Informatike

5 Questions | Total Attempts: 79

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Informatike

Kapitulli programe aplikative


Questions and Answers
 • 1. 
  Paint  eshte  program  per  te  :
  • A. 

   Vizatuar

  • B. 

   Luajtur

  • C. 

   Mbajtur shenime

 • 2. 
  Programi   game  eshte 
  • A. 

   Per te shkruar

  • B. 

   Per te vizatuar

  • C. 

   Per te luajtur

 • 3. 
  Tasti  enter  sherben  ne  nje  program shkrimi  per  te
  • A. 

   Fshire karaktere

  • B. 

   Per te kaluaar ne rrjesht te ri

  • C. 

   Per tu zhvendosur

 • 4. 
  dallimi  midis funksioneve te     tasteve   backspace  dhe  delete   eshte  se
  • A. 

   Nuk fshijne njelloj

  • B. 

   Krijojne hapesir ne tekst

 • 5. 
  Programi  aplikativ  organizon   punen  ne  kompjuter
  • A. 

   E vertete

  • B. 

   E gabuar