მიკრობიოლოგია, II Semestri რნმ-ვირუსები 101-150

50 Questions | Total Attempts: 115

SettingsSettingsSettings
მიკრობიოლოგია, II Semestri რნმ-ვირუსები 101-150 - Quiz

რნმ-ვირუსები 101-150


Questions and Answers
 • 1. 
   101.ჩამოთლილი რომელი მორფოლოგიური თვისება ახსიათებს Caliciviridae-ს ოჯახის წარმომადგენლებს?
  • A. 

   კაფსიდის ზედაპირზე აქვთ 32 ფიალისებური ჩაღემავება

  • B. 

   შეიცავს ორძაფიან რნმ-ს

  • C. 

   კაფსიდი სპირალური სიმეტრიის შენების აქვთ

  • D. 

   გააჩნიათ სუპერკაფსიდი

 • 2. 
  102. რა წარმოადგენს რეტროვირუსების დამახასიათებელ თავისებურებას? 
  • A. 

   დნმ-ის შემცველი ვირუსია

  • B. 

   დნმ-ის შემცველი ვირუსია

  • C. 

   ვირიონის შემადგენლობაში შედის ფერმენტი შებრუნებით ტრანსკრიპტაზა

  • D. 

   მათი გენომი შეიცავს როგორც დნმ-ს ისე რნმ-ს

 • 3. 
  103. ჩამოთვლილთაგან რომელია რეტროვირუსების ოჯახში შემვალი ქვეოჯახი?
  • A. 

   Pneumoirinae

  • B. 

   Paramyxovirinae

  • C. 

   Poliomavirinae

  • D. 

   Oncovirinae

 • 4. 
  104. ჩამოთვლილთაგან რომელია რეტროვირუსების ოჯახში შემვალი ქვეოჯახი? 
  • A. 

   Spumavirinae

  • B. 

   Papilomavirinae

  • C. 

   Pneumovirinae

  • D. 

   Paramyxovirinae

 • 5. 
  105. ჩამოთვლილთაგან რომელია რეტროვირუსების ოჯახში შემვალი ქვეოჯახი? 
  • A. 

   Lentivirinae

  • B. 

   Papilomavirinae

  • C. 

   Pneumovirinae

  • D. 

   Paramyxovirinae

 • 6. 
  106. რომელ ოჯახს ეკუთვნის ონკოვირუსების ქვეოჯახი?
  • A. 

   რეტროვირუსების

  • B. 

   არენავირუსების

  • C. 

   პიკორნავირუსების

  • D. 

   რეოვირუსების

 • 7. 
  107. რომელ ოჯახს ეკუთვნის სპუმავირუსების ქვეოჯახი? 
  • A. 

   ორთომიქსოვირუსების

  • B. 

   პარამიქსოვირუსების

  • C. 

   რეტროვირუსების

  • D. 

   რეოვირუსების

 • 8. 
  108. რომელ ოჯახს ეკუთვნის ლენტივირუსების ქვეოჯახი? 
  • A. 

   ცირცინოვირუსების

  • B. 

   რეტროვირუსების

  • C. 

   რეოვირუსების

  • D. 

   ბუნიავირუსების

 • 9. 
  109. ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი თავისებურების გამო ეწოდა ქვეოჯახს Spumavirinae?
  • A. 

   ფუზეგენური ეფექტის გამო

  • B. 

   რნმ-ის შემცველობის გამო

  • C. 

   "დიპლოიდური" გენომის გამო

  • D. 

   ფერემენტ უკუტრანსკრიპტაზას შემცველობის გამო

 • 10. 
  110. ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი თავისებურების გამო ეწოდა ქვეოჯახს Spumavirinae? 
  • A. 

   ფერმენტი უკუტრანსკრიპტაზას შემცველობის გამო

  • B. 

   "დიპლოიდური" გენომის გამო

  • C. 

   უჯრედული კულტურის აძლევს თითქოსდა ქაფისმაგვარ შესახედაობას

  • D. 

   რნმ-ის შემცველობის გამო

 • 11. 
  111. ქვემოთ ცამოთვლილი სახეობებიდან რომელი შედის Lentivirinae-ს ქვეოჯახში? 
  • A. 

   პოლიომიელიტის ვირუსი

  • B. 

   აივ-ი (ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი)

  • C. 

   წითელას ვირუსი

  • D. 

   წითურას ვირუსი

 • 12. 
  112. რომელ ოჯახში შედის ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი? 
  • A. 

   Togaviridae-ს

  • B. 

   Orthomyxoviridae-ს

  • C. 

   Reoviridae-ს

  • D. 

   Retroviridae-ს

 • 13. 
  113. რომელ ქვეოჯახში შედის ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი (აივ)?
  • A. 

   Lentivirinae-ს

  • B. 

   Spumavirinae-ს

  • C. 

   Pneumovirinae-ს

  • D. 

   Oncovirinae-ს

 • 14. 
  114. ჩამოთვლილი ნოზოლოგიებიდან უპირატესად რომელია ოპორტუნისტული114. ჩამოთვლილი ნოზოლოგიებიდან უპირატესად რომელია ოპორტუნისტული (თანმხლები) შიდსით დაავადებულებისთვის?  
  • A. 

   ჰელიკობაქტერიოზული კუჭის წყლული

  • B. 

   კაპოშის სარკომა

  • C. 

   სტაფილოკოკური ფურუნკულოზი

  • D. 

   გლუმორულონეფრიტი

 • 15. 
  115. ჩამოთვლილი ნოზოლოგიბიდან უპირატესად რომელია ოპორტუნისტული (თანმხლები) შიდსით დაავადებულებისთვის?
  • A. 

