Int1_pneumo2 - 100

100 Questions

Settings
Please wait...
Int1_pneumo2 - 100

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Cauze infecţioase de formare a cavităţii pulmonare sunt.
  • A. 

   Pseudomonas aeruginosa

  • B. 

   Staphylococcus aureus

  • C. 

   Germeni anaerobi

  • D. 

   Haemophilus influenzae

  • E. 

   Granulomatoza Wegener

 • 2. 
  Sindromul Pickwick constă in:
  • A. 

   Obezitate

  • B. 

   Somnolenţă diurnă

  • C. 

   Leucocitoză

  • D. 

   Insuficienţă cardiacă dreaptă

  • E. 

   Hipertensiune pulmonară

 • 3. 
  Mecanismul de aspiraţie al pneumoniilor apare mai frecvent şi este mai sever la:
  • A. 

   Alcoolici

  • B. 

   Pacienţii supuşi anesteziei generale

  • C. 

   Cardiaci

  • D. 

   Pacienţii cu accident vascular cerebral

  • E. 

   Pacienţii cu tulburări de deglutiţie

 • 4. 
  Următoarele afirmaţii referitoare la sindromul de detresă respiratorie a adultului suntadevărate:
  • A. 

   Este o insuficienţă respiratorie cronică

  • B. 

   Este o insuficienţă respiratorie acută

  • C. 

   Se dezvoltă in consecinţa obstrucţiei bronşice cronice

  • D. 

   E caracterizată prin hipoxemie

  • E. 

   Reprezintă un edem pulmonar produs prin creşterea permeabilităţii capilare

 • 5. 
  In septicemii infecţia pulmonară se produce pe cale hematogenă şi patogenetic este opneumonie:
  • A. 

   Primară

  • B. 

   Nosocomială

  • C. 

   Prin aspiraţie

  • D. 

   Metastatică

  • E. 

   Comunitară

 • 6. 
  Fumatul de tutun acţionează asupra structurilor pulmonare provocand următoarele, cuexcepţia:
  • A. 

   Stimularea secreţiei bronşice de mucus

  • B. 

   Inhibarea mişcării cililor bronşici şi activării macrofagelor alveolare

  • C. 

   Acumularea macrofagelor şi neutrofilelor in jurul căilor aeriene distale

  • D. 

   Stimularea receptorilor de iritaţie din submucoasa bronşiilor

  • E. 

   Stimularea beta2-adrenoreceptorilor

 • 7. 
  Indicele Tiffeneau este:
  • A. 

   VEMS (Volumul expirator maxim in 1 secundă) + CV (Capacitatea vitală) +100

  • B. 

   VEMS +100

  • C. 

   VEMS/CV x100

  • D. 

   CV/VEMS x 100

  • E. 

   VEMS + CV – 100

 • 8. 
  Frisonul solemn este mai frecvent intalnit оn:
  • A. 

   Pneumonia virală

  • B. 

   Pneumonia pneumococică

  • C. 

   Bronhopneumonie

  • D. 

   Tuberculoză pulmonară

  • E. 

   Pleurezie purulentă

 • 9. 
  Pneumonia provocată de Mycoplasma cu evoluţie gravă necesită tratament timp de 10-14zile cu:
  • A. 

   Co-trimoxazol

  • B. 

   Amoxicilină

  • C. 

   Rimantadină

  • D. 

   Eritromicină

  • E. 

   Penicillină

 • 10. 
  Sindromul Mendelson este o:
  • A. 

   Atelectazie pulmonară

  • B. 

   Pneumonie bacteriană

  • C. 

   Pneumonie secundara

  • D. 

   Pneumonie acidă

  • E. 

   Pneumonită alergică

 • 11. 
  Bronhopneumopatia cronică obstructivă se caracterizează anatomic prin:
  • A. 

   Leziuni de bronşită cronică

  • B. 

   Emfizem pulmonar centrolobular

  • C. 

   Leziuni obstructive cronice, ireversibile in căile respiratorii mici

  • D. 

   Atrofia musculară in bronşiile mari

  • E. 

   In spaţiul alveolar se găsesc fibrină, neutrofile, eritrocite

 • 12. 
  Tipul emfizematos al Bronhopneumopatiei cronice obstructive include:
  • A. 

   Istoric de bronşită

  • B. 

   Istoric de dispnee

  • C. 

   Torace normal cu raluri bronşice

  • D. 

   Torace dilatat cu murmur vezicular diminuat

  • E. 

   Hipoventilaţie

 • 13. 
  Tipul emfizematos al Bronhopneumopatiei cronice obstructive include următoarele:
  • A. 

   Istoric de dispnee

  • B. 

   Torace dilatat cu murmur vezicular diminuat

  • C. 

   Percutor - sonoritate normală

  • D. 

   Raluri bronşice frecvente

  • E. 

