Insertsiri211-20smk2013

10 Questions
Insertsiri211-20smk2013

Bacalah nota sebelum menjawab soalan

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Kegunaan Cover page adalah memadam   halaman Micorosoft word
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 2. 
  Kegunaan page break adalah untuk menambah halaman baru.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 3. 
  Kegunaan  table eraser adalah untuk memadam ayat.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 4. 
  Di dalam Microsoft word, Kita boleh membuka paparan hamparan excell
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 5. 
  Hyperlink adalah untuk memudahkan alamat URL/dokumen sokongan  dibuka di paparan microsoft word
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 6. 
  Button Header  diletakkan di bawah halaman muka surat
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 7. 
  Quick parts adalah memudahkan untuk memasukkan warna latarbelakang.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 8. 
  Simbol Equation adalah untuk memudahkan penulisan matematik
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 9. 
  Shapes adalah sebahagian daripada clip art
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 10. 
  Antara fungsi SmartArt Graphic  adalah memudahkan membuat carta organisasi dan diagram.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah