Identifkation - Ukrudt / Weeds - Væksthus / Glasshouse : Mc

20 Questions | Total Attempts: 1122

SettingsSettingsSettings
Identifkation - Ukrudt / Weeds - Vksthus / Glasshouse : Mc - Quiz

Der er 20 forskellige ukrudtsarter. Du skal have 90% rigtige. Du har max. 2 minutter pr. spørgsmål There are 20 different weeds. You must have 90% correct. You have max. 2 minutes per. questions


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilket ukrudt / Which weed?
  • A. 

   Kvikgræs / Couch grass

  • B. 

   Liden nælde / Dwarf nettle

  • C. 

   Fuglegræs / Chickweed

  • D. 

   Rød tvetand / Red deadnettle

  • E. 

   Mælkebøtte / Dandelion

 • 2. 
  Hvilket ukrudt / Which weed? http://da.wikipedia.org/
  • A. 

   Lugtløs Kamille / Scentless chamomile

  • B. 

   Rosetspringklap / Hairy bittercress

  • C. 

   Agerpadderok / Common horsetail

  • D. 

   Skvalderkål / Ground elder

  • E. 

   Hyrdetaske / Shepherd's-purse

 • 3. 
  Hvilket ukrudt / Which weed?
  • A. 

   Ager stedmoder / Field pansy

  • B. 

   Lugtløs Kamille / Scentless chamomile

  • C. 

   Mælkebøtte / Dandelion

  • D. 

   Kortstråle / Fringed quickweed

  • E. 

   Svinemælk / Sow thistle

 • 4. 
  Hvilket ukrudt / Which weed? http://da.wikipedia.org/
  • A. 

   Levermos / Liverworts

  • B. 

   Agertidsel / Creeping Thistle

  • C. 

   Rosetspringklap / Hairy bittercress

  • D. 

   Svinemælk / Sow thistle

  • E. 

   Kortstråle / Fringed quickweed

 • 5. 
  Hvilket ukrudt / Which weed?
  • A. 

   Fuglegræs / Chickweed

  • B. 

   Skærm Vortemælk / Sun Spurge

  • C. 

   Alm. Brandbæger / Common groundsel

  • D. 

   Agertidsel / Creeping Thistle

  • E. 

   Hyrdetaske / Shepherd's-purse

 • 6. 
  Hvilket ukrudt / Which weed?
  • A. 

   Enårig rapgræs / Annual meadow grass

  • B. 

   Fuglegræs / Chickweed

  • C. 

   Kvikgræs / Couch grass

  • D. 

   Levermos / Liverworts

  • E. 

   Storkronet ærenpris / Large field speedwell

 • 7. 
  Hvilket ukrudt / Which weed?
  • A. 

   Fuglegræs / Chickweed

  • B. 

   Alm. Brandbæger / Common groundsel

  • C. 

   Skvalderkål / Ground elder

  • D. 

   Krybende Surkløver / Creeping woodsorrel

  • E. 

   Skærm Vortemælk / Sun Spurge

 • 8. 
  Hvilket ukrudt / Which weed? http://da.wikipedia.org/
  • A. 

   Kvikgræs / Couch grass

  • B. 

   Storkronet ærenpris / Large field speedwell

  • C. 

   Alm. Brandbæger / Common groundsel

  • D. 

   Agerstedmoder / Field pansy

  • E. 

   Kortstråle / Fringed quickweed

 • 9. 
  Hvilket ukrudt / Which weed?    
  • A. 

   Fuglegræs / Chickweed

  • B. 

   Skvalderkål / Ground elder

  • C. 

   Liden nælde / Dwarf nettle

  • D. 

   Rosetspringklap / Hairy bittercress

  • E. 

   Svinemælk / Sow thistle

 • 10. 
  Hvilket ukrudt / Which weed?
  • A. 

   Krybende Skovsyre / Creeeping sorrel

  • B. 