   Hematocrit

 • 14. 
  Tipul bronşitic al Bronhopneumopatiei cronice obstructive cu evoluţie severă include:
  • A. 

   Hematocrit > 60%

  • B. 

   PaO2 mult scăzută (sub 50-60 mm Hg)

  • C. 

   Hipercapnie (PCO2 > 60-65 mm Hg)

  • D. 

   Normo sau hipocapnie

  • E. 

   Ventilaţie crescută

 • 15. 
  Tipul bronşitic al bronhopneumopatiei cronice obstructive cu evoluţie severă includeurmătoarele:
  • A. 

   Dispnee

  • B. 

   Episoade frecvente de insuficienţă cardiacă dreaptă

  • C. 

   Torace dilatat cu murmur vezicular diminuat

  • D. 

   Percutor sunet submat

  • E. 

   Cianoză de tip central cu extremităţi calde

 • 16. 
  Corticoterapia este indicată pacienţilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă (BPCO)cand:
  • A. 

   Răspunsul este nesatisfăcător la administrarea bronhodilatatoarelor

  • B. 

   Obstrucţia bronşică este severă

  • C. 

   Insuficienţa respiratorie este severă

  • D. 

   Insuficienţă cardiacă este severă

  • E. 

   Hipoxemia si hipercapnia sunt severe

 • 17. 
  Care dintre următoarele afirmaţii privind bronhopneumopatia cronică obstructivă cu predominanţa bronşitei sunt adevărate:
  • A. 

   Percuţia toracelui arată sonoritate normală sau hipersonoritate

  • B. 

   Pacientul este de obicei supraponderal

  • C. 

   PCO2 este cronic scăzut

  • D. 

   Volumul rezidual este scăzut

  • E. 

   Debitele maximale respiratorii sunt mici

 • 18. 
  Care dintre următoarele afirmaţii privind bronhopneumopatia cronică obstructivă cu predominanţa emfizemului sunt adevărate:
  • A. 

   Dispneea este severă

  • B. 

   Radiografia toracică arată un cord mărit

  • C. 

   Hematocritul este < 55 %

  • D. 

   Hipertensiunea pulmonară este moderată

  • E. 

   Episoadele de acutizare a bolii sunt mai frecvente

 • 19. 
  Boala pulmonară cronică obstructivă (BPCO) cu predominarea bronşitei, cand obstrucţia bronhiilor este severă, clinic se manifestă prin:
  • A. 

   Dispnee la efort

  • B. 

   Hipercapnie

  • C. 

   Cord pulmonar

  • D. 

   Hemoptizie

  • E. 

   Bronhoree fetidă

 • 20. 
  Boala pulmonară cronică obstructivă (BPCO), tip bronşitic (B), evoluţie severă, se caracterizează prin:
  • A. 

   Hematocrit peste 55-60 %

  • B. 

   Normocapnie

  • C. 

   Rare infecţii bronşice

  • D. 

   Spută abundentă purulentă

  • E. 

   Dispnee

 • 21. 
  Cele mai frecvente bacterii patogene responsabile de acutizarea bolii pulmonare cronice obstructive (BPCO) sunt:
  • A. 

   Haemophylus influenzae

  • B. 

   Streprococcus haemolyticus grupa B

  • C. 

   Streptococcus pneumoniae

  • D. 

   Branhamella catarrhalis

  • E. 

   Staphilococcus aureus

 • 22. 
  In tratamentul bronhodilatator in boala pulmonară cronică obstructivă (BPCO) se utilizează:
  • A. 

   Simpatomimetice

  • B. 

   Derivaţi de teofilină

  • C. 

   Anticolinergice

  • D. 

   Mucolitice

  • E. 

   Oxigenoterapie prelungită

 • 23. 
  La examinarea radiologică a plămanilor in boala pulmonară cronică obstructivă (BPCO) cu predominanta emfizemului se constată:
  • A. 

   Diafragme coborвte, aplatizate

  • B. 

   Silueta cardiaca largă, mărită

  • C. 

   Atenuare periferica a desenului bronho-vascular

  • D. 

   Hipotransparenţa retrosternală

  • E. 

   Lărgirea mediastinului superior

 • 24. 
  Modificările patologice care pot apare in bronhopneumopatia cronică obstructivă sunt:
  • A. 

   Hipertrofia glandelor mucoase

  • B. 

   Infiltrat inflamator in mucoasă şi submucoasă

  • C. 

   Edem in peretele bronşic

  • D. 

   Bronhodilataţe cronică

  • E. 

   Hipertrofia musculaturii netede bronşice

 • 25. 
  Semnele cardiovasculare ale bronhopneumopatiei cronice obstructive cu evoluţie severăsunt cele ce urmează, cu excepţia:
  • A. 

   Tahicardie, alte aritmii cardiace

  • B. 

   Hipertensiune arterială pulmonară la pacient nehipertensiv

  • C. 

