Informatika: Lekcija 06 - Baze Podataka

9 Questions | Total Attempts: 53

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Informatika: Lekcija 06 - Baze Podataka

-Baze podataka omogućavaju korisnicima da brzo i efikasno memorišu, organizuju, komuniciraju i upravljaju velikom količinom informacija-Baze podataka omogućavaju korisnicima pogled na podatke na više različitih načina, sortiranje po bilo kom kriterijumu, štampanje izveštaja, poštanskih adresa i ostalih materijala-Sistemi za upravljanje bazama podataka (DBMS) mogu da rade sa više izvora podataka odjednom, ukrštajući informacije izmedju fajlova, ako je to potrebno-Današnji trend baza podataka je daleko od velikih centralizovanih baza podataka kojima mogu pristupiti samo profesionalci-Organizacija se kreće ka klijent/server pristupu koji omogućava korisniku pristup podacima smeštenim na serverima unutar organizacijske računarske mreže-Akumulacija podataka od strane vladinih agencija i preduzeća predstavlja rastući rizik u ugrožavanju privatnosti-Iako ima i legitimnih razloga za njihovu upotrebu, postoji veliki potencijal za njihovu zloupotrebe


Questions and Answers
 • 1. 
  Šta su baze podataka?
 • 2. 
  Više tabela povezanih po ključnim atributima se nazivaju:
 • 3. 
  Veza između tabela i aplikativnog softvera se naziva
 • 4. 
  Kada je u redu sve podatke staviti u jednu veliku tabelu?
 • 5. 
  Ko je definisao principe relacionih baza podataka?
 • 6. 
  Otkrivanje i izdvajanje skrivenih prediktivnih informacija iz velikih baza podataka se naziva
 • 7. 
  Sistem za upravljanje bazama podataka se naziva
 • 8. 
  Podaci koji opisuju svojstva ili karakteristike podataka krajnjih korisnika i kontekst tih podataka se nazivaju
 • 9. 
  Za koje podatke je OLE Object u Microsoft Access-u pogodan?
  • A. 

   Datume i vremena

  • B. 

   Jedinstvene uzastopne ili slučajno odabrane brojeve

  • C. 

   Podatke koji se koriste za izračunavanja (ne uključujući novac)

  • D. 

   Koristi se za smeštanje objekata kao što su dokumenti Word-a ili Excel-a