Informatika: Lekcija 04 - Obrada Slike

12 Questions | Total Attempts: 53

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Informatika: Lekcija 04 - Obrada Slike

Questions and Answers
 • 1. 
  Kompjuterska vizija je 
 • 2. 
  U kojoj od navedenih praktičnih aplikacija kompjuterske vizijie to još nije dovoljno pouzdana tehnologija?
  • A. 

   Kockarnice (prepoznavanje prevaranata i profesionalnih kockara)

  • B. 

   Aerodromi (prepoznavanje terorista)

  • C. 

   Agencije za bezbednost sportskih događaja (pregled publike na fudbalskim utakmicama)

  • D. 

   Pronalaženje lica

  • E. 

   Prepoznavanje lica

  • F. 

   Prepoznavanje pola i uzrasta

  • G. 

   Industrija

  • H. 

   Biometrija

 • 3. 
  Šta radi histogram?
  • A. 

   Broji količinu piksela za svaku svetlosnu vrednost

  • B. 

   Detektuje ivice

  • C. 

   "Pegla" šum (Noiseware Professional u Photoshop-u)

  • D. 

   Spaja više ekspozicija

  • E. 

   Manipuliše bojama (Topaz Adjust u Photoshop-u)

 • 4. 
  Grayscale (sive) slike sadrže piksele koji imaju vrednosti:
  • A. 

   [0-255]

  • B. 

   [0-256]

  • C. 

   [0-128]

  • D. 

   [0-127]

 • 5. 
  Kad se može javiti problem pri upoređivanju slika histogramom?
  • A. 

   Kada neke dve slike imaju identičan histogram, biće proglašene kao identične.

  • B. 

   Kada se koristi slab kompjuter.

  • C. 

   Kada se porede slike različitih formata.

 • 6. 
  Histogram se ne može koristiti na RGB slikama.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 7. 
  Sobel operator služi za:
  • A. 

   Detektovanje ivica

  • B. 

   Brojanje količine piksela za svaku svetlosnu vrednost

  • C. 

   Spajanje više ekspozicija

 • 8. 
  Dozvoljena količina svetlosti koja dotakne senzor foto aparata je:
  • A. 

   Ekspozicija

  • B. 

   Ekspozitura

  • C. 

   Ekscelizitet

  • D. 

   Ekscitacija

 • 9. 
  Kratke ekspozicije se koriste kada je predmet fotografija u:
  • A. 

   Pokretu

  • B. 

   Stanju mirovanja

 • 10. 
  HDR je skraćenica za:
  • A. 

   High Dynamic Range

  • B. 

   High Definition Recording

  • C. 

   High Distance Relation

 • 11. 
  Ko je prvi dobio ideju da spoji više ekspozicija:
 • 12. 
  Ko je doprineo polju HDRa video renderingu?
Back to Top Back to top