   Puls paradoxal

  • D. 

   Modificări ECG de hipertrofie a ventriculului drept

  • E. 

   Modificări ECG de hipertrofie a ventriculului stang

 • 26. 
  Efecte secundare importante ale simpaticomimeticelor sunt cele menţionate, cu excepţia:
  • A. 

   Hipopotasemie

  • B. 

   Aritmii cardiace

  • C. 

   Tahifilaxie

  • D. 

   Bronhoconstricţie paradoxală

  • E. 

   Hiponatremie

 • 27. 
  Medicaţia de primă treaptă in BPCO (bronhopneumopatie cronică obstructivă) tinde să fie:
  • A. 

   Medicaţia simpatomimetică

  • B. 

   Medicaţia anticolinergică

  • C. 

   Glicozizii cardiaci

  • D. 

   Corticoterapia

  • E. 

   Corticoterapie + simpaticomimetice

 • 28. 
  Preparatul cu acţiune anticolinergică, folosit in tratamentul BPCO (bronhopneumopatiei cronice obstructive) este:
  • A. 

   Ipratropium bromid (Atrovent)

  • B. 

   Teofilina

  • C. 

   Digoxina

  • D. 

   Panangina

  • E. 

   Fenoterol (Berotec)

 • 29. 
  Faciesul cianotic nu este caracteristic pentru:
  • A. 

   Bronşita cronică obstructivă

  • B. 

   Insuficienţa respiratorie cronică

  • C. 

   Bronhopneumopatia cronică obstructivă de tip A

  • D. 

   Bronhopneumopatia cronică obstructivă de tip B

  • E. 

   Cordul pulmonar cronic

 • 30. 
  In BPCO (bronhopneumopatia cronică obstructivă) oxigenoterapia se indică la pacienţi cu PO2 de:
  • A. 

   < 55 mmHg

  • B. 

   55 - 60 mmHg

  • C. 

   60 - 65 mmHg

  • D. 

   65 - 70 mmHg

  • E. 

   70 mmHg

 • 31. 
  Care dintre următorii factori nu se recunosc in etiologia bronhopneumopatiei cronice obstructive:
  • A. 

   Fumatul

  • B. 

   Factorii genetici

  • C. 

   Alcoolismul

  • D. 

   Infecţiile bronşice

  • E. 

   Inhalarea cronică a diferiţilor iritanţi bronşici

 • 32. 
  Cel mai important in profilaxia bronhopneumopatiei cronice obstructive este evitarea:
  • A. 

   Expunerii la frig

  • B. 

   Expunerii sporadice la noxe profesionale

  • C. 

   Spaţiilor aglomerate

  • D. 

   Fumatului

  • E. 

   Virozelor respiratorii

 • 33. 
  La formarea unui transsudat contribuie următoarele, cu excepţia:
  • A. 

   Hipertensiunea venoasă sistemică

  • B. 

   Creşterea presiunii osmotice a plasmei

  • C. 

   Hipertensiunea venoasă pulmonară

  • D. 

   Afectarea drenajului limfatic pleural

  • E. 

   Reducerea presiunii osmotice a plasmei

 • 34. 
  Opacităţile percepute prin examenul radiologic al plămanilor pot fi cauzate de:
  • A. 

   Absenţa aerului din alveole

  • B. 

   Lichid in alveole

  • C. 

   Fibrozări şi calcificări

  • D. 

   Chiste aerice

  • E. 

   Corpi străini radioopaci

 • 35. 
  Arătaţi 3 indici care sunt cei mai informativi pentru aprecierea exsudatului (in revărsatul pleural):
  • A. 

   Reacţia Rivalt este pozitivă

  • B. 

   Concentraţia proteinei in lichidul pleural > 25 g/l

  • C. 

   Raportul proteine pleurale/proteine serice > 0,5

  • D. 

   Raportul lacticdehidrogenază (LDH) pleurală/LDH serică > sau = 0,6

  • E. 

   Lacticdehidrogenază pleurală (LDH) > 2/3 din limita superioară a valorii normale a LDH serice

 • 36. 
  Ce elemente conţinute in spută sunt caracteristice pentru supuraţiile pulmonare:
  • A. 

   Macrofage cu hemosiderină

  • B. 

   Fibrele elastice

  • C. 

   Eozinofilele

  • D. 

   Cristalele de acizi graşi

  • E. 

   Cristalele de colesterol

 • 37. 
  Respiraţia Kussmaul se caracterizează prin:
  • A. 

   Ritm neregulat

  • B. 

   Ritm regulat cu amplitudine mare

  • C. 

   Inspir amplu, profund şi zgomotos, urmat de o pauză scurtă

  • D. 

   Expiraţie sacadată urmată de o pauză scurtă

  • E. 

