Il-mass Media

8 Questions

Settings
Please wait...
Mass Media Quizzes & Trivia

The quiz is aimed mainly to 14 year old students. It is an introduction to the media which is dominantly influencing students today.


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  Il-kelma "mass media", tfisser:
  • A. 

   Kull tip ta' komunikazzjoni li ssehh bejnietna

  • B. 

   Tipi ta' komunikazzjoni li jolqtu hafna nies

  • C. 

   Dak kollu li jigri madwarna

  • D. 

   Internet u television

 • 2. 
  Hemm ______________ tipi ta' Komunikazzjoni. Dawn huma ________________________________________________________
 • 3. 
  Verbali tfisser _____________________________Mhux verbali tfisser _______________________________
 • 4. 
  Il-Mass Media ghandha ________________ tipi ta' rwoli:
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   4

  • D. 

   Ma jinghoddux tant kemm ghandha

 • 5. 
  Il-poplu jkun aktar infurmat x'inhu jigri, u jekk ma tinghadx il-verita kollha, dan jkun nuqqas serju lejn is-socjeta'.
  • A. 

   Informazzjoni

  • B. 

   Edukazzjoni

  • C. 

   Divertiment

  • D. 

   Socjalizzazzjoni

 • 6. 
  Din ma ssehhx biss fuq il-bank ta' l-iskola, izda wkoll minn dak kollu li naraw u nisimghu fil-mezzi tax-xandir
  • A. 

   Informazzjoni

  • B. 

   Edukazzjoni

  • C. 

   Divertiment

  • D. 

   Socjalizzazzjoni

 • 7. 
  Hafna minna filghaxija jistriehu billi jaraw it-televizjoni, jaqraw xi gazzetta, ktieb jew jisimghu xi radju
  • A. 

   Informazzjoni

  • B. 

   Edukazzjoni

  • C. 

   Divertiment

  • D. 

   Socjalizzazzjoni

 • 8. 
  Jghinuna nitghallmu n-normi u l-valuri tas-socjeta'.
  • A. 

   Informazzjoni

  • B. 

   Edukazzjoni

  • C. 

   Divertiment

  • D. 

   Process ta' Socjalizzazzjoni