Informatika: Lekcija 05 - Softver

18 Questions | Total Attempts: 65

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Informatika: Lekcija 05 - Softver

Questions and Answers
 • 1. 
  Ispravljanje grešaka u softveru se naziva 
 • 2. 
  Osobine mašinskog jezika (niskog nivoa su):
  • A. 

   Numerički kod koji predstavlja podatke

  • B. 

   Instrukcije i podatke izvršava direktno CPU

  • C. 

   Kreiraju programe (softvere) koji kontrolišu ponašanje mašine

  • D. 

   Precizno izvršavaju algoritam ili ljudsku komunikaciju

  • E. 

   Sadrže sintaksu (formu), semantiku (značenje) i sistem tipovanja (svaka operacija definiše tipove podataka na koje je primenljiva)

 • 3. 
  Osobine programskih jezika visokog nivoa (C, C++, Java, Visual Basic...):
  • A. 

   Numerički kod koji predstavlja podatke

  • B. 

   Instrukcije i podatke izvršava direktno CPU

  • C. 

   Kreiraju programe (softvere) koji kontrolišu ponašanje mašine

  • D. 

   Precizno izvršavaju algoritam ili ljudsku komunikaciju

  • E. 

   Sadrže sintaksu (formu), semantiku (značenje) i sistem tipovanja (svaka operacija definiše tipove podataka na koje je primenljiva)

  • F. 

   Većina je pisana u imperativu (komande), u formi prirodnog teksta (reči, brojevi, tačke, zarezi i sl.)

 • 4. 
  Alati koji prevode jezik visokog nivoa u mašinski jezik se nazivaju 
 • 5. 
  Kompajliranjem se program direktno izvršava hardverom.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 6. 
  Koje su osobine sistemskog softvera:
  • A. 

   Upravlja resursima računara: hardver, memorija, ulaz, izlaz, HD, adrese, baferi...

  • B. 

   Preko interfejsa korisniku omogućava pristup resursima

  • C. 

   Povezuje hardver i aplikativni softver

  • D. 

   Pomaže računarskim korisnicima u rešavanju problema iz realnog sveta

 • 7. 
  Koje su osobine aplikativnog softvera:
  • A. 

   Upravlja resursima računara: hardver, memorija, ulaz, izlaz, HD, adrese, baferi...

  • B. 

   Preko interfejsa korisniku omogućava pristup resursima

  • C. 

   Povezuje hardver i sistemski softver

  • D. 

   Pomaže računarskim korisnicima u rešavanju problema iz realnog sveta

 • 8. 
  Po tradicionalnom shvatanju, šta sve obuhvata OS?
  • A. 

   Kernel (jezgro): program koji obavlja osnovne funkcije OS i uvek se nalazi u memoriji

  • B. 

   Skup uslužnih sistemskih programa

  • C. 

   Shell (školjka): komandni ili grafički korisnički interfejs (GUI)

  • D. 

   Luksuzan GUI

  • E. 

   Skup uslužnih aplikativnih programa

  • F. 

   Programi za internet usluge

 • 9. 
  Po modernom shvatanju, šta još obuhvata OS?
  • A. 

   Kernel (jezgro): program koji obavlja osnovne funkcije OS i uvek se nalazi u memoriji

  • B. 

   Skup uslužnih sistemskih programa

  • C. 

   Shell (školjka): komandni ili grafički korisnički interfejs (GUI)

  • D. 

   Luksuzan GUI

  • E. 

   Skup uslužnih aplikativnih programa

  • F. 

   Programi za internet usluge

 • 10. 
  Specijalizovani operativni sistemi su:
  • A. 

   DNS

  • B. 

   DHCP

  • C. 

   Windows XP

  • D. 

   Windows 7

 • 11. 
  Operativni sistem sa interfejsom iz komandne linije se naziva
 • 12. 
  Windows operativni sistem namenjen za tržište džepnih i priručnih računara naziva se:
 • 13. 
  Više-korisnički (multiuser) OS za više istovremenih zadataka (multitasking) naziva se:
 • 14. 
  Ko je autor Linux operativnog sistema?
 • 15. 
  Prednosti Linux-a su:
  • A. 

   Niska cena i velika stabilnost

  • B. 

   Jeftiniji zahtevani hardver

  • C. 

   Imun na većinu virusa, trojanaca i Windows ranjivosti

  • D. 

   Radi na velikom broju različitih CPU-a

  • E. 

   čita većinu fajl sistema i može ih instalirati kao "samo za čitanje" (read-only)

  • F. 

   Lakši je za korišćenje za prosečne korisnike

  • G. 

   Više softverskih aplikacija na raspolaganju

  • H. 

   Mnogo sistemskih eksperata i administratora

  • I. 

   Univerzalno je podržan od glavnih snabdevača

 • 16. 
  Proces kojim se deo operativnog sistema učitava u memoriju, koji se dešava svaki put kada se računar uključi (firmware software) naziva se
Back to Top Back to top