Informatika 3/5

20 Pitanja

Settings
Please wait...
Informatika 3/5

Questions and Answers
 • 1. 
  1.  Dekadnom broju 13 odgovara binarni broj:
  • A. 

   201

  • B. 

   101

  • C. 

   1101

  • D. 

   10001

  • E. 

   10201

 • 2. 
  1.  Ako je logički izraz L datog algoritma tačan (L=TRUE), izlaz algoritma (B) biće:
  • A. 

   102

  • B. 

   201

  • C. 

   99

  • D. 

   202

  • E. 

   101

 • 3. 
  1.  Oktalnom broju 614 odgovara dekadni broj:
  • A. 

   639

  • B. 

   936

  • C. 

   396

  • D. 

   28

 • 4. 
  1.  Napisati opšti oblik komande za uslovno granjanje
 • 5. 
  1.  Heksadecimalnom broju (8C)16 odgovara binarni broj:
  • A. 

   11001100

  • B. 

   10001110

  • C. 

   10001101

  • D. 

   10001100

 • 6. 
  1.  Oktalnom broju 614 odgovara dekadni broj:
  • A. 

   639

  • B. 

   936

  • C. 

   396

  • D. 

   28

 • 7. 
  1. Koje od ponuđenih rješenja zadovoljava rješenje datog algoritma, ako se zna da je Xi=-3
  • A. 

   -4

  • B. 

   -1

  • C. 

   -2

  • D. 

   0

 • 8. 
  1.  Naziv za grafički prikaz algoritma je:
  • A. 

   A) grafikon

  • B. 

   B) računarska grafika

  • C. 

   C) tok programa

  • D. 

   D) dijagram toka

 • 9. 
  1. Šta znači skraćenica PC?
  • A. 

   A) personalni računar

  • B. 

   B) mainframe računar za jednog korisnika

  • C. 

   C) računar

  • D. 

   D) mikroračunar

 • 10. 
  1.  Koja od navedenih aktivnosti može bitno uticati na povećanje brzine rada računara?
  • A. 

   A) instaliranje novih programa

  • B. 

   B) Povećanje kapaciteta ROM memorije

  • C. 

   C) Povećanje kapaciteta RAM memorije

  • D. 

   D) Fragmentacija hard diska

 • 11. 
  1.  Od navedenih izaberite one koje predstavljaju zadatke BIOS-a? (dva tačna odgovora)
  • A. 

   A) testiranje hardvera računara

  • B. 

   B) pokretanje operativnog sistema

  • C. 

   C) rad sa fajlovima

  • D. 

   D) BIOS sadrži operativni sistem

 • 12. 
  1.  Koja od navedenih komponenti se ne nalazi u kućištu računara?
  • A. 

   A) radna memorija

  • B. 

   B) mikroprocesor

  • C. 

   C) izvor za napajanje

  • D. 

   D) tastatura

 • 13. 
  1. Koja od navedenih komponenti predstavlja I/O uređaj?
  • A. 

   A) modem

  • B. 

   B) monitor

  • C. 

   C) tastatura

  • D. 

   D) miš

 • 14. 
  1. Koji pojam ne spada u niz?
  • A. 

   A) eprom

  • B. 

   B) hard disk

  • C. 

   C) miš

  • D. 

   D) cd

 • 15. 
  1. Koji pojam ne spada u niz?
  • A. 

   A) touchpad

  • B. 

   B) miš

  • C. 

   C) tastatura

  • D. 

   D) hard disk

 • 16. 
  1.  Koja od navedenih komponenti je neophodna da bi računar radio?
  • A. 

   A) modem

  • B. 

   B) ms word

  • C. 

   C) osnovna ploča

  • D. 

   D) cd rom

 • 17. 
  1.  Koja od navedenih komponenti je neophodna da bi računar radio?
  • A. 

   A) cd rom

  • B. 

   B) disketa

  • C. 

   C) miš

  • D. 

   D) procesor

 • 18. 
  1.  Koja od navedenih komponenti je neophodna da bi računar radio? (zaokruži netačan odgovor)
  • A. 

   A) raid kontroler

  • B. 

   B) radna memorija

  • C. 

   C) cache memorija

  • D. 

   D) operativni sistem

 • 19. 
  1.  Koje od navedenih komponenti predstavljaju hardver? (zaokružiti netačan odgovor)
  • A. 

   A) uređaj za neprekidno napajanje

  • B. 

   B) zvučnik

  • C. 

   C) miš

  • D. 

   D) dos

 • 20. 
  1. Računar je brži ako (dva tačna odg)
  • A. 

   A) je brzina rada procesora (cpu) veća

  • B. 

   B) ima veći ram

  • C. 

   C) ima modem

  • D. 

   D) ima monohromatski monitor (jer se slika bez boja brže formira)