   Storkronet ærenpris / Large field speedwell

  • C. 

   Kvikgræs / Couch grass

  • D. 

   Levermos / Liverworts

  • E. 

   Agerstedmoder / Field pansy

 • 11. 
  Hvilket ukrudt / Which weed? Foto: www.landscentret.dk
  • A. 

   Enårig rapgræs / Annual meadow grass

  • B. 

   Kortstråle / Fringed quickweed

  • C. 

   Fuglegræs / Chickweed

  • D. 

   Rød tvetand / Red deadnettle

  • E. 

   Ager stedmoder / Field pansy

 • 12. 
  Hvilket ukrudt / Which weed?
  • A. 

   Fuglegræs / Chickweed

  • B. 

   Enårig rapgræs / Annual meadow grass

  • C. 

   Agertidsel / Creeping Thistle

  • D. 

   Agerpadderok / Common horsetail

  • E. 

   Krybende Skovsyre / Creeeping sorrel

 • 13. 
  Hvilket ukrudt / Which weed? http://da.wikipedia.org/
  • A. 

   Alm. Brandbæger / Common groundsel

  • B. 

   Storkronet ærenpris / Large field speedwell

  • C. 

   Rød tvetand / Red deadnettle

  • D. 

   Skærm Vortemælk / Sun Spurge

  • E. 

   Liden nælde / Dwarf nettle

 • 14. 
  Hvilket ukrudt / Which weed? http://da.wikipedia.org/
  • A. 

   Svinemælk / Sow thistle

  • B. 

   Fuglegræs / Chickweed

  • C. 

   Kortstråle / Fringed quickweed

  • D. 

   Storkronet ærenpris / Large field speedwell

  • E. 

   Skærm Vortemælk / Sun Spurge

 • 15. 
  Hvilket ukrudt / Which weed? http://da.wikipedia.org/
  • A. 

   Skvalderkål / ground elder

  • B. 

   Levermos / Liverworts

  • C. 

   Mælkebøtte / Dandelion

  • D. 

   Agertidsel / Creeping Thistle

  • E. 

   Alm. kvik / Couch grass

 • 16. 
  Hvilket ukrudt / Which weed?  
  • A. 

   Svinemælk / Sow thistle

  • B. 

   Skærm Vortemælk / Sun Spurge

  • C. 

   Liden nælde / Dwarf nettle

  • D. 

   Fuglegræs / Chickweed

  • E. 

   Kortstråle / Fringed quickweed

 • 17. 
  Hvilket ukrudt / Which weed?
  • A. 

   Storkronet ærenpris / Large field speedwell

  • B. 

   Levermos / Liverworts

  • C. 

   Agertidsel / Creeping Thistle

  • D. 

   Agerpadderok / Common horsetail

  • E. 

   Svinemælk / Sow thistle

 • 18. 
  Hvilket ukrudt / Which weed?
  • A. 

   Enårig rapgræs / Annual meadow grass

  • B. 

   Rød tvetand / Red deadneetle

  • C. 

   Skvalderkål / Ground elder

  • D. 

   Kortstråle / Fringed quickweed

  • E. 

   Levermos / Liverworts

 • 19. 
  Hvilket ukrudt / Which weed?
  • A. 

   Fuglegræs / Chickweed

  • B. 

   Krybende Skovsyre / Creeeping sorrel

  • C. 

   Kvikgræs / Couch grass

  • D. 

   Skvalderkål / Ground elder

  • E. 

   Rosetspringklap / Hairy bittercress

 • 20. 
  Hvilket ukrudt / Which weed? http://da.wikipedia.org/
  • A. 

   Lugtløs Kamille / Scentless chamomile

  • B. 

   Krybende Surkløver / Creeeping sorrel

  • C. 

   Hyrdetaske / Shepherd's-purse

  • D. 

   Levermos / Liverworts

  • E. 

   Skvalderkål / Ground elder