Quiz Om Kongen Av Tidligere Eksamner

13 Questions | Total Attempts: 78

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Quiz Om Kongen Av Tidligere Eksamner

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hva er Kants prosjekt?
  • A. 

   Redde vitenskapen fra Humes årsakskritikk

  • B. 

   Definere a priori og posteriori viten

  • C. 

   Skape en basis for sikker viten

  • D. 

   Kritisere Gud

  • E. 

   Lage popcorn

 • 2. 
  Hvilke begreper bruker Kant for å kategorisere viten?
  • A. 

   Analytisk

  • B. 

   Syntetisk

  • C. 

   A posteriotrisk

  • D. 

   A primus

  • E. 

   A posteriorisk

  • F. 

   A priori

  • G. 

   B optimus prime

 • 3. 
  Kants løsning på Humes problem kalles ofte en __________ revolusjon
 • 4. 
  Alle sanseinntrykk er som baken ved at de er:
  • A. 

   Illeluktende

  • B. 

   Todelt

  • C. 

   Runde

  • D. 

   Forskjellig fra menneske til menneske, slik at hvert menneske har forskjellig a priori viten

 • 5. 
  Hvilke er ifølge Kant a priori ordensmønstre?
  • A. 

   Matrise (matrix)

  • B. 

   Det kategoriske imperativ

  • C. 

   Tid

  • D. 

   Sanseregistre

  • E. 

   Rom

  • F. 

   Akevitt

 • 6. 
  Fullfør setningen ved å krysse av: Forstandskategoriene er bestemte kategorier...
  • A. 

   Vi innretter inntrykkene etter,

  • B. 

   Vi innretter forstanden etter,

  • C. 

   For eksempel i henhold til tid-rom.

  • D. 

   For eksempel i henhold til årsak-virkning.

 • 7. 
  Anskuelsesformene og forstandskategoriene er for oss som
  • A. 

   En trakt som leder sanseinntrykk inn i forstandskategoriene.

  • B. 

   Et filter som filtrerer ut usikker kunnskap, så vi bare har sikker kunnskap.

  • C. 

   Et høreapparat som ikke klarer alle hørselsinntrykk.

  • D. 

   Kreft på hjernen, slik som exphil.

 • 8. 
  Hvilke(n) er syntetisk a priori viten?
  • A. 

   En ungkar er en ugift mann.

  • B. 

   5+e^(ln7) = 12

  • C. 

   Min søsters mor er den samme som fødte meg.

  • D. 

   En mørk mann er, uavhengig av familieforhold, en bror fra en annen mor.

 • 9. 
  True/false: Vi kan ha en sanseopplevelse selv om den ikke foregår over tid og på et sted.
  • A. 

   1

  • B. 

   0

 • 10. 
  Ifølge Kant ligger kilden til gode handlinger i
  • A. 

   Følelsene og impulsene.

  • B. 

   Forstandskategoriene og anskuelsesformene.

  • C. 

   Viljen.

 • 11. 
  True/false: Ifølge Kant gis moralloven av vår egen fornuft.
  • A. 

   1

  • B. 

   0

 • 12. 
  Hvilket utsagn stemmer best med Kants første kategoriske imperativ?
  • A. 

   "Du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg"

  • B. 

   "Du skal ikke stjele"

  • C. 

   "Du må spise opp maten din. Tenk på barna i Afrika"

  • D. 

   "Tenk om alle haddde gjort som deg"

 • 13. 
  Det at vi kan avstå fra impulsene viser ifølge Kant at 
  • A. 

   Impulser er for gnagere

  • B. 

   Moralens grunnlag kommer av egen a priori evne

  • C. 

   Den empiriske er grunnlaget for morallovene våre

  • D. 

   "Alla som inte dansar" ikke nødvendigvis er voldtektsmenn

Back to Top Back to top