Informatika Mreža Računala..

5 Pitanja | Total Attempts: 40

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Informatika Mreža Računala..

Mreža računala..


Questions and Answers
 • 1. 
  Vrste mreža s obzirom na velićinu su:
  • A. 

   LAN, HAN, WAN

  • B. 

   LAN, MAN, WAN

  • C. 

   LOKALNA, MREŽNA

 • 2. 
  Gradska mreža je:
  • A. 

   LAN

  • B. 

   MAN

  • C. 

   WAN

 • 3. 
  Što obuhvaća gradska mreža?
  • A. 

   Veza računala unutar većeg obranog područja

  • B. 

   Paukovu mrežu

  • C. 

   Može obuhvatit više lokalnih mreža

 • 4. 
  Vrste mreža s obzirom na raspored računala: 
  • A. 

   Prstenasta, zvjezdasta, sabirnička mreža

  • B. 

   Lančana, informatička

  • C. 

   Hardverdska, softverska

 • 5. 
  Kako gledamo lokalnu mrežu u Windowsima?
  • A. 

   Moje računalo->moja mrežna mjesta

  • B. 

   Moje računalo->moja mrežna mjesta->prikaži računala radne grupe

  • C. 

   Moji dokumenti->disk C