   Ritm neregulat cu amplitudine mică

 • 38. 
  Respiraţia Biot se caracterizează prin:
  • A. 

   Ritm regulat

  • B. 

   Ritm neregulat

  • C. 

   Alternarea perioadelor variate apneice cu 4-5 respiraţii de amplitudine diferită

  • D. 

   Respiraţii de amplitudine foarte mare

  • E. 

   Respiraţii de amplitudine diferită

 • 39. 
  Revărsatul pleural de tip exsudat poate fi cauzat de:
  • A. 

   Infecţii virale

  • B. 

   Insuficienţă cardiacă congestivă

  • C. 

   Neoplazii maligne

  • D. 

   Pneumonii bacteriene

  • E. 

   Sindromul nefrotic

 • 40. 
  Pneumotoraxul spontan secundar este o complicaţie a:
  • A. 

   Bronhopneumopatiei cronice obstructive

  • B. 

   Tuberculozei

  • C. 

   Mucoviscidozei

  • D. 

   Pneumoniei necrotice

  • E. 

   Bronsiectazei

 • 41. 
  In pneumotorax, cauza obişnuită de reducere marcată a oxihemoglobinei este:
  • A. 

   Poziţia orizontală a pacientului

  • B. 

   Reducerea procentului de oxigen оn aerul atmosferic

  • C. 

   Efectul agentului anestezic

  • D. 

   Reflexă, datorită intervenţiei chirurgicale

  • E. 

   Circulaţia sangelui prin plămanul colabat

 • 42. 
  Ce preparate reduc presarcina şi scad tensiunea hidrostatică in capilarele pulmonare?
  • A. 

   Analgezicele opioide

  • B. 

   Diureticele

  • C. 

   Adrenomimeticele

  • D. 

   Bronholiticele

  • E. 

   Antiinflamatoarele nesteroidene

 • 43. 
  Chilotoraxul este produs de:
  • A. 

   Tromboza de venă cavă inferioară

  • B. 

   Traumatisme

  • C. 

   Tumori mediastinale

  • D. 

   Expunere la asbest

  • E. 

   Insuficienţă cardiacă stangă

 • 44. 
  Glucoza in lichidul pleural este scăzută in:
  • A. 

   Pleurezia parapneumonică

  • B. 

   Pleurezia tuberculoasă

  • C. 

   Pleurezia neoplazică

  • D. 

   Pleurezia postembolica

  • E. 

   Sindromul Dressler

 • 45. 
  Revărsatele pleurale franc-hemoragice sugerează o etiologie:
  • A. 

   Neoplazică

  • B. 

   Postembolică

  • C. 

   Traumatică

  • D. 

   Parapneumonică

  • E. 

   Boli de colagen

 • 46. 
  O proporţie de limfocite mai mare de 50% in lichidul pleural sugerează diagnosticul de:
  • A. 

   Pleurezie tuberculoasă

  • B. 

   Pleurezie malignă

  • C. 

   Pleurezie virală

  • D. 

   Pleurezie cardiacă

  • E. 

   Pleurezie uremică

 • 47. 
  Tratamentul pleureziei parapneumonice include:
  • A. 

   Antibioterapie corespunzătoare etiologiei

  • B. 

   Antitusive şi analgezice

  • C. 

   Antiinflamatoare nesteroidiene

  • D. 

   Evacuarea lichidului la necesitate

  • E. 

   Chimioterapia sistemică

 • 48. 
  Transmiterea diminuată a vibraţiilor vocale se observă in:
  • A. 

   Torace astenic

  • B. 

   Pleurezie

  • C. 

   Torace rahitic

  • D. 

   Torace senil

  • E. 

   Pneumotorax

 • 49. 
  Transmiterea vibraţiilor vocale se accentuează in:
  • A. 

   Astm bronşic in criză

  • B. 

   Pneumonie

  • C. 

   Emfizem pulmonar

  • D. 

   Torace senil

  • E. 

   Simfize pleurale bilaterale

 • 50. 
  Empiemul reprezintă un revărsat pleural:
  • A. 

   De tip transsudat

  • B. 

   Bogat in limfă

  • C. 

   Intens purulent

  • D. 

   Predominant cu limfocite

  • E. 

   Predominant cu eozinofile

 • 51. 
  Cele mai precise şi informative metode de diagnostic al tromboembolismului pulmonar sunt:
  • A. 

   Ecocardiografia

  • B. 

   Angiografia arterei pulmonare

  • C. 

   Electrocardiografia

  • D. 

   Radiografia pulmonară

  • E. 

   Scintigrafia pulmonară de perfuzie

 • 52. 
  In alveolita alergică exogenă in spută sunt prezente următoarele modificări:
  • A. 

   Eozinofile

  • B. 

   Fibre elastice

  • C. 

   Epiteliu alveolar

  • D. 

   Leucocite

  • E. 

   Toate enumerate mai sus

 • 53. 
  Fiziopatologia sindromului de detresă respiratorie include următoarele:
  • A. 

   Scăderea brutală a complianţei pulmonare

  • B. 

   Sindrom restrictiv sever

  • C. 

   Şunt intrapulmonar dreapta-stanga

  • D. 

   Creşterea complianţei pulmonare sau sindrom obstructiv sever

  • E. 

   Hipertensiune arterială pulmonară cu o presiune de umplere atrială stangă normală.

 • 54. 
  Care din următorii indici reprezintă volume şi capacităţi pulmonare (reprezintă valori anatomice respiratorii):
  • A. 

   Spaţiul mort

  • B. 

   Volumul expirator maxim pe secundă

  • C. 

   Volumul rezidual

  • D. 

   Capacitatea pulmonară totală

  • E. 

   Volumul rezidual funcţional

 • 55. 
  Care din următorii indici reprezintă debite (sau constante dinamice) pulmonare:
  • A. 

   Capacitatea vitală

  • B. 

   Capacitatea vitală forţată

  • C. 

   Volumul expirator maxim pe secundă

  • D. 

   Volumul rezidual

  • E. 

   Debitul expirator maxim instantaneu de varf

 • 56. 
  Valoarea capacităţii vitale pulmonare şi a volumului expirator maxim pe secundă variază fiziologic in dependenţă de:
  • A. 

   Masa corporală

  • B. 

   Varstă

  • C. 

   Sex

  • D. 

   Talie (inălţimea subiectului)

  • E. 

   Anotimp

 • 57. 
  Toracele astenic se caracterizează prin:
  • A. 

   Aspect plat ca şi cum ar fi in expir

  • B. 

   Unghiul xifoidian obtuz

  • C. 

   Unghiul xifoidian ascuţit

  • D. 

   Coatele verticalizate

  • E. 

   Spaţiile intercostale reduse

 • 58. 
  Care afirmaţie din cele ce urmează, referitoare la ralurile uscate ronflante, este corectă:
  • A. 

   Se produc оn bronhiile de calibru mic

  • B. 

   Se produc in bronhiile de calibru mare şi trahee

  • C. 

   Au tonalitate joasă

  • D. 

   Au tonalitate inaltă

  • E. 

   Se percep in ambele faze ale respiraţiei

 • 59. 
  Care afirmaţie din cele ce urmează, referitoare la ralurile uscate sibilante, este corectă:
  • A. 

   Se produc in bronhiile de calibru mic şi bronhiole

  • B. 

   Se produc in bronhiile de calibru mare şi trahee

  • C. 

   Au tonalitate ascuţită

  • D. 

   Au tonalitate joasă

  • E. 

   Se percep in ambele faze ale respiraţiei

 • 60. 
  Rezultatele de laborator care indică necesitatea oxigenoterapiei includ:
  • A. 

   Saturaţia sangelui arterial (SaO2) = 98 %

  • B. 

   Presiunea parţială a oxigenului (PaO2) оn sвngele arterial < 55 mm Hg

  • C. 

   Presiunea parţială a bioxidului de carbon (PaCO2) оn sвngele arterial = 70 mm Hg

  • D. 

   Volumul expirator maxim pe secundă = 70 %

  • E. 

   Capacitatea vitală = 70 %

 • 61. 
  Caracteristicile clinice ale bolii pulmonare cronice obstructive cu predominanta emfizemului sunt:
  • A. 

   Tusea instalată inaintea debutului dispneei

  • B. 

   Spută redusă, mucoidă

  • C. 

   Tusea instalată după debutul dispneei

  • D. 

   Spută abundentă, purulentă

  • E. 

   Frecvenţa crescuta a cordului pulmonar

 • 62. 
  Semnele obiective la bolnavii cu boala pulmonară cronică obstructivă cu predominanţa emfizemului sunt:
  • A. 

   Tahipneea

  • B. 

   Bradipneea

  • C. 

   Hipersonoritatea pulmonară

  • D. 

   Expirul relativ prelungit

  • E. 

   Galopul presistolic accentuat in timpul inspirului

 • 63. 
  Cele mai frecvente bacterii patogene implicate in infecţiile respiratorii la bolnavii cu boala pulmonară cronică obstructivă sunt:
  • A. 

   Haemophilus influenzae

  • B. 

   Streptococul beta-hemolitic

  • C. 

   Stretococcus pneumoniae

  • D. 

   Pseudomonas aeruginosa

  • E. 

   Branhamella catarrhalis

 • 64. 
  Oxigenoterapia de durată la bolnavii cu boala pulmonară cronică obstructivă este recomandată in următoarele situaţii:
  • A. 

   Hipoxemie persistentă şi severă (PaO2 < 55 mm Hg)

  • B. 

   Anemie

  • C. 

   Hipoxemie persistentă şi severă (SaO2 < 80 %)

  • D. 

