მიკრობიოლოგია, II სემესტრი, რნმ-ვირუსები 301-350

50 Questions | Total Attempts: 126

SettingsSettingsSettings
მიკრობიოლოგია, II სემესტრი, რნმ-ვირუსები 301-350 - Quiz

რნმ-ვირუსი 301-350


Questions and Answers
 • 1. 
  301. ჩამოთვლილი რომელი თავისებურებით ხასიათდება წითურას ვირუსის ანტიგენები
  • A. 

   ვირუსი მხოლოდ ერთი სეროტიპით არის წარმოდგენილი 

  • B. 

   შინაგანი კაფსიდური ანტიგენის საფუძველზე ვირუსი დაყოფილია სეროლოგიურ ვარინტებად

  • C. 

   სეროლოგიურ ვარიანტებად სუპერკაფსიდთან დაკავშირებული ანტიგენების საფუძველზეა დაყოფილი

  • D. 

   გააჩნია ჯვარედინად მორეაგირე ანტიგენები წითელას ვირუსის ანტიგენებთან

 • 2. 
  302. ჩამოთვლილთაგან რომელი თავისებურებით ხასიათდება წითურას ვირუსის ანტიგენი?
  • A. 

   გააჩნია სუსტად გამოხატული ნეირამინიდაზური აქტიობა

  • B. 

   ანტიგენურ სტრუქტურას იცვლის დრეიფით

  • C. 

   ანტიგენურ სტრუქტურას იცვლის შიფტით

  • D. 

   გააჩნია ჯვარედინად მორეაგირე ანტიგენი წითელას ვირუსთან

 • 3. 
  303. ჩამოთვლილთაგან რომელი თავისებურებით ხასიათდება წითურას ვირუსის ანტიგენი?
  • A. 

   სუპერკაფსიდური ანტიგენით დაყოფილია სეროლოგიურ ჯგუფებად

  • B. 

   კაფსიდური ანტიგენის საფუძველზე დაყოფილია სეროლოგიურ ვარიანტებად

  • C. 

   გააჩნია ჰემოლიზური თვისებები

  • D. 

   ანტიგენურ სტრუქტურას იცვლის როგორც დრეიფით, ისე შიფტით

 • 4. 
  304. ჩამოთვლილი თავისბურებიდან რომელია დამახასიათებელი წითურას ვირუსის რეპროდუქციისათვის?
  • A. 

   მრავლდება ხელოვნურ საკვებ ნიადაგებზე, თუ ის გამდიდრებულია ასპარგინის მჟავით

  • B. 

   შეუძლია რეპროდუქცია ადამიანის ემბრიონის პირველად კულტურებში

  • C. 

   რეპროდუქციისას ციტოპატოგენურ ეფექტს არ იძლევა

  • D. 

   უჯრედიდან "აფეთქების" გზით გამოდიან

 • 5. 
  305. ჩამოთვლილი რომელი თავისებურება არის დამახასიათებელი წითურას ვირუსის რეპროდუქციისათვის?
  • A. 

   ვირუსის რეპროდუქცია უჯრედის ციტოპლაზმაში ხდება

  • B. 

   შეუძლიათ რეპროდუქცია ხელოვნურ საკვებ ნიადაგებზეც

  • C. 

   კულტივირება რომე მოხდეს გადანეგვად კულტურებში, საჭიროა დნმ-შემცველი დამხმარე ვირუსები (კერძოდ ადენოვირუსი)

  • D. 

   ვირიონები უჯრედიდაბ "აფეთქების" გზით გამოდიან

 • 6. 
  306. ჩამოთვლილი თავისებურბებიდან რომელია დამხასიათებელი წითურას ვირუსის რეპროდუქციისათვის?
  • A. 

   ვერ კულტივირდება ვერც პირველად და ვერც გადანერგვად ურჯედულ კულტურებში

  • B. 

   გააჩნია კარგად გამოხატული ციტოპათოგენური მოქმედება

  • C. 

   ხელოვნურ საკვებ ნიადაგებზე მხოლოდ მაშინ კულტივირდება, თუ ის გამდიდრებულია ტრიფსინით და ჰეპარინით

  • D. 

   უჯრედებიდან "აფეთქები" გზით გამოდიან

 • 7. 
  307. ჩამოთვლილი თავისებურებებიდან რომელია დამახასიათებელი წითურას ვირუსის რეპროდუქციისათვის?
  • A. 

