Informatika 1r - 2. Kontrolni

25 Questions | Total Attempts: 181

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Informatika 1r - 2. Kontrolni

Uredjaji za pohranu, povezivanje, računalni programi


Questions and Answers
 • 1. 
  Kod magnetskog diska svaka ploča podijeljena je u:
  • A. 

   Koncentrične krugove

  • B. 

   Staze i sektore

  • C. 

   Sektore i adresne jedinice

  • D. 

   Fiksni broj staza

 • 2. 
  Medije za pohranu podataka možemo podijeliti na optičke medije i
 • 3. 
  Okrugla ploča izrađena od nemagnetne tvari presvučena je vrlo tankim magnetskim slojem _________ __________.
 • 4. 
  Magnetski diskovi svoje djelovanje temelje na __________ svojstvima magnetskog polja. (Dopuni!)
 • 5. 
  Danas se kapacitet tvrdog (hard) diska iskazuje (mjeri) u stotinama:
  • A. 

   MB

  • B. 

   GB

  • C. 

   TB

  • D. 

   Bajtovima

 • 6. 
  Diskete veličine 3,5 inča imaju kapacitet od
  • A. 

   1.44 KB

  • B. 

   1.44 MB

  • C. 

   1.44 GB

  • D. 

   1024 Kb

 • 7. 
  Načelo djelovanja optičkih diskova temelji se na:
  • A. 

   Fizikalnim svojstvima svjetlosti

  • B. 

   Fizikalnim svojstvima magnetskog polja

  • C. 

   Svojstvima željeznog oksida

  • D. 

   Svojstvima legure kobalta

 • 8. 
  Kao izvor svjetlosti pri upisu i čitanju podataka kod optičkih diskova rabi se:
 • 9. 
  Kapacitet CD-ROM-a iznosi:
  • A. 

   650 KB ili 700 KB

  • B. 

   650 MB ili 700 MB

  • C. 

   650 TB ili 700 TB

  • D. 

   1 GB

 • 10. 
  Kako se nazivaju optički diskovi na koje se može višekratno snimati?
  • A. 

   CD-R

  • B. 

   CD+R

  • C. 

   CD-RW

  • D. 

   CD-W

 • 11. 
  Najveći kapacitet dvostranog DVD-a s dva sloja iznosi?
  • A. 

   4,7 MB

  • B. 

   17 MB

  • C. 

   4,7 GB

  • D. 

   17 GB

 • 12. 
  Smanjenjem valne duljine lasera optičkih uređaja dobivena jenova tehnologija zapisivanja podataka na optički disk pod nazivom:
  • A. 

   Blu-ray

  • B. 

   Green-ray

  • C. 

   RGB

  • D. 

   LCD

 • 13. 
  Memorijski ključić - štapić je posebna vrsta poluvodičke memorije (tzv. engl. “flash” memorija) koja ne gubi svoj sadržaj prekidom napajanja.
  • A. 

   TOČNO

  • B. 

   NETOČNO

 • 14. 
  Brzina prijenosa digitalnih podataka mjeri se u:
  • A. 

   Bps

  • B. 

   Mbh

  • C. 

   Bph

  • D. 

   Gbs

 • 15. 
  Serijskim prijenosom prenosi se samo 2 bita podataka.
  • A. 

   TOČNO

  • B. 

   NETOČNO

 • 16. 
  __________ pretvara digitalne podatke u signale frekvencije zvuka kako bi podaci mogli putovati telefonskom linijom.
  • A. 

   Memory stick

  • B. 

   Zvučna kartica

  • C. 

   Grafička kartica

  • D. 

   Modem

 • 17. 
  Inačica (verzija) DSL-a čije je osnovno obilježje različita (asimetrična) brzina prijenosa podataka pri primanju i slanju zove se:
 • 18. 
  Računalne mreže dijelimo na LAN i
 • 19. 
  Nadzor nad mrežom obično se prepušta jednom od računala u mreži koji se zove nadzorno računalo ili
 • 20. 
  Računalne mreže koje se kao prijenosnim medijem koriste prostorom, a podaci se prenose radiovalovima nazivamo:
  • A. 

   LAN

  • B. 

   WLAN

  • C. 

   RLAN

  • D. 

   ISDN

 • 21. 
  Pri razmjeni podataka mora postojati dogovor o vremenu i načinu razmjene podataka između primatelja i pošiljatelja – takav se dogovor naziva:
 • 22. 
  Temeljni element programa je
 • 23. 
  U užem je smislu strojni jezik računala (engl. Machine language, machine code) _______ prikaz programa za računala.
  • A. 

   Binarni

  • B. 

   Oktalni

  • C. 

   Dekadski

  • D. 

   Heksadekadski

 • 24. 
  U više programske jezike ne ubrajamo:
  • A. 

   C++

  • B. 

   Internet Explorer

  • C. 

   Pascal

  • D. 

   Basic

 • 25. 
  Specijalizirani programski jezik namijenjen izradi hipertekst dokumenata naziva se:
  • A. 

   HTML

  • B. 

   Java

  • C. 

   Visual Basic

  • D. 

   C++

Back to Top Back to top