Instuderingsfrågor - Judendom (öva 5 I Taget)

5 frgor | Total Attempts: 136

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Instuderingsfrågor - Judendom (öva 5 I Taget)

Instuderingsfrågor inför provet den 9 maj om judendom:Alla provfrågor finns i detta häfte. Men bara 5 av frågorna kommer på provet.GT = Gamla testamentet (den äldsta delen av Bibeln).Obs! Inom parentes () finns sanna ledtrådar/ extra info. De är inte med på provet.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilka påståenden om GT (Gamla testamentet) stämmer?
  • A. 

   Judendom är en mycket gammal religion.


  • B. 

   GT berättar om judarnas allra tidigaste historia.

  • C. 

   Många av GT:s traditioner var redan spridda (innan de skrivs ner i Bibeln).

  • D. 

   Många av GT:s berättelse var redan spridda (innan de skrivs ner i Bibeln).

  • E. 

   GT är den nyare delen av Bibeln.

  • F. 

   Judar tror på Gamla testamentet men inte på Nya

  • G. 

   Judar tror på Nya testamentet men inte på Gamla

  • H. 

   Judar tror på både testamenten

  • I. 

   Nya testamentet är helig inom judendom

 • 2. 
  GT kom med nya idéer. Alla följande idéer förutom...
  • A. 

   Rika som fattiga ska få studera

  • B. 

   Rika och fattiga ska få vård (sjukvård - nu för tiden hos vård-centralen)

  • C. 

   Alla ska få sin sak provat enligt lagen

  • D. 

   Man ska hjälpa sin nästa

  • E. 

   Tiden går runt, allt nytt är gammalt

 • 3. 
  Vilka påståenden om Messias stämmer?
  • A. 

   Många människor hoppas på en hjälte som ska komma för att rädda världen.

  • B. 

   I judendomen kallas denna person Messias.

  • C. 

   I judendomen är Jesus den Messias som ska rädda världen.

  • D. 

   Judar tror att Messias har kommit.

  • E. 

   Judar tror att Messias har inte kommit än.

  • F. 

   Judar tror att Messias kommer aldrig.

 • 4. 
  Vilka påståenden om skapelsen stämmer? (enligt GT)
  • A. 

   En skapelse-berättelse är en berättelse om hur allt skapades.

  • B. 

   Gud skapade livet. På sex dagar. Huvudpoängen av denna skapelseberättelse är att Gud skapade livet.

  • C. 

   Gud skapade livet. På sex dagar. Huvudpoängen av denna skapelseberättelse är hur många dagar det tog.

  • D. 

   Gud skapade livet. På sex dagar. Huvudpoängen av denna skapelseberättelse är hur Gud skapade djuren

  • E. 

   På den sjunde dagen vilade Gud. Den sjunde dagen kallas sabbaten.

 • 5. 
  Vilka påstående finns i Bibeln?
  • A. 

   I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

  • B. 

   Jorden var öde och tom. (Fanns inget där.)

  • C. 

   Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till.

  • D. 

   Gud såg att ljuset var av ondo (skadligt).