   შეუძლიათ კულტივირება ტრიფსინით და ჰეპარინით გამდიდრებულ ხელოვნურ საკვებ ნიადაგებზე

  • B. 

   ქსოვილოვანი კულტურებში არ ავლენენ ციტოპათოგენურ ეფექტს

  • C. 

   უჯრედების ციტოპლაზმაში წარმოქმნიან ეოზინოფილურ ჩანართებს

  • D. 

   უჯრედებიდან "აფეთქების" გზიტ გამოდიან

 • 8. 
  308. ჩამოთვლილთაგან უპირატესად სად ხდება წითურას ვირუსის პირველადი რეპროდუქცია? 
  • A. 

   კანის ეპიდერმულ უჯრედებში

  • B. 

   ზედა სასუნთქი გზების ლორწოვანი გარსის უჯრედებში

  • C. 

   საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ლორწოვან გარსში

  • D. 

   სხვადასხვა ჯირკვლების ლიმფურ უჯრედებში

 • 9. 
  309. რა თავისებურებით ხასიათდება წითურას ვირუსის სისხლსა და ლიმფაში ცირკულაცია?
  • A. 

   დაავადების გადატანის შემდეგ ვირუსი სიცოცხლის ბოლომდე რჩება ადამიანის სისხლში

  • B. 

   ვირუსემია ქრება გამონაყრის გაჩენისთანავე

  • C. 

   წითურას არ ახასიათებს ვირუსემიის განითარება

  • D. 

   ვირუსემიას ადგილი აქვს, როცა კანზე მკვეთრი გამონაყრია და ავადმყოფს მაღალი ტემპერატურა აქვს

 • 10. 
  310. რა თავისებურებით ხასიათდება წითურას იმუნიტეტი?
  • A. 

   დაავადების შემდეგ ყალიბდება მყარი იმუნიტეტი

  • B. 

   იმუნიტეტი უპირატესად უჯრედული ხასიათისაა

  • C. 

   ვითარდება ჰიპერმგრძნობელობის შენელებული ტიპი

  • D. 

   ანტისხეულები დაავადების გადატანიდან 2-3 კვირაში ქრებიან

 • 11. 
  311. რა წარმოადგენს წითურას ინფექციის წყაროს?
  • A. 

   შინაური ფრინველები

  • B. 

   გარეული ფრინველები

  • C. 

   ავადმყოფი ადამიანი

  • D. 

   მღრღნელები

 • 12. 
  312. რა წარმოდაგენს წითურას გადაცემის ძირითად გზას?
  • A. 

   აეროზოლური

  • B. 

   სქესობრივი კონტაქტი

  • C. 

   პარენტერალური

  • D. 

   ტრანსმისიული

 • 13. 
  313. ჩამოთვლილთაგან უპირატესად რომელი დამაზიანებელი მოქმედება ახასიათებს წითურას ვირუსს?
  • A. 

   ემბრიოპათიური

  • B. 

   სასქესო ორგანოების უჯრედების განადგურება და უნაყოფობის განვითარება

  • C. 

   გლუვ მულკულატურაზე ზემოქმედება და გულის მანკების ჩამოყალიბება

  • D. 

   გლუმერულონეფრიტის ცამოყალიბება

 • 14. 
  314. ჩამოთვლილთაგან უპირატესად რომელია წითურას გართულება?
  • A. 

   დუნე დამბლების განვითარება

  • B. 

   გულის მანკების ჩამოყალიბება

  • C. 

   სპონტანური აბორტები

  • D. 

   გლუმერულონეფრიტის განვითარება

 • 15. 
  315. ჩამოთვლილთაგან რომელ საშუალებას იყენებენ წითურას სპეციფიკური პროფილაქტიკისათვის?
  • A. 

   ვაქცინა შემუშავებული არ არის

  • B. 

   ანატოქსინს

  • C. 

   ანტიტოქსიურ შრატს

  • D. 

   ცოცხალ ვაქცინას

 • 16. 
  316. რომელი ვირუსი ითვლება ფლავივირუსების ოჯახის ტიპიურ წარმომადგენლად?
  • A. 

   წითურას ვირუსი

  • B. 

