Il-kantilena

10 Mistoqsijiet
Il-kantilena

Dan il-kwiżż huwa immirat għall-istudenti tat-tielet sena sekondarja. Jikkonsisti f'sett ta' mistoqsijiet dwar l-ewwel kitba bil-Malti. Fll-istess ħin dawn ser iservu bħala reviżjoni. Fl-aħħar u mhux l-inqas, il-kwiżż għandu jżid il-motivazzjoni u l-interess fost l-istudenti dwar l-Istorja tal-lingwa Maltija.  

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Min sabha l-Kantilena?
  • A. 

   Pietru Caxaru.

  • B. 

   Godfrey Wettinger

  • C. 

   Temi Zammit

  • D. 

   Godfrey Wettinger u Mikiel Fsadni

 • 2. 
  Min kiteb il-Kantilena?
  • A. 

   Pietru Caxaru

  • B. 

   Godfrey Wettinger

  • C. 

   Mikiel Fsadni

  • D. 

   Temi Zammit

 • 3. 
  F’liema sena nstabet il-Kantilena u fejn?
  • A. 

   Fl-2000 fil-kunsill lokali tas-Siġġiewi

  • B. 

   Fl-1400 f'The Point

  • C. 

   Fl-1966 fl-arkivju nutarili l-Belt

  • D. 

   Fl-1967 fil-knisja tal-Belt

 • 4. 
  Taħt liema ħakma nkitbet il-Kantilena?
  • A. 

   Spanjola

  • B. 

   Franċiża

  • C. 

   Ġermaniża

  • D. 

   Taljana

 • 5. 
  X’inhu l-istil ta’ din l-għanja, li jirrifletti l-ħajja ta’ Caxaru?
  • A. 

   Sunett

  • B. 

   Awtobijografija

  • C. 

   Eleġija

  • D. 

   Poema

 • 6. 
  Din ma nsejħulhiex poeżija iżda  ____________.
 • 7. 
  Għandha element qawwi tal- _______________.
 • 8. 
  Hija miktuba b’Malti _______________.
 • 9. 
  Caxaru kien ___________ u _____________.
 • 10. 
  Il-kelma ____________ ġejja mir-Rumanz.