Informatika Online Sınaq Imtahanı №3

25 Suallar | Total Attempts: 2452

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Informatika Online Snaq Imtahan 3

Magistratura üçün


Questions and Answers
 • 1. 
  Vəziyyət sətrinin ekranda əks olunmasını necə idarə etmək olar? (MS Word)
  • A. 

   “Сервис” (Tools) menyusunun “Параметры” (Options) əmri ilə açılmış eyniadlı dialoq pəncərəsinin “Вид” (View) vərəqi seçilərək “Строка состояние” (Status Bar) bayrağı qeyd olunur və ya götürülür

  • B. 

   “Вид” (View) menyusunun “Строка состояние” (Status Bar) əmri ilə açılmış eyniadlı dialoq pəncərəsindən “Вид” (View) vərəqi seçilərək “Строка состояние” (Status Bar) bayrağı qeyd olunur və ya götürülür

  • C. 

   “Сервис” (Tools) menyusunun Настройка (Customize) əmri ilə açılmış eyniadlı dialoq pəncərəsinin “Параметры” (Options) vərəqi seçilərək “Строка состояние” (Status Bar) bayrağı qeyd olunur və ya götürülür

  • D. 

   “Сервис” (Tools) menyusunun Настройка (Customize) əmri ilə açılmış eyniadlı dialoq pəncərəsinin “Панель инструментов” (Toolbars) vərəqi seçilərək “Строка состояние” (Status Bar) bayrağı qeyd olunur və ya götürülür

  • E. 

   “Вид” (View) menyusunun “Строка состояние” (Status Bar) əmrini seçməklə

 • 2. 
  ....... müəyyən anda konkret bir məsələ ilə bir istifadəçinin işi üçün nəzərdə tutulmuşdur:
  • A. 

   Birməsələli ƏS

  • B. 

   Çoxməsələli ƏS

  • C. 

   Şəbəkə ƏS

  • D. 

   Servis proqramları

  • E. 

   Tətbiqi proqramlar

 • 3. 
  Hansılar əməliyyat sistemi deyil? 1) Unix    2) MS Outlook    3) OS/2    4) Solaris     5) Sybase
  • A. 

   1, 2

  • B. 

   2, 3

  • C. 

   2, 4

  • D. 

   2, 5

  • E. 

   3, 5

 • 4. 
  Faylı verilənlər sahəsində yerləşdirmək üçün istifadə olunan ən kiçik vahid necə adlanır?
  • A. 

   Sektor

  • B. 

   Cığır

  • C. 

   Klaster

  • D. 

   Qovluq

  • E. 

   Bit

 • 5. 
  İcra olunan fayllar üçün hansı genişlənmələrdən istifadə olunur: 1) .bak     2) .com    3) .zip    4) .bat    5) .exe
  • A. 

   1, 2

  • B. 

   1, 3

  • C. 

   2, 4

  • D. 

   2, 5

  • E. 

   4, 5

 • 6. 
  Xarici qurğuların işini idarə edən mikrosxem necə adlanır?
  • A. 

   Drayver

  • B. 

   Kontroller

  • C. 

   CMOS

  • D. 

   çipset

  • E. 

   Sistem interfeysi

 • 7. 
  Ekrandakı cari pəncərənin surətini mübadilə buferinə yerləşdirmək üçün hansı düymədədən və ya düymələr kombinasiyasından istifadə olunur?
  • A. 

   [PrintScreen]

  • B. 

   [Alt]+[PrintScreen]

  • C. 

   [Ctrl]+[C]

  • D. 

   [Alt]+[F5]

  • E. 

   [Ctrl]+[P]

 • 8. 
  Tez-tez istifadə olunan sənədlərin faylları saxlanılan qovluğu açmaq üçün işçi stolun bu qovluğundan istifadə olunur:
  • A. 

   Мой компьютер (My computer)

  • B. 

   Сетевое окружение, My Network Places

  • C. 

   Корзина, Recycle Bin

  • D. 

   Мои документы, My documents

  • E. 

   Панель управления, Control panel

 • 9. 
  MS Excel-də Формат/Ячейки (Format/Cells) əmri ilə açılmış Формат ячейки (Format cells) pəncərəsindən nəyi təyin etmək olmaz?
  • A. 

   Mətnin bir neçə sətirdə yazılması

  • B. 

   Xana daxilində mətnin yazılma istiqaməti

  • C. 

   Bir neçə qeyd edilmiş xananı birləşdirmək

  • D. 

   Xananın fon rəngini təyin etmək

  • E. 

   Xanaya verilmiş adın dəyişdirilməsi

 • 10. 
  Kompyuterin işini və informasiyanın emalı prosesini idarə edən proqramlar necə adlanır?
  • A. 

   Sistem

  • B. 

   Tətbiqi

  • C. 

   Servis

  • D. 

   Drayver

  • E. 

   Translyator

 • 11. 
  MS Word-də Параметры страницы (Page Setup) əmri ilə nə müəyyən edilir?
  • A. 

   üslub, interval

  • B. 

   Sahələr, oriyentasiya

  • C. 

   Qarnitur, ölçü, forma

  • D. 

   Boşluq, interval

  • E. 

   üslub, şablon

 • 12. 
  Fayl sistemi ilə işləmək üçün ən çox istifadə olunan vasitələrdən biri ...... proqramıdır. Bu proqram fayl strukturu üzrə müxtəlif əməliyatların yerinə yetirilməsinə imkan verir. (Windows)
  • A. 

   Мой компьютер (My computer)

  • B. 

   Панель задач (Taskbar)

  • C. 

   Plug and Play

  • D. 

   Архивация данных (Backup)

  • E. 

   Проводник (Windows Explorer)

 • 13. 
  Abzasın parametrlərinə aid deyil? (MS Word)
  • A. 

   Soldan boşluq

  • B. 

   Sağdan boşluq

  • C. 

   Sətirlər arası interval

  • D. 

   şriftin ölçüsü

  • E. 

   Abzasın əvvəldən və sonrakı intervalı

 • 14. 
  Təqdimatın parametrlərini tənzimləmək üçün hansı menyudan istifadə olunur? (PowerPoint)
  • A. 

   Показ слайдов/Настройка времени (Slide Show/Rehearse Timings)

  • B. 

   Показ слайдов/ Настройка презентации (Slide Show/ Set Up Show)

  • C. 

   Файл/Параметры страницы (File/Page Setup)

  • D. 

   Файл/ Свойства (File /Properties)

  • E. 

   Сервис/Параметры (Tools/Options)

 • 15. 
  Yüz ədəd arasında ən böyüyünün tapılması hansı strukturlu alqoritmdir?
  • A. 

   Xətti

  • B. 

   Budaqlanan

  • C. 

   Xətti, budaqlanan

  • D. 

   Dövri, maksimum

  • E. 

   Dövri

 • 16. 
  a:=3; b:=8; c:=4; b:=c-a; a:=b-c; c:=b-a; s:=a+b+c olarsa, s-in qiymətini tapın.
  • A. 

   2

  • B. 

   9

  • C. 

   15

  • D. 

   7

  • E. 

   14

 • 17. 
  Файл/Сохранить как (File/Save As) əmri ilə nəyi etmək mümkün deyil? (PowerPoint)
  • A. 

   Təqdimatın adını dəyişdirmək

  • B. 

   Təqdimatı yeni adla saxlamaq

  • C. 

   Təqdimata şifrə qoymaq

  • D. 

   Təqdimatı başqa yerdə saxlamaq

  • E. 

   Slaydın yerini dəyişdirmək

 • 18. 
  Rastr təsvirlərdə minimal obyekt nədir?
  • A. 

   Nöqtə

  • B. 

   Xətt

  • C. 

   Qrafik

  • D. 

   Simvol

  • E. 

   əmsal

 • 19. 
  Kompyuterin bir hissəsi olub, proqram əmrlərini və onlarda istifadə olunan verilənləri müvəqqəti yadda saxlayan qurğu hansıdır?
  • A. 

   CD-ROM

  • B. 

   Əməli yaddaş

  • C. 

   Mərkəzi prosessor

  • D. 

   Xarici yaddaş

  • E. 

   İdarəedici qurğu

 • 20. 
  • A. 

   =D$5*5

  • B. 

   =D$5*7

  • C. 

   =F$3*5

  • D. 

   =D$3*5

  • E. 

   =D$3*7

 • 21. 
  Arxivləşdirilmiş faylın informasiya tutumu 2 Mbaytdır. Fayl 50% sıxılmışdır. Arxivdən çıxarıldıqdan sonra bu faylı yazmaq üçün minimum neçə 1 Mbaytlıq disk lazımdır?
 • 22. 
  1011 ikilik ədədini onluq say sisteminə çevirin.
 • 23. 
  Unicode ilə yığılmış 10 səhifəlik elektron sənədin hər səhifəsində hər sətirində 16 simvol olmaqla 32 sətri var. Bu sənədi yükləmə sürəti 2 Kbayt/san olan modemlə minimum neçə saniyəyə yükləmək olar?
 • 24. 
  A3:D7 diapazonunda neçə xana var? (MS Excel)
Back to Top Back to top