Informatika 4/5

20 Pitanja

Settings
Please wait...
Informatika 4/5

Questions and Answers
 • 1. 
  1. Šta može značajno da ubrza rad računara (dva tačna odg)?
  • A. 

   A) novi monitor visoke rezolucije

  • B. 

   B) brži cpu

  • C. 

   C) brži štampač

  • D. 

   D) više ram-a

 • 2. 
  1.  Koje od navedenih komponenti mogu da se nalaze n video kartici?
  • A. 

   A) memorija

  • B. 

   B) procesor

  • C. 

   C) modem

  • D. 

   D) operativni sistem

 • 3. 
  1.  Kojem od navedenih uređaja se brzina rada mjeri u gigahercima (GHz)?
  • A. 

   A) hard disk

  • B. 

   B) modem

  • C. 

   C) cpu

  • D. 

   D) cd rom

 • 4. 
  1. Kojem od navedenih uređaja se brzina rada mjeru megahercima (MHz)?
  • A. 

   A) hard disk

  • B. 

   B) modem

  • C. 

   C) mrežna kartica (nic)

  • D. 

   D) ram

 • 5. 
  1. RAM je skraćenica od:
  • A. 

   A) Random Access Memory

  • B. 

   B) Read Only Acess Memory

  • C. 

   C) Robust Archive Memory

  • D. 

   D) Real Archive Memory

 • 6. 
  1.  ROM je skraćenica od:
  • A. 

   A) Random Only Memory

  • B. 

   B) Read Only Memory

  • C. 

   C) Read On-line Memory

  • D. 

   D) Real On-line Mode

 • 7. 
  1. Koja od navedenih karakteristika opisuju RAM?
  • A. 

   A) izlazna komponenta

  • B. 

   B) Nije moguće upisivanje podataka

  • C. 

   C) Nije moguće čitanje podataka

  • D. 

   D) Privremeno čuva podatke

 • 8. 
  1. Koja se od navedenih karakteristika odnosi na ROM?
  • A. 

   A) izlazno/ulazna komponenta

  • B. 

   B) privremeno čuva podatke

  • C. 

   C) nije moguće upisivanje podataka

  • D. 

   D) slučajan pristup podacima

 • 9. 
  1. Šta se dešava kada isključimo računar?
  • A. 

   A) Izgube se svi podaci sa hard diska

  • B. 

   B) Izgube se svi podaci iz ROM-a

  • C. 

   C) Izgube se svi podaci sa diskete

  • D. 

   D) Izgube se svi podaci iz RAM-a

 • 10. 
  1. Šta je to „bit“? (dva tačna odg)
  • A. 

   A) najmanja jedinica za količinu informacija

  • B. 

   B) jedinica za brzinu rada procesora

  • C. 

   C) skraćenica od „binary digit“

  • D. 

   D) oznaka za jedinicu informacije koja sadrži 4 podatka

 • 11. 
  1. Šta je to „bajt“? (dva tačna odgovora)
  • A. 

   A) 1 bajt sadrži 10 bitova

  • B. 

   B) Jediniza za količinu informacija koja sadrži 8 bitova

  • C. 

   C) 1 bajt sadrži 16 bitova

  • D. 

   D) Jedinica memorije koja može da sadrži broj u opsegu od 0-255

 • 12. 
  1. Koji su od navedenih iskaza tačni? (dva tačna odg)
  • A. 

   A) 1 bit sadrži 8 bajtova

  • B. 

   B) 16 bitova su 2 bajta

  • C. 

   C) 1kB sadrži 1024 bajta

  • D. 

   D) 1KB sadrži 1000 bita

 • 13. 
  1.  Koliko bita sadrži jedan bajt?
  • A. 

   A) 1

  • B. 

   B) 8

  • C. 

   C) 16

  • D. 

   D) 32

 • 14. 
  1. Koliko bajta sadrži 1 kilobajt?
  • A. 

   A) 100

  • B. 

   B) 1000

  • C. 

   C) 1024

  • D. 

   D) 1056

 • 15. 
  1. SATA ( Serial Advanced Technology Attachment) koristi se za priključivanje?
  • A. 

   A) serijskih štampača

  • B. 

   B) serijskih modema

  • C. 

   C) hard diskova

  • D. 

   D) video projektora

 • 16. 
  1. Na koji port se može priključiti štampač? (dva tačna odgovora)
  • A. 

   A) usb port

  • B. 

   B) game port

  • C. 

   C) paralelni port

  • D. 

   D) ps/2 port

 • 17. 
  1. Koji od navedenih predstavlja standardni kapacitet cd-a?
  • A. 

   A) 120 KB

  • B. 

   250 kb

  • C. 

   650 mb

  • D. 

   1,2 gb

 • 18. 
  1. Koji je standardni kapacitet DVD-a?
  • A. 

   4,7 mb

  • B. 

   4,7 gb

  • C. 

   650 mb

  • D. 

   10 gb

 • 19. 
  1. Izaberite pravilan redosled medija u odnosu na kapacitet:
  • A. 

   A) zip, disketa, dvd, cd

  • B. 

   B) dvd, zip, cd, disketa

  • C. 

   C) disketa, zip, cd, dvd

  • D. 

   D) diskeda, cd, zip, dvd

 • 20. 
  1. Koji od navedenih medijuma ima najbrži pristup podacima?
  • A. 

   A) hard disk

  • B. 

   B) zip disk

  • C. 

   C) cd rom

  • D. 

   D) disketa