   წითელას ვირუსი

  • C. 

   ყვითელი ცხელების ვირუსი

  • D. 

   ყვავილის ვირუსი

 • 17. 
  317. ჩამოთვლილთAგან რომელი ვირუსი ეკუთვნის ფლავივირუსების ოჯახს?
  • A. 

   A ჰეპატიტის ვირუსი

  • B. 

   B ჰეპატიტის ვირუსი

  • C. 

   C ჰეპატიტის ვირუსი

  • D. 

   E ჰეპატიტის ვირუსი

 • 18. 
  318. ჩამოთვლილი ვირუსებიდან რომელი ეკუთვნის ფლავივირუსების ოჯახს?
  • A. 

   E ჰეპატიტის ვირუსი

  • B. 

   G ჰეპატიტის ვირუსი

  • C. 

   A ჰეპატიტის ვირუსი

  • D. 

   B ჰეპატიტის ვირუსი

 • 19. 
  319. ჩამოთვლილი ვირუსების ქვეჯგუფებიდან რომელი შედის ფლავივირუსების ოჯახში?
  • A. 

   ტკიპის ენცეფალიტის ჯგუფი

  • B. 

   კალიფორნიული ენცეფალიტის კომპლექსი

  • C. 

   ჰანტაანის კომპლექსის

  • D. 

   ცხენების ენცეფალომიელიტის ჯგუფი

 • 20. 
  320. ჩამოთვლილი ვირუსების ქვეჯგუფებიდან რომელი შედის ფლავივირუსების ოჯახში?
  • A. 

   ცხენების ენცეფალომიელიტის ჯგუფი

  • B. 

   იაპონური ენცეფალიტის ჯგუფი

  • C. 

   კალიფორნიული ენცეფალიტის კომპლექსი

  • D. 

   ჰანტაანის კომპლექსი

 • 21. 
  321. ჩამოთვლილი ვირუსების ქვეჯგუფებიდან რომელი შედის ფლავივირუსების ოჯახში?
  • A. 

   ჰანტაანის კომპლექსი

  • B. 

   ცხენების ენცეფალომიელიტის ჯგუფი

  • C. 

   დენგეს ცხელების ჯგუფი

  • D. 

   კალიფორნიული ენცეფალიტის კომპლექსი

 • 22. 
  322. ჩამოთვლილი ვირუსების ქვეჯგუფებიდან რომელი შედის ფლავივირუსების ოჯახში?
  • A. 

   კალიფორნიული ენცეფალიტის კომპელქსის

  • B. 

   ჰანტაანის კომპლექსი

  • C. 

   ჰანტაანის კომპლექსი

  • D. 

   ყვითელი ცხელების ჯგუფი

 • 23. 
  323. რას წარმოადგენს ფლავივირუსების ოჯახის წარმომადგენლების გენომი?
  • A. 

   ერთჯაჭვიან რნმ-ს

  • B. 

   ორჯაჭვიან რნმ-ს

  • C. 

   ერთჯაჭვიან დნმ-ს

  • D. 

   ორჯაჭვიან დნმ-ს

 • 24. 
  324. ჩამოთვლილი სტრუქტურული თავისებურებებიდან რომელია დამახასიათებელი ფლავივირუსის ოჯახის წარმომადგენლებისთვის?
  • A. 

   გააჩნიათ ორჯაჭვიანი დნმ-ი

  • B. 

   ნუკლეოკაფსიდი შეიცავს ჯგუფო-სპეციფიურ ანტიგენური თვისებების ერთ ცილას

  • C. 

   არ გააჩნია გარეთა გარსი

  • D. 

   გააჩნია ფერმენტი რევერტაზა

 • 25. 
  325. ჩამოთვლილი სტურუქტურული თავისებურებებიდან, რომელია დამახასიათებელი ფლავივირუსების ოჯახის წარმომადგენლებისთვის?
  • A. 

   გააჩნია ორჯაჭვიანი რნმ

  • B. 

   გააჩნია ფერმენტი რევერტაზა

  • C. 

   გარეთა გაარსზე გააცნიათ გლიკოპროტეინის შემცველი ჰემეგლუტინაციის თვისების მქონე კბილისმაგვარი გამონაზარდები

  • D. 

   ვირიონს გააცნია უფუნქციო რიბოსომები

Back to Top Back to top