   C. perfringens-ით გამოწვეული კვებითი ტოქსიკოინფექცია

  • B. 

   B. cereus-ით გამოწვეული კვებითი ტოქსიკოინფექცია

  • C. 

   Pneumocistis carinii-ით გამოწვეული პნევმონია

  • D. 

   ლეგიონელებით გამოწვეული პნევმონია

 • 16. 
  116. უპირატესად ადამიანის რომელი უჯრედებისადმი გააჩნიათ ტროპიზმი შიდსის აღმძვრელ რეტროვირუსებს?
  • A. 

   სისხლძარღვთა ენდოთელური უჯრედებისადმი

  • B. 

   ანის ეპითელური უჯრედებისადმი

  • C. 

   ნეიროციტებისადმი

  • D. 

   ლიმფოციტებისადმი

 • 17. 
  117. ჩამოთვლილი ფერმენტებიდან რომელია კოდირებული აივ-ის გენომში? 
  • A. 

   პლაზმაკოაგულაზა

  • B. 

   ნეირამინიდაზა

  • C. 

   ადენილაციკლაზა

  • D. 

   რევერტაზა

 • 18. 
  118. რა წარმოადგენს აივ-ის დამახასიათებელ თავისებურებას?  
  • A. 

   შეიცავს ერთძაფიან დნმ-ს

  • B. 

   კაფსიდის ცილებს გამონაზარდების (კბილების) ფორმა აქვთ

  • C. 

   გარეთა გარსს აქვს ფინჯნისებური ჩაღრმავებები

  • D. 

   გააჩნიათ ე.წ. "პილები", რითაც ადჰეზირდებიან სამიზნე უჯრედებზე

 • 19. 
  119. რა წარმოადგენს აივ-ის მორფოგენეზის თავისებურებას
  • A. 

   მისი აწყობა უპირატესად ხდება უჯრედის ბირთვში

  • B. 

   მისი გენომი ყოველთვის იტაცებს მასპინძლის უჯრედის დნმ-ის გარკვეულ ფრაგმენტს

  • C. 

   ინფორმაციის გადაწერა უჯრედის გენომზე მას შემდეგ იწყება, რაც მისი დნმ-ის მეორე დეფექტური ჯაჭვი ვირუსდამხმარეს საშუალებით სრულყოფილი გახდება

  • D. 

   უჯრედიდან ბადინგის გზით გამონთავისუფლდება

 • 20. 
  120 რა წარმოადგენს აივ-ის მორფოგენეზის დამახასიათებელ თავისებურებას? 
  • A. 

   ვირუსის კომპონენტების აწყობა ხდება უჯრედის პლაზმურ მემბრანაზე

  • B. 

   უჯრედიდან გამოდის აფეთქების გზით

  • C. 

   ინფორმაციის გადაწერა უჯრედის გენომზე მას შემდეგ იწყება, რაც მისი დნმ-ის მეორე დეფექტური ჯაჭვი ვირუსდამხმარეს საშუალებიტ სრულყოფილი ხდება

  • D. 

   მისი გენომი ყოველთვის იტაცებს მასპინძლის უჯრედის დნმ-ის გარკვეულ ფრაგმენტს

 • 21. 
  121. რა წარმოადგენს აივ-ის გლიკოპროტეინებისათვის დამახასიათებელი თავისებურებას? 
  • A. 

   gp 120 ჰიდროფობული კომპონენტია

  • B. 

   Gp 120 მემბრანაში ღერძისმაგვარად არის ჩაზრდილი

  • C. 

   Gp 41 გამოზრდილია ვირუსის გარეთა მემბრანიდან

  • D. 

   Gp 41 ჰიდროფობული კომპონენტია

 • 22. 
  122. რა წარმოადგენს აივ-ის გლიკოპროტეინებისათვის დამახასიათებელი თავისებურებას? 
  • A. 

   Gp 120 ჰიდროფილური კომპონენტია

  • B. 

   Gp 120 მემბრანასი ღერძისმაგვარად არის ჩაზრდილი

  • C. 

   Gp 41 გამოზრდილია ვირუსის გარეთა მემბრანიდან

  • D. 

   Gp 41 ჰიდროფილური კომპონენტია

 • 23. 
  123. რა წარმოადგენს აივ-ის გლიკოპროტეინებისათვის დამახასიათებელი თავისებურებას? 
  • A. 

   P 120 ჰიდროფობული კომპონენტია

  • B. 

   Gp 120 გამოზრდილია ვირუსის გარეთა მემბრანიდან

  • C. 

   Gp 41 ჰიდროფილური კომპონენტია

  • D. 

   Gp 41 გამოზრდილია ვირუსის გარეთა მემბრანიდან

 • 24. 
  124. რა წარმოადგენს აივ-ის გლიკოპროტეინებისათვის დამახასიათებელი თავისებურებას? 
  • A. 

   Gp 120 ჰიდროფობული კომპონენტია

  • B. 

   Gp 120 მემბრანაში ღერძისმაგვარად არის ჩაზრდილი

  • C. 

   Gp 41 მემბრანაში ღერძისმაგვარად არის ჩაზრდილი

  • D. 

   Gp 41 ჰიდროფილური კომპონენტია

 • 25. 
  125. ჩამოთვლილთაგან უპირატესად რომელია აივ-ის გავრცელების გზა? 
  • A. 

   სქესობრივი კონტაქტი

  • B. 

   ალიმენტური

  • C. 

   ჰაერ-წვეთოვანი

  • D. 

   ტრანსმისიული _ ტანსაცმლის ტილით

Back to Top Back to top