Infrastruktura Mobilnih Komunikacijskih Sistema

16 Questions | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Infrastruktura Mobilnih Komunikacijskih Sistema

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kako dijelimo bežične mreže po dometu?
  • A. 

   Na bežični WAN

  • B. 

   Na bežični MAN

  • C. 

   Na bežični LAN

  • D. 

   Na bežični PAN

  • E. 

   Na WSN na licu mjesta

 • 2. 
  Od čega se sastoji struktura GSM arhitekture?
  • A. 

   MS, BSS, NSS

  • B. 

   SIM, BSS, MSC

  • C. 

   SIM, BSC, NMS

 • 3. 
  SIM kartica je zaštićena ___________ i sadrži ___________.
  • A. 

   PIN kodom; MS broj korisnika

  • B. 

   PIN kodom; IMSI broj korisnika

  • C. 

   PUK kodom; MS broj korisnika

  • D. 

   PUK kodom; IMSI broj korisnika

 • 4. 
  Koji dio GSM-a osigurava radio kanale za signalizaciju i korisnički saobraćaj podataka u ćeliji?
  • A. 

   BTS

  • B. 

   MSS

  • C. 

   BSC

  • D. 

   MSC

 • 5. 
  Šta predstavlja i za šta služi AuC?
  • A. 

   Zaštićena baza podataka koja se pridružuje svakom HLR-u

  • B. 

   Sadrži kopije tajnih ključeva za autorizaciju svih postojećih SIM kartica

  • C. 

   Sadrži bazu podataka sa listom svih validnih mobilnih terminala u mreži

  • D. 

   Vrši kontrolu i monitoring GSM mreže

  • E. 

   Sadrži algoritme za autorizaciju i kriptovanje

 • 6. 
  MSC je hardverski element NSS-a.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 7. 
  Koji elementi čine softverski dio NSS-a?
  • A. 

   HLR

  • B. 

   VLR

  • C. 

   MSC

  • D. 

   EIR

  • E. 

   GMSC

 • 8. 
  Šta označava skraćenica GPRS?
  • A. 

   Global Packet Radio Service

  • B. 

   General Packet Radio System

  • C. 

   Global Packet Radio System

  • D. 

   General Packet Radio Service

 • 9. 
  Koja je osnovna razlika između GSM-a i GPRS-a?
  • A. 

   GSM koristi paketsku komutaciju dok GPRS koristi tehniku sa komutacijom krugova

  • B. 

   GSM koristi tehniku sa komutacijom krugova dok GPRS koristi paketsku komutaciju

 • 10. 
  Osnovna funkcija GGSN-a?
  • A. 

   Obavlja funkciju VLR-a za data servise

  • B. 

   Usmjeravanje prenosa govora ka MSC-u

  • C. 

   Rutiranje paketa ka tekućoj lokaciji mobilnog korisnika

  • D. 

   Upravljanje radom MS-a sa tačke gledišta mobilnosti

 • 11. 
  UMTS koristi _________ kao temeljni standard.
  • A. 

   WCDMA

  • B. 

   TD-CDMA

  • C. 

   TD-SCDMA

  • D. 

   CDMA-2000

 • 12. 
  Od koje tri interaktivne domene se sastoji UMTS mreža?
  • A. 

   UTRAN, GERAN, CN

  • B. 

   GERAN, UE, CN

  • C. 

   CN, UTRAN, UE

 • 13. 
  Glavni čvorovi u UTRAN pristupnoj mreži su radio bazne stanice RBS i kontroleri baznih stanica RNC.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 14. 
  CN se dijeli između komutacije krugova i komutacije paketa. Neki od elemenata komutacije krugova su:
  • A. 

   SGSN

  • B. 

   MSC

  • C. 

   GMSC

  • D. 

   HLR

  • E. 

   VLR

 • 15. 
  Elementi komutacije paketa kod CN su:
  • A. 

   SGSN

  • B. 

   MSC

  • C. 

   GMSC

  • D. 

   GGSN

  • E. 

   AuC

 • 16. 
  Koji čvor EPC mreže je ekvivalent HLR-u u GSM/WCDMA mreži?
  • A. 

   MME

  • B. 

   SGW

  • C. 

   PGW

  • D. 

   HSS

Back to Top Back to top