindkopas apvienojas vienā, saglabājot otrās rindkopas noformējumu

  • C. 

   Abas rindkopas apvienojas vienā, katra teksta daļa saglabā savu noformējumu

  • D. 

   Teksta noformējums nemainās

 • 10. 
  Tekstā iezīmētas divas rindas. Grupā Format, Paragraph tiek noteikta kreisās malas atkāpe 2 cm
  • A. 

   Noformējums tiek piešķirts iezīmētajām rindām

  • B. 

   Noformējums tiek piešķirts rindkopai, kurā atrodas iezīmētās rindas

  • C. 

   Noformējums tiek piešķirts visam dokumentam

  • D. 

   Tiek paziņots, ka noformēšana nav iespējama

 • 11. 
  Kursors atrodas tabulas rūtiņā. Tiek nospiests taustiņš Tab
  • A. 

   Rūtiņā tiek ierakstīts tabulācijas simbols

  • B. 

   Tabulas rindu skaits pieaug

  • C. 

   Kursors pārlec uz nākamo rūtiņu pa labi

  • D. 

   Kursors pārlec uz nākamo rūtiņu pa labi, bet ja tas jau atradās rindas pēdējā rūtiņā, tad uz nākamās rindas pirmo rūtiņu

 • 12. 
  Tabulā iezīmēta rūtiņa. Tiek nospiests taustiņš Delete
  • A. 

   Tiek izdzēsts rūtiņas saturs

  • B. 

   Tiek izdzēsta rūtiņa, tabulas rinda kļūst par vienu rūtiņu īsāka

  • C. 

   Tiek izdzēsts rūtiņas noformējums

  • D. 

   Tiek izdzēsta rūtiņa, tabulas kolonna kļūst par vienu rūtiņu īsāka

 • 13. 
  Kā maina fontu lielumu, kāds ir minimālais un maksimālais fontu lielums?
 • 14. 
  Kādas ir pirmā burta noformēšanas iespējas?
 • 15. 
  Kā pievieno un izdzēš tabulas ailes?
 • 16. 
  Kā maina tabulas rindu un aiļu platumu?
 • 17. 
  Kā veic matemātiskās darbības ar tabulā esošajiem skaitļiem, un kā pārrēķina formulas, ja ir izmainīti skaitļi?
 • 18. 
  Kā tabulā maina teksta novietojuma orientāciju?