   Insuficienţă cardiacă dreaptă severă

  • E. 

   Hipocapnie (PaСO2 < 35 mm Hg)

 • 65. 
  Care afirmaţie din cele ce urmează, referitoare la faciesul poliglobulic, este corectă:
  • A. 

   Faciesul poliglobulic reprezintă coloraţie roşie a feţei cu cianoză intensă

  • B. 

   Pentru faciesul poliglobulic este caracteristică hiperemie conjunctivală

  • C. 

   Se instalează in insuficienţă respiratorie cronică

  • D. 

   Se instalează in cord pulmonar cronic

  • E. 

   Se instalează in emfizem pulmonar esenţial

 • 66. 
  In ce situaţii doza teofilinei nu trebuie micşorată:
  • A. 

   In insuficienţă cardiacă congestivă

  • B. 

   In pneumonie

  • C. 

   In boli hepatice

  • D. 

   La fumători

  • E. 

   In toate cazurile

 • 67. 
  Spasmul bronşiolar se manifestă prin:
  • A. 

   Inspir normal şi expir scurt

  • B. 

   Inspir prelungit

  • C. 

   Inspir prelungit şi expir prelungit, greoi

  • D. 

   Inspir scurt şi expir prelungit, greoi

  • E. 

   Expir şi inspir reduse

 • 68. 
  Administrarea de oxigen nu va ameliora desaturarea cauzată de:
  • A. 

   Hipoventilaţie

  • B. 

   Şunturile arterio-venoase pulmonare

  • C. 

   Blocul alveolo-capilar

  • D. 

   Emfizem

  • E. 

   Astm bronşic

 • 69. 
  Oxigenoterapia nu este atat de eficace in hipoxia anemică cat in hipoxia hipoxică, intrucat:
  • A. 

   Presiunea parţială a oxigenului (PaO2) in sangele arterial este normală

  • B. 

   Ţesuturile nu sunt capabile să utilizeze oxigenul suplimentar

  • C. 

   Gradientul arterio-venos este normal

  • D. 

   Oxigenul solvit fizic este peste normal

  • E. 

   Tipul de circulaţie sanguină este anormal

 • 70. 
  Sunetul timpanic la percuţia cutiei toracice nu apare in:
  • A. 

   Emfizem pulmonar esenţial in stadiu avansat

  • B. 

   Emfizem pulmonar secundar in stadiu avansat

  • C. 

   BPCO (bronhopneumopatie cronică obstructivă) de tip A in stadiu avansat

  • D. 

   Emfizem compensator

  • E. 

   Fibrotorax

 • 71. 
  Sunetul timpanic la percuţia cutiei toracice nu apare in:
  • A. 

   Emfizem pulmonar in stadiu avansat

  • B. 

   Emfizem compensator

  • C. 

   Pneumotorax

  • D. 

   Caverne mari şi medii

  • E. 

   Fibrotorax

 • 72. 
  Limita inferioară a plămanului poate fi ridicată in:
  • A. 

   Acces de astm bronşic

  • B. 

   Fibroză pulmonară

  • C. 

   Emfizem pulmonar

  • D. 

   Bronşită cronică obstructivă

  • E. 

   Bronşiolită

 • 73. 
  In ce situaţie fiziopatologică nu se va instala hipoxemia?
  • A. 

   Perfuzia < ventilaţia alveolară

  • B. 

   Perfuzia > ventilaţia alveolară

  • C. 

   Difuziunea alveolo-capilară a gazelor este diminuată

  • D. 

   Ventilaţie moderat diminuată + debit cardiac mărit

  • E. 

   In şunt anatomic venos-arterial mărit

 • 74. 
  Ce tip de dereglare a ventilaţiei pulmonare este in următorii indici spirografici: capacitatea vitală este normală; volumul expirator maxim pe secundă este scăzut; indicele Tiffeneau este scăzut.
  • A. 

   Dereglare a ventilaţiei pulmonare de tip mixt cu predominare a restricţiei

  • B. 

   Dereglare a ventilaţiei pulmonare de tip mixt cu predominare a obstrucţiei

  • C. 

   Ventilaţia pulmonară este normală

  • D. 

   Dereglare a ventilaţiei pulmonare de tip restrictiv

  • E. 

   Dereglare a ventilaţiei pulmonare de tip obstructiv

 • 75. 
  Indicele Tiffeneau reprezintă raportul dintre:
  • A. 

   Capacitatea vitală şi capacitatea pulmonară totală

  • B. 

   Volumul expirator maxim pe secundă şi capacitatea pulmonară totală

  • C. 

   Volumul expirator maxim pe secundă şi volumul curent

  • D. 

   Volumul expirator maxim pe secundă şi capacitatea vitală

  • E. 

   Capacitatea inspiratorie şi capacitatea vitală

 • 76. 
  Capacitatea vitală este volumul de gaz:
  • A. 

   Mobilizat cu fiecare inspiraţie ori expiraţie in stare de repaus

  • B. 

   Eliminat din plămani intr-o expiraţie maximă neforţată care urmează unei inspiraţii maxime, pacientul nefiind limitat in timp

  • C. 

   Conţinut in plămani la sfarşitul unei inspiraţii maxime

  • D. 

   Care poate fi inspirat plecand de la sfarşitul unei expiraţii de repaus

  • E. 

   Eliminat din plămani in prima secundă a unei expiraţii complete şi forţate

 • 77. 
  Capacitatea pulmonară totală este volumul de gaz:
  • A. 

   Eliminat din plămani intr-o expiraţie maximă neforţată care urmează unei inspiraţii maxime, pacientul nefiind limitat in timp

  • B. 

   Conţinut in plămani la sfarşitul unei expiraţii maxime

  • C. 

   Eliminat din plămani intr-o expiraţie completă şi forţată care urmează unei inspiraţii maxime

  • D. 

   Cantitatea totală de aer inspirat sau volumul total de aer expirat in decurs de un minut, in condiţii de ventilaţie spontană şi repaus muscular

  • E. 

   Conţinut in plămani la sfarşitul unei inspiraţii maxime

 • 78. 
  Volumul de gaz mobilizat cu fiecare inspiraţie ori expiraţie in stare de repaus reprezintă:
  • A. 

   Capacitatea vitală

  • B. 

   Volumul curent

  • C. 

   Capacitatea pulmonară totală

  • D. 

   Capacitatea reziduală funcţională

  • E. 

   Curbele de flux-volum

 • 79. 
  Volumul de aer rămas in canalele aeriene la sfarşitul inspiraţiei reprezintă:
  • A. 

   Volumul rezidual

  • B. 

   Volumul expirator de rezervă

  • C. 

   Spaţiul mort

  • D. 

   Capacitatea inspiratorie

  • E. 

   Volumul inspirator de rezervă

 • 80. 
  Volumul de gaz care rămane in plămani la sfarşitul unei expiraţii maxime reprezintă:
  • A. 

   Volumul rezidual

  • B. 

   Spaţiul mort

  • C. 

   Capacitatea vitală

  • D. 

   Capacitatea expiratorie

  • E. 

   Volumul expirator de rezervă

 • 81. 
  La schimburile normale de O2 şi CO2 pulmonare contribuie, cu excepţia:
  • A. 

   Ventilaţia alveolară

  • B. 

   Perfuzia capilară

  • C. 

   Difuziunea alveolo-capilară

  • D. 

   Controlul neuro-umoral al respiraţiei

  • E. 

   Trombocitemia

 • 82. 
  Numiţi tipurile reacţiilor alergice care participă in patogenia bolii serului:
  • A. 

   Tip anafilactic

  • B. 

   Tip citotoxic

  • C. 

   Afectarea cu complexe imune

  • D. 

   Hipersensibilitatea intarziată

  • E. 

   Cu participarea Ig M

 • 83. 
  In cazul şocului anafilactic după penicilină numiţi preparatul ce poate fi utilizat ca antidot:
  • A. 

   Penicilinază

  • B. 

   Antihistaminice

  • C. 

   Metilxantine

  • D. 

   Betaadrenoblocatori

  • E. 

   Antibiotice

 • 84. 
  Manifestările clinice ale alergiei medicamentoase pot fi, cu excepţia:
  • A. 

   Şoc anafilactic

  • B. 

   Vertije

  • C. 

   Erupţii cutanate

  • D. 

   Halucinaţii

  • E. 

   Hipotonie

 • 85. 
  Tratamentul alergiei medicamentoase include:
  • A. 

   Beta-adrenoblocatori

  • B. 

   Penicilină

  • C. 

   Vitamine

  • D. 

   Preparate sedative

  • E. 

   Corticosteroizi

 • 86. 
  Polinoza este o afecţiune alergică condiţionată de hipersensibilitatea la alergenii:
  • A. 

   Polenici

  • B. 

   Alimentari

  • C. 

   De menaj şi epidermali

  • D. 

   Medicamentoşi

  • E. 

   Infecţioşi

 • 87. 
  Criteriile de diagnostic al polinozei sunt:
  • A. 

   Anamneza alergologică agravată

  • B. 

   Manifestările clinice

  • C. 

   Testele cutanate pozitive

  • D. 

   Depistarea anticorpilor IgE-specifici

  • E. 

   Toate enumerate mai sus

 • 88. 
  Ce tip de reacţii alergice predomină in dermatita atopică:
  • A. 

   I tip - anafilactic, IgE - dependent, imediat

  • B. 

   II tip - citotoxic - citolitic

  • C. 

   III tip - mediat de complexe imune

  • D. 

   IV tip - hipersensibilitate de tip intarziat sau tuberculinic

  • E. 

   V tip - autosensibilitate de tip stimulator

 • 89. 
  Pentru sindromul urticarian sunt caracteristice cele enumărate mai jos, cu excepţia de:
  • A. 

   In toate cazurile (100 %) se incriminează o cauză alergică

  • B. 

   In 50% cazuri se asociază cu angioedemul neurotic

  • C. 

   Afectează acut o dată in viaţă 25% din populaţie

  • D. 

   De 4 ori mai frecvent se intalneşte la genul feminin

  • E. 

   Este un sindrom cutaneomucos caracterizat prin papule, eritem adiacent, prurit

 • 90. 
  Pentru urticaria cronică sunt corecte afirmaţiile de mai jos, in afară de:
  • A. 

   Elementele urticariane persistă sau recidivează mai mult de 6 săptămani

  • B. 

   Agentul etiologic se stabileşte pană la 30% cazuri

  • C. 

   Se intalneşte in practica medicului de familie la 30% din bolnavi

  • D. 

   Este o continuare evolutivă obligatorie a urticăriei acute

  • E. 

   Provoacă discomfort şi probleme cosmetice

 • 91. 
  Urmatoarele caracteristici determină angioedemul neurotic, cu excepţia:
  • A. 

   Este un echivalent clinic şi histopatologic al elementului urticarian extins in suprafaţă şi profunzime

  • B. 

   Este o urticarie gigantă asimetrică cu o senzaţie tipică de arsură

  • C. 

   Se dezvoltă preponderent in ţesuturile profunde ce conţin ţesut lax afectand mai des buzele, zona periorbitală, limba, organele genitale, membrele

  • D. 

   Afectează mucoasele faringelui, glotei, tractului gastrointestinal

  • E. 

   Regresează prompt la diuretice

 • 92. 
  Şocul anafilactic necesită diagnostic diferenţial cu :
  • A. 

   Lipotemie

  • B. 

   Hipertensiunea arterială

  • C. 

   Epilepsie

  • D. 

   Şocul cardiogen

  • E. 

   Şocul traumatic

 • 93. 
  Tipurile reacţiilor alergice sunt următoarele:
  • A. 

   Rezistenţa nespecifică

  • B. 

   Reacţia citotoxică

  • C. 

   Fenomenul Artus (prin complexe imune)

  • D. 

   Reacţia de hipersensibilizare mediată celular

  • E. 

   Reacţia anafilactică

 • 94. 
  Tratamentul patogenetic in bolile alergice include următoarele grupe de preparate:
  • A. 

   Stabilizatori ai membranei mastocitare

  • B. 

   Antihistaminice

  • C. 

   Cortisteroizi

  • D. 

   Antiinflamatoarele nesteroidiene

  • E. 

   Beta-blocatori

 • 95. 
  In reacţia urticariană participă următoarele elemente celulare:
  • A. 

   Mastocitul

  • B. 

   Eozinofilul

  • C. 

   Bazofilul

  • D. 

   Monocitul

  • E. 

   Fagocitul

 • 96. 
  Urticaria alergică poate avea la bază următoarele mecanisme patofiziologice:
  • A. 

   Tipul I de reacţii imunologice

  • B. 

   Tipul II de reacţii imunologice

  • C. 

   Tipul III de reacţii imunologice

  • D. 

   Tipul V de reacţii imunologice

  • E. 

   Tipul IV de reacţii imunologice

 • 97. 
  In cazul sindromului urticarian, mecanismele activării mastocitelor sunt:
  • A. 

   Hipersensibilitatea imediată de tip reaginic

  • B. 

   Insuficienţa inhibitorului C1 al complementului

  • C. 

   Activarea sistemului kininic al plasmei

  • D. 

   Activarea directă a mastocitelor

  • E. 

   Activarea complementului pe calea alternă

 • 98. 
  Din formele imune ale sindromului urticarian fac parte:
  • A. 

   Urticaria colinergică

  • B. 

   Urticaria de contact la căldură

  • C. 

   Urticaria papuloasă

  • D. 

   Urticaria atopică

  • E. 

   Urticaria in boala serului

 • 99. 
  Urticaria colinergică este indusă de:
  • A. 

   Efort fizic

  • B. 

   Aport masiv de alimente bogate in tiramină

  • C. 

   Stresul psihic acut

  • D. 

   Iradierea ultravioletă

  • E. 

   Mediul ambiant cald

 • 100. 
  In diagnosticul sindromului urticarian de geneză alimentară o importanţă primordială are:
  • A. 

   Anamneza (efectul de eliminare)

  • B. 

   Respectarea dietei hipoalergice de bază

  • C. 

   Efectuarea zilnicului alimentar

  • D. 

   Efectuarea testelor cutanate cu alergeni alimentari

  • E. 

   Ultrasonografia